7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Cevapları Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Cevapları Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri
2019-2020 Öğretim Yılı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Ünite TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 “Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri” Metni Etkinlik CevaplarıOsmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 72. Sayfa Cevapları

– Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?
CEVAP: Osmanlı Devleti döneminde hizmet vermeye başlamıştır.

2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?
CEVAP: PTT ilk kurulduğunda sadece posta konusunda insanların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bir süre sonra da telgraf konusunda da hizmet vermeye başlamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 73. Sayfa Cevapları

– İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.
CEVAP: Osmanlı Devleti’nde coğrafi keşifler sonrası ekonomi bozulmuş ve buna bağlı isyanlar çıkmıştı. Bu durum devlet otoritesini sarsmıştı. Devletin otoritesini sağlamada askeri güç çok önemli bir yere sahipti. Bu nedenle askerlik ile ilgili kitaplar basılmış, bu kitapların asker sınıflarına okutulması amaçlanmıştır. Böylece ordu güçlenecek ve devlet otoritesi yeniden sağlamlaşacaktı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 74. Sayfa Cevapları

– Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
CEVAP: Tulumbacılar yeniçerilerden oluşturulmuştur ve sadece yangın ile ilgili konularla ilgilenmişlerdir. Günümüzde itfaiye teşkilatı çok büyük, merkezi bir teşkilat yapısına sahiptir. İtfaiye erleri bu iş için eğitim alırlar. Ayrıca yangın dışında başka konularda da halka yardım ederler.

ETKİNLİK ZAMANI

A. Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.
a. sağlık
b. eğitim – kültür
c. siyasi
ç. ekonomi
d. sanat
[ b ] 1. Kütüphaneler açıldı.
a ] 2. Çiçek aşısı uygulanmaya başlandı.
b ] 3. Yabancı eserleri Türkçeye çevirmek için tercüme odası kuruldu.
[
 ç ] 4. Kumaş ve çini imalathaneleri açıldı.
d ] 5. Avrupa mimarisi örnek alınarak eserler yapıldı.
c ] 6. Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

B. Yukarıda verilen yeniliklerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine etkilerini söyleyiniz.
CEVAP: Osmanlı Devleti’nde yapılan bu yeniliklerden içinde günümüzde en fazla mimari ve kültür alanında etkileri görmekteyiz. Avrupa mimarisine uygun yapılan eserler ve açılan kütüphaneler ziyaret edilmektedir. Tercüme edilen kitapların halkın eğitimine katkısı olmuştur. Ancak ekonomi alanında yapılan uygulamalar pek başarılı olamamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 75. Sayfa Cevapları

– Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?
CEVAP: Eskiden de günümüzde de gazeteler haber yayımlamak, halkı eğitmek ve devletin uygulamalarını duyurmak amacıyla basılmaktadır. Eskiden bazı gazetelerin yanında bilim dergileri verilirken günümüzde magazin eki ve bulmaca verilmektedir.

ETKİNLİK ZAMANI

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?
CEVAP: Toplumu bilgilendirmek için yazılan uzun makaleler ile kitap görevi görmüştür.

2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
CEVAP: Avrupa karşısında geride kalmış ve dağılmakta olan bir devleti ayakta tutmaya çalıştıkları için her konuda yazarak toplumu ilerletmeye çalışmışlardır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 76. Sayfa Cevapları

– İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Toplum arasındaki haberleşme artmıştır. Bu durum ekonomiye olumlu yansımıştır. Çünkü haberleşme sayesinde halk fiyatlardan, tüccar da hangi bölgede malına ihtiyaç duyulduğundan haberdar olmuştur. Böylece ticari faaliyetlerde artış yaşanmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 78. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI
Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?
CEVAP: Çünkü dış borçların ödenmesi ve ülkenin kalkınması için ülkenin her köşesine ulaşmak gerekmektedir.

2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?
CEVAP: Demir yolları sayesinde eskiden ulaşılamayan yerlere ulaşılmıştır. Bu durum tarlada kalan ürünlerin satılmasına ve madenlerin dünya piyasasında değer görmesine neden olmuştur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 80. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI
Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.

ELÇİLİKLER
Toplumsal: Avrupa’daki kültür ve sanat etkinlikleri,bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edildi.
Ekonomik: Avrupa’nın sanayi ve ticaret konusundaki faaliyetlerinden haberdar olundu.

MATBAA
Toplumsal: Kütüphanelerin sayısı arttı. Bu sayede eğitim ve bilim gelişti.
Ekonomik: Çok sayıda kitap basılabildi ve kitaplar ucuzladı.

POSTA NEZARETİ
Toplumsal: İnsanlar mektup, para, gazete ve eşya taşımak için bu yöntemi kullandı.
Ekonomik: Tüccarlar, fiyatlardaki gelişmelerden ve herhangi bir mala ülke içinde nerede ihtiyaç olduğunu öğrendiler.

TELGRAF MÜDÜRLÜĞÜ
Toplumsal: Mors alfabesi sayesinde iletişim postadan daha kısa sürede gerçekleşti.
Ekonomik: Avrupa ile ticari ilişkiler kolay yoldan sağlandı.

TULUMBACILAR
Toplumsal: Evler ahşap olduğu için ailelerin evsiz kalma durumu azaldı.
Ekonomik: Yangınlar daha kısa sürede kontrol altına alınmaya başlandı, can ve mal kaybı azaldı.

GAZETELER
Toplumsal: Osmanlı toplumu modern bilim ve düşüncelerle tanıştı.
Ekonomik: Ülkeye gelen gemiler, alınan-satılan ürün çeşitleri ve fiyatlar gazetelerin ticaret bölümünde belirtilirdi.

BUHARLI GEMİLER VE DEMİR YOLLARI
Toplumsal: İnsanlar daha hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapmaya başladı.
Ekonomik: Uzak yerler arasında ticaret kolaylaştı. Tarım ve maden ürünleri dünya piyasasına sunuldu.

YENİ OKULLAR
Toplumsal: Halkın genel eğitim seviyesi yükseldi, aydın bir nesil yetişti.
Ekonomik:
 Nitelikli devlet memuru, asker, öğretmen ve doktor yetişerek devlet için çalıştı.


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR