Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı


19.6.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bir kısım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.


Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın/erkek öğretmenlere ilave hizmet puanı verilirken, yönetmelik değişikliğiyle yatılı/pansiyonlu okullarda sadece belletici olarak görevlendirilenlere ilave hizmet puanı verilmesi öngörülmüştür.


İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlere de ilave hizmet puanı getirilmiştir.


Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenlerin ilave hizmet puanları, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü ve sonraki yıllar için yüzde 100 artırımlı verilmekte iken, bu hüküm kaldırılarak her yıl için yüzde 50 artırımlı ödenmesi hüküm altına alınmıştır.


Bu, bir hak kaybı olmasının yanı sıra temel kurgusu öğretmen açığı olan zorunlu çalışma yükümlülüğü amacına aykırı olduğu gibi bu amacı zedeleyen bir düzenlemedir. Ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları, görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece yüzde 100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilecektir. Bu suretle kazanılmış haklar korunmuş bulunmaktadır.


Kurum İdari Kurulu toplantısı gündemine taşıdığımız ve çalışma raporuna alınarak üzerinde çalışılması kararlaştırılan, çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananlara da ilave hizmet puanı verilmesi kararlaştırılmıştır.


Bu değişikliklere ilaveten;

(a) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere,


(b) Ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere,


(c) Öğretmenlerden, doktora mezunu olanlara, tezli yüksek lisans mezunu olanlara, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara, uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için, en fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için, Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için, hizmet puanı verilmesi öngörülmüştür.


Öğretmenlerimizin gerek öğrencilerinin başarısını artıracak gerekse kendilerinin mesleki yeterlik ve yetkinliğin artırılmasını temin aracı olma sonucuna yol açacak türden faaliyetlerin teşviki babında bu faaliyetlere ilave hizmet puanı verilmesi yerindedir. Ancak bütün öğretmenlerin erişimine açık/mümkün faaliyetler ile aynı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip ilçeleri barındıran iller açısından dahi bütün öğretmenlerin erişimine eşit, adil ve objektif bir biçimde açık olmayan, öğretmenin kendi istek ve iradesi haricinde tecelli edebilen faaliyetler arasında bir ayrım yapılarak farklılaştırılmış bir ilave hizmet puanlaması daha doğru olurdu. Bakanlık, bu faaliyetlere ilave hizmet puanı vermeyi öngördüğüne göre, ülkemizin dört bir yanındaki öğretmenlerin bu faaliyetlere erişimi için gerekli kolaylığı sağlamalıdır.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR