9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

  9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

9. Sınıf Matematik MEB Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
9. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Kümeler Sayfa 77 Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1. I. A = {x | x , HAKAN sözcüğündeki harfler} ise s(A) = 4 tür.
II. B = { Æ } ise s(B) = 0 dır.
III. C = {y | 1 < y < 7, y iki basamaklı doğal sayı} ise s(C) = 0 dır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız lll C) l ve ll D) ll ve lll E) l ve lll
III. C = {y | 1 < y < 7, y iki basamaklı doğal sayı} ise s(C) = 0 dır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız lll C) l ve ll D) ll ve lll E) l ve lll

2. A = {x | x ≤ 5, x bir rakam} ise
I. {2} Î A
II. {1,2}
II. {1,2} ⊊ A
III. s(A) = 6 dır.
IV. A nın alt küme sayısı 32 dir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) ll ve lll B) l ve lV C) ll ve lV D) l ve lll E) lll ve lV


3. A = {a | a yı tam bölen farklı pozitif tam sayılar} kümesi veriliyor. s(A) = 4 şartını sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 9 B) 16 C) 27 D) 36 E) 45

4. A = {a, b, c, d, {1, 2, 3, 4}} alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı bulunup c elemanı bulunmaz?
A) 64 B) 32 C) 16 D) 8 E) 4

5. A = {a, b, c} ve B = {a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini kapsar?
A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

6. a Î A ve b Î A olmak üzere , a ve b elemanlarından yalnız birinin bulunduğu alt küme sayısı 32 ise A nın kendisi hariç alt küme sayısı kaçtır?
A) 15 B) 31 C) 32 D) 63 E) 64
A) 15 B) 31 C) 32 D) 63 E) 64

7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun. A Ç B nin alt küme sayısı 1, A \ B nin alt küme sayısı 
8, A È B nin eleman sayısı 9 ise B \ A nın alt küme sayısı kaçtır?
A) 5 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64
A) 5 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

8. A = {x | x ≤ 40, x = 2n, n Î N } kümesi veriliyor.
I. B = {x | x , 41 den küçük çift pozitif tam sayı}
II. C = {x | x , 42 den küçük çift doğal sayı}
III. D = {x | x, 40 tan küçük pozitif tam sayı}
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A kümesine eşittir?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll D) ll ve lll E) l-ll-lll
I. B = {x | x , 41 den küçük çift pozitif tam sayı}
II. C = {x | x , 42 den küçük çift doğal sayı}
III. D = {x | x, 40 tan küçük pozitif tam sayı}
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A kümesine eşittir?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll D) ll ve lll E) l-ll-lll

9. Yukarıdaki Venn şemasına göre s (A Ç B') + s(B') toplamı kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10. A  E, A ¹ Æ ve A ¹ E olmak üzere
I. A
I. A Ç A'
II. A
II. A È A'
III. A
III. A Ç E
IV. A' 
IV. A' Ç E
ifadelerinden hangisi ya da hangileri boş küme belirtir?
A) Yalnız l B) l ve lV C) ll ve lll D) lll ve lV E) l ve ll


11. A = {x | x, 3 veya 4 ün katı olan iki basamaklı doğal sayı} B = {x | x, 12 ile bölünebilen iki basamaklı doğal sayı} ise s(A) – s(B) kaçtır?
A) 52 B) 48 C) 44 D) 36 E) 35

12. A = {x | 13 < x < 70, x = 3k, k Î N }
B = {y l 2 ≤ y < 50, y = 5k, k
B = {y l 2 ≤ y < 50, y = 5k, k Î N } ise s(A È B) kaçtır?
A) 39 B) 35 C) 32 D) 28 E) 25
A) 39 B) 35 C) 32 D) 28 E) 25


9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR