Öğretmenler hizmet puanları güncelleniyor. İşte şartları. Öğretmenlerin MEBBİS Hizmet Puanı Güncelleme İşlemleri Başlatıldı.
Öğretmenler hizmet puanları güncelleniyor. İşte şartları. Öğretmenlerin MEBBİS Hizmet Puanı Güncelleme İşlemleri Başlatıldı.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 19 Haziran tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Öğretmenlerin hizmet puanları ile ilgili kriterler önemli oranda değişti.
Yeni uygulamaya göre öğretmenlerin hizmet puanlarında güncelleme yapılması gerekiyordu. Konuyla ilgili işlemler başlatıldı. İl içi atama başvuruları başlamadan önce de güncelleme işlemleri tamamlanacak.

Öğretmenlerden konuyla ilgili dilekçeleri ve belgeleri istenecek. Örneğin yüksek lisans yapmış bir öğretmen, hizmet puanı güncelleme talebini yazdığı bir dilekçeyi ve yüksek lisans ile ilgili belgeyi kurumuna ulaştıracak. Kurum yöneticileri de bu belgeleri MEBBİS'e işleyecek. Bu sayede öğretmenlerin hizmet puanları MEBBİS'te güncellenmiş olacak.

İl/ilçe bazında konuyla ilgili duyurular yapılmaya başlandı. Ülke genelinde il içi atamalardan önce güncelleme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

19 Haziran tarihli Resmi Gazete’de Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre öğretmenler hangi durumda ek puanlar alacaklar:

Belleticilik görevi yapan kadın öğretmenlere 1 yılda 24 hizmet puanı, erkek öğretmenlere 1 yılda 12 hizmet puanı verilecek.

*Örneğin çalıştığı okulun hizmet puanı 22 olan bir kadın öğretmen, belleticilik görevi de yapıyorsa 12 ayın sonunda 24 puan daha alarak toplamda 46 hizmet puanı alacak.

DYK ve İYEP kapsamında görev yapan öğretmenlere her ay için 0,5 hizmet puanı verilecek.

*Örneğin bir öğretmen DYK kapsamında 8 ay görev alırsa, ek olarak 4 hizmet puanı almış olacak.

Zorunlu hizmetini tamamlamasına rağmen zorunlu hizmet kapsamında olan bir kurumda çalışmaya devam eden öğretmenlere %50 artırımlı hizmet puanı verilecek.

*Örneğin zorunlu hizmet kapsamında ve hizmet puanı 22 olan bir okulda çalışan öğretmen, 1 yılın sonunda toplam 33 hizmet puanı alacak.
(Eğer bir öğretmen %100 artırımlı hizmet puanı almaya başladıysa, kurum değiştirmediği sürece bu %100 artırımlı puan almaya devam edecek. )

Doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10 hizmet puanı verilecek.

Bu durumlardan birden fazlasına sahip olan öğretmene en yüksek puan hangisi getiriyorsa onun puanı verilecek.

*Örneğin bir öğretmen hem ikinci bir üniversite bitirmiş hem de tezli yüksek lisans yapmış olsun. Tezli yüksek lisansın puanı daha fazla olduğu için tezli yüksek lisansın puanını alacak ve ek 50 puan verilecek.

Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3 hizmet puanı verilecek.
En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5 hizmet puanı verilecek.

*Örneğin bir öğretmende hem başarı belgesi hem de üstün başarı belgesi varsa, durumuna uygun en yüksek belgenin puanı verileceği için üstün başarı belgesinin hizmet puanını alacaktır.

eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10 hizmet puanı verilecek.

TÜBİTAK ve TÜBA koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilecek.
Ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilecek.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR