12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 66. Sayfa Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66

1. Sevgi adlı metnin temasını ve konusunu defterinize yazınız.
Cevap: Tema: Hayvan ve doğa sevgisi Konu: Yazarın insanların avlanmalarından hoşlanmaması, hayvanlara olan sevgisi

2. Bu metnin iletisi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Doğayı koru, hayvanlara ve diğer tüm canlılara zarar verme insanoğlu.

3. Okuduğunuz metinde kaç çatışma vardır? Çatışmanın tema, konu ve iletiye katkısını açıklayınız.
Cevap: Doğa ile insan çatışması, hayvanlarla avcıların çatışması, yazar ile avcıların çatışması vardır.

4. Sevgi adlı metnin türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, basın yayın organlarının ve teknolojinin etkileri üzerine düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Günümüz hızlı tüketim çağında az sözle çok şey anlatma isteği elbette hikaye alanında da kendini göstermiştir. Bunun en güzel örneği edebiyatta son zamanlarda artmaya başlayan ve hızla gelişen küçürek öykü yazma ve yayma faaliyetleridir.

5. Yeni edebî türlerin ortaya çıkmasını olumlu buluyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet olumlu buluyorum Çünkü edebiyatı zenginleştiren ve edebiyatı geliştiren çalışmalar ve katkılar olduğunu düşünmekteyim.

6. Sizce gelecekte yeni edebî türler ortaya çıkarken bu türler var olan edebiyat geleneğinden izler taşıyacak mı? Yorumlayınız.
Cevap: Bence bazıları taşıyacak bazıları da kesinlikle daha fazla kendilerine özgü olacaktır. Çünkü her dönem bir öncekine karşı olmakla beraber bir önceki dönemden etkilenmeye devam eder.

7. Okuduğunuz metnin tür özellikleri ile ilgili aşağıda istenenleri uygun yerlere yazınız.
Metnin olay örgüsü
Cevap: Yazarın avcıları sevmemesi, hayvanların doğada gizlenememesi, İsviçre ile Türkiye dağlarının karşılaştırılması, yazarın hayvanları sevmesini anlatması.

Metindeki şahıs kadrosu
Cevap: Yazar, hayvanlar, avcılar

Metindeki zaman ve mekânın özellikleri
Cevap: Dağlar, İsviçre ve Türkiye. Zaman ise şimdiki zamandır.

Metnin anlatıcısı
Cevap: Yazarın kendisidir.

Metindeki bakış açısı
Cevap: Hakim bakış açısı vardır.

Metinde yararlanılan anlatım biçimleri
Cevap: Betimleme, öykülemeden yararlanılmıştır.

Metinde yararlanılan anlatım teknikleri
Cevap: Karşılaştırma, örneklendirme teknikleri kullanılmıştır.

Yazarın üslup özellikleri
Cevap: Yazarın kendine has, sade akıcı ve okuru etkileyen öz bir anlatımı vardır denilebilir.

8. Okuduğunuz metni içerik, biçim ve üslup açısından Sevgiyi öğreten Kuşlar adlı metinle karşılaştırınız. İki metin arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları maddeler hâlinde defterinize yazınız.
Cevap: İlk metin olan Kuşlar uzun hikaye örneğidir, diyaloglar daha fazladır, oysa Sevgi metninde betimleme ve karşılaştırma daha baskındır. Kuşlar metninde şahıs kadrosu Sevgi metnine göre daha kalabalıktır.


9. Sevgi adlı metin, 1980 sonrası gelişen hikâye geleneği neticesinde ortaya çıkan bir metindir. Hız Çağı olarak adlandırılan dönemin de etkisiyle gelişen küçürek hikâye türünde Ferit Edgü, önemli bir yazardır. Birçok genç yazarın küçürek hikâye türüne yönelmesine olanak sağlamıştır. Bunun nedenleri üzerine düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: İnsanın mükemmelliği ile ilkelliği arasında kıvrandığımız bu zaman dilimi içinde, yaşadığımız her saniyenin, aklı ve vicdanı olan her insan tekine varoluşsal sorularını tekrar tekrar sordurduğu bir dönemden geçmekteyiz. İnsanın çelişkili gerçekliği karşısında bu çelişkileri çok iyi kavrayacak bir anlatım aracı küçürek öyküleri doğurmuştur diyebiliriz. Keşke daha çok öykücümüz bu türde yazsa diyoruz

10. Anlatıcı, hayvanlarla ilgili düşüncelerini açık ve anlaşılır biçimde ortaya koymuştur. Hayvanların avlanmasını; değişim, doğal yaşama karşı sorumluluk ve topluma karşı duyarlılık açısından siz nasıl değerlendirmektesiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Avcılığın spor olup olmaması tartışmaları buna şahane bir örnek: Birçok kişi “spor değil barbarlıktır.demektedir. Bence de barbarlıktır. 


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 66Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR