7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 Cevapları Nüfusumuz
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 Cevapları Nüfusumuz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Nüfusumuz Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 106. Sayfa Cevapları

– Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?
CEVAP: Trabzon’un nüfusunun daha fazla olduğu söylenebilir. Çünkü denize kıyısı vardır. Ayrıca yeryüzü şekilleri Gümüşhane’ye göre daha düzdür. Bu nedenle yerleşim yerleri daha fazla ve düzenlidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 107. Sayfa Cevapları

– Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?
CEVAP: Nüfus İstanbul ve çevresi, İzmir ve çevresi, Ankara, Adana ve çevresi, Antalya, Zonguldak ve Doğu Karadeniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır.

– Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?
CEVAP: Haritaya göre İstanbul nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir. Burası hem geçiş bölgesi olduğu için hem de ekonomik faaliyetleri geliştiği için çok göç almaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 109. Sayfa Cevapları

– 2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?
CEVAP: İstanbul’un Avrupa ve Asya arasında bir geçiş bölgesi olması, sanayinin gelişmiş olması, tarihi ve turistik mekanların çok olması buranın nüfusunun artmasında etkilidir. Ankara ülkemizin başkentidir. Meclis ve önemli kurumlar burada yer alır. Bu nedenle nüfusu fazladır. İzmir Türkiye’nin en önemli limanına sahiptir. Ayrıca eğitim, turizm gibi özellikleri nedeniyle de göç almaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 110. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI
Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
KAYSERİ
Nüfusu : 1.389.680
Yüz ölçümü : 16.970 km2
İklimi : Kayseri ilinde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir.
Yeryüzü şekilleri : Orta Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il toprakları, Kuzeydoğu güneybatı doğrultulu kırıklı-kıvrımlı yapıda ve birbirine koşut üç dağ sırası ile bunların arasındaki platolar ve çöküntü havzalarıyla biçimlenmiştir.
Ekonomisi : Kayseri ili, elverişli ulaşım ve enerji olanaklarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile önde gelen iller arasında yer almaktadır. Halkın önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Kayseri’de hayvancılığa bağlı olarak yapılan pastırma üretimi önemlidir.

ETKİNLİK ZAMANI
Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.
• Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?
CEVAP: Grafiğe göre en fazla artış 2010, en az artış 2006 yılında görülmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 111. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI
TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya çiziniz.
CEVAP: Son beş yılın nüfusu;
2014 → 77 milyon 695 bin 904 kişi
2015 → 78 milyon 741 bin 53 kişi
2016 → 79 milyon 814 bin 871 kişi
2017 → 80 milyon 810 bin 525 kişi
2018 → 82 milyon 3 bin 882 kişi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 112. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI
Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.
• Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
CEVAP: Sağlık koşullarının iyileşmesi ile birlikte insanlar daha uzun yaşarlar. Yaşam süresi uzadıkça da ortanca yaş artar. Örneğin; yaşam süresi 60 iken ortanca yaş 30 olarak görülebilir. Ancak 80 yıl yaşam süresinin olduğunu bir ülkede ortanca yaş 40 olarak belirlenebilir.

ETKİNLİK ZAMANI
Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. 2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?
CEVAP: 2023 yılında okuryazar olanların oranının %100 olması beklenmektedir.

2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Geçmişte kadınların okullara erkekler kadar çok gönderilmemesi ve iş hayatında daha az etkili olmaları okuryazar oranlarının daha az olmasına neden olmuştur.

3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP: Eğitimde zorunluluk olmaması, her ailenin çocuğunu okula göndermemesi, çoğu insanın okuma-yazma gerektirmeyen işlere yönelmesi ve okuma bilincinin olmaması bu durumun sebepleri arasındadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 113. Sayfa Cevapları

– TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7, 2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.

ETKİNLİK ZAMANI
Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
NÜFUSUMUZ HAKKINDA BİLGİ KAYNAKLARI
GRAFİKLER: Yıllara göre nüfus artış hızı, yaş ve cinsiyete göre nüfus oranı ve yıllık okuryazar oranı
TABLOLAR: İllere göre nüfus ve yıllık ortalama nüfus artış hızları tablosu
GENEL NÜFUS SAYIMI: TÜİK tarafından her yıl yapılır.
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ: 2007 yılında geçilen sistemDers ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR