10. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili Ve Edebiyatı 25. 26. 27. 28. Sayfa Cevapları. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi

10. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Miras Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1A6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.mat ve daha fazla Sayfa  Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Giriş  Sayfa 25, 26, 27, 28 Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları
 
DERSE HAZIRLIK

10. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı
 
1. “Dilimiz, kimliğimizdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.
CevapBir toplumda milli kültür varlıklarından en anlamlıları dildir. Dil, din, kültür, tarih gibi kavramlar milli değerler olarak bilinmektedir. Milli değerlerin korunması, milletin kimliğinin korunması anlamına gelir.
Dilimiz, kimliğimizdir sözü, haklı ve doğru bir sözdür. Bir milletin kimliğinin oluşmasında, kullandığı dil çok etkili olmaktadır. Kullanılan dil ve kelimeler millet olma anlamına gelir.
 
2. Bir milletin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmasında neler etkili olmuş olabilir?
Cevap:  Farklı kültürlerle etkileşim, din değişikliği, Dil Devrimi etkili olmuştur.
Örneğin Türkler İslamiyet’i benimsedikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır.


10. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı
 
1. Metinde geçen “Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan hareketinden sonra en geniş çalışma, Dil İnkılabı’dır.” cümlesinde “inkılap” kelimesinin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.
CevapCümlede “inkılap” toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform anlamında kullanılmıştır.
 
2. Metne göre Eski Türkçe hangi dönemlerde kullanılmıştır?
CevapVIII. (8) yüzyıldan XIII. (13.)  yüzyıla kadar Kök Türk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alan dönemde…
 
3. Okuduğunuz metinde Orta Türkçe Dönemi hakkında edindiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle ifade ediniz.
CevapBu dönemde Türkler yeni yazı dillerini meydana getirmişlerdir.  Bu devirde Türkçe, Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi adı ile ikiye ayrılmıştır.
 
4. Metne göre Osmanlı Türkçesi neden yabancı dillerin etkisi altında kalmıştır?
Cevap Osmanlı Devleti Hazar’dan Orta Avrupa ‘ya, Kırım’dan Afrika’ya kadar geniş bir sahaya yayıldığı için…
 
5. Metinden yola çıkarak Türkçenin tarihsel gelişim sürecinde çeşitli evreler geçirmesinin sebeplerini belirtiniz.
CevapTürklerin geniş bir alana yayılmaları, farklı kültürlerle etkileşim, dil devrimi gibi sebepler sıralanabilir. 
 
6. Okuduğunuz metinde sanatlı söyleyiş, mecaz, öznellik gibi anlatım özelliklerine neden yer verilmediğini söyleyiniz.
CevapMetin öğretici metin türünde olduğu için..
 
7. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Cevap
Tema: Türkçenin tarihi gelişimi
Konusu: Eski Türkçenin etkili olduğu yüzyıllar,  hangi devirleri içine aldığı; Orta Türkçenin Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak ikiye ayrıldığı, özellikle Türkiye Türkçesinin içinde bulunduğu Batı Türkçesinin gelişimi…
Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan Hareketi’nden sonra en geniş çalışma Dil İnkıla- bı’dır. 1928’de Latin alfabesinin kabulü 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kuruluşu bu hareketin önemli halkalarıdır.

Yukarıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.
Cevap
Nokta (.) Bitmiş cümlelerin sonuna konmuş.
Kesme işareti (’) Özel isimler ve tarihlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılmış

 


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR