11. Sınıf E-Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları
11. Sınıf Kimya E-Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları
11. Sınıf Kimya Ders Kitabı 2. ÜNİTE GAZLAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Kimya E-Kare Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104

2. Ünite GAZLAR
Gaz maddelerin davranışlarını……basınç……… , hacim, sıcaklık ve miktar olmak üzere dört temel özellik belirler. Gazların bu temel özellikleri ile ilgili gözlemler …gaz yasaları……….. olarak ifade edilmiştir. Gaz yasalarından Böyle Yasası gazların basınç-hacim, Charles Yasası gazların …hacim-sıcaklık………… , GayLussac Yasası gazların basınç-sıcaklık ve Avogadro Yasası gazların hacim-miktar ilişkisini açıklar. Gaz yasalarından elde edilen “P V = n R T” denklemi ideal gaz denklemidir.
Gazların birçoğu normal şartlarda ideal gaz gibi davranır. …normal şartlarda…………… 1 mol ideal gaz 22,41 L hacim kaplar. Gaz molekülleri arasında çekim kuvvetinin olmadığı varsayılan  gazlar ideal gaz, gaz molekülleri arasında çekim kuvvetinin olduğu varsayılan gazlar …gerçek gaz…………. olarak tanımlanır. İdeal gaz, deneysel yollardan türetilmiş gaz yasalarına tam olarak uyan bir gazdır. Gerçek gazlar ideallikten az ya da çok sapma gösterir. Fakat normal şartlarda bu sapmalar genellikle ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Gerçek gazlarda basınç ve …sıcaklık………….. değişimlerine bağlı olarak ideallikten önemli sapmalar meydana gelir. Gerçek gazlar, düşük basınçta ve yüksek sıcaklıkta idealliğe yaklaşırlar, tersine yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta ideallikten saparlar. Bu sapmalar, gaz molekülleri arasındaki çekme veya itme kuvvetleri ile ilgilidir.
Bir gazın sıcaklığı ne kadar yüksekse o gazın sıvılaşması da o kadar zordur. Her gaz için farklı değerlerde öyle bir sıcaklık değeri vardır ki bu sıcaklığın üzerinde bulunan gaz, hiçbir basınç altında sıvılaştırılamaz. Basınç uygulayarak sıvılaştırılamayan gazın sıcaklığına ……………….. , bir gazı kritik sıcaklıkta sıvılaştırmak için gerekli olan basınca da ……………… denir. Sıvı -fazdan sonra maddeler genellikle gaz fazı olarak nitelendirilir. Fakat madde, kritik sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta ise basınçla sıvılaştırılamadığın- dan olarak adlandırılır. Şayet madde kritik sıcaklığının altındaki bir sıcaklıkta ise basınçla sıvılaştırılabildiğinden …………………… olarak adlandırılır.

1. Bir gazın basıncı ile hacmi doğru orantılıdır. ()
2. Normal şartlar altında bir gazın basıncı 1 atm, sıcaklığı 0 °C’tur. ()
3. Bir gazın basınçla sıvılaştırabilmesi için kritik sıcaklığının altındaki bir sıcaklıkta olmalıdır. ()
4. Gazlar düşük basınçta ve yüksek sıcaklıkta ideallikten saparlar. ()
5. Gaz moleküllerinin hızı, mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. ()
6. Celcius ölçeğinde -273 °C, Kelvin ölçeğinde 0 K sıcaklığı mutlak sıfır noktasıdır. ()
7. Bir faz diyagramındaki üçlü nokta katı, sıvı ve gazın birlikte dengede olduğu noktadır. ()
8. Gaz moleküllerinin yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölgeye küçük bir delikten kaçması difüzyon olayıdır. ()


11. Sınıf E-Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR