10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 57. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 57. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
Metni okuyup aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Dışımızdaki dünya birtakım karmaşık nesne, olay ve duyu malzemelerinden oluşur. Dünyayı kavramayı kolaylaştırmak için düşünmenin temel aracı olan kavramlara ihtiyacımız vardır. Kavramlar, aynı tür varlıklardan yapılan soyutlamalardır. Düşünürken nesneleri değil kavramları kullanırız. Sözgelimi masa denildiğinde aklımıza belirli bir şekli, rengi, biçimi, işlevi olan nesne gelir.
Bu belirgin nitelikleri gördüğümüzde bu nesneye masa deriz. Önümüzde hiç masa olmasa da düşünce yoluyla masayı hatırlarız. Buna da imgelem denir. Kavramlar daha önce deneyimlediğimiz varlıkların imgelem yoluyla hatırlanmasıdır. Böylece “masa”, “kitap”, “ağaç” denildiğinde herkes aynı nesneyi düşünmüş olur. Dilde oydaşma bu şekilde olur.
Dil hayatımızla iç içe bir olgudur.
Kavramlar zihinde doğuştan mı vardır yoksa sonradan mı öğrenilmiştir? Bu konuda felsefe tarihinde Platon ve Aristoteles farklı düşüncededir. Piaton’a göre biz “at” kavramını bilerek doğarız. Yani zihnimizde kavramlar doğuştandır. Bir atla karşılaşıldığında hatırlama yoluyla o varlığın bir at olduğu bilinir. Aristoteles ise bizim kavramları bilerek doğduğumuzu kabul etmez. Ona göre bir kavram o tür farklı nesne, varlıkların duyumsanması sonucu oluşur. Söz gelimi birçok “at” gören insan, bu atların ortak özelliklerinden yola çıkarak “at” kavramına ulaşır.

1. Kavram olmadan düşünebilir miyiz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Dünya ile olan neredeyse her türlü bağlantımızda dilin yeri öyle sağlamdır ki o olmadan hayatın nasıl olacağını tahmin etmek bir hayli zordur. Ya nesnelerin ismi olmasaydı? Ya soru sorma kalıplarımız, gerçekte olmayan olayları anlatma eklerimiz, yaşadıklarımızı ifade edebileceğimiz sözcükler olmasaydı? Biz hala düşünebilir miydik? Düşüncelerimiz nasıl şekillenirdi?  Dil bize fikirleri düzeltebileceğimiz, yansıtabileceğimiz ve gözlem için kullanacağımız sembolleri verir. Başka türlü sahip olamayacağımız soyut akıl yürütmeyi sağlar. Filozof Peter Carruthers, düşüncelerimizi farkındalık bilincine taşıyan içsel, dilsel düşünme tarzının olduğunu savunmuştur. Dil olmadan belki düşünebiliriz ama düşündüğümüzü farkına varmamızı sağlayan şey dilin kendisidir.

2. Kavramlar zihnimizde doğuştan mı vardır yoksa sonradan mı edinilir? Sınıfınızda tartışınız.
Cevap: Bazı toplumlarda ve başka zaman dilimlerinde âhlak dışı kabul edilen bir şey diğer toplumlarda ve diğer zaman dilimlerinde öyle kabul edilmeyebilir. Eğer âhlak doğuştan gelen bir şey olsaydı, daha genel bir âhlak kavramı olurdu. Bu bakımdan bizce kavramlar sonradan aklımıza yerleşmektedir diyebiliriz.

3. Çıkarımlarınızı aşağıya özetleyerek yazınız
Cevap: “duygu” bizde doğuştan mı var yoksa öğrendiğimiz bir şey mi? Üzülmek, yüzlerce yıldır, doğuştan sahip olduğumuz bir duygu olarak nitelendiriliyor. Yani klasik görüşe göre biz üzülme duygusuna doğuştan sahibiz ve bir olayın gerçekleşmesi üzerine beynimizdeki belirli noktalar tetiklenerek fiziksel bir tepki vuku buluyor. Daha bilimsel bir ifadeyle, üzüntü devresi de denebilecek bir dizi nöron harekete geçiyor ve vücudumuzda fiziksel (surat asmak, kaş çatma, ağlama gibi) tepkilere neden oluyor. Klasik görüşte bu tepki, beyindeki bir çeşit “parmak iziyle” açıklanıyor. Bu bakımdan farklı görüşlerin olduğunu anladık.


10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR