6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları. Kuşların Çektiği Kağnı metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları. 
Kuşların Çektiği Kağnı metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


 Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 42 Cevapları

HAZIRLIK

1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.
CevapMilli Mücadele yıllarında yararlılık gösteren çocuk kahramanlarımız sadece bunlar değildir. Aşağıda değindiğimiz ve daha onlarca çocuk kahramanımız gösterdikleri fedakarlıklar ile şanlı zaferimize katkıda bulunmuşlardır.
Etlioğlu Ahmet Duran: Atikliği ile en tehlikeli görevlerde yer almış, düşmana büyük zararlar vermiştir.
Çuhadar Ali: Ermeniler tarafından öldürülen iki Türk’ün intikamını almak için çetecilerin peşine düşmüş, yakaladığı üç Ermeni’den ikisini öldürüp birini yaralamıştır. 17 yaşında vefat etmiştir.
Kısakürekzade Şahap: Maraş’ta Fransız komutanın Türk bayrağını kaleden indirmesi üzerine babasının yazdığı beyannameyi tüm şehre ulaşmasını sağlamıştır.
Bombacı Ahmet: Kaledeki askerlere erzak, mühimmat ve haber taşıyarak, ayrıca el yapımı bombalar ile Ermeni sığınaklarına büyük zararlar vererek mücadelemize katkı sağlamıştır.
Şekerci Ökkeş: Fransızların Maraş’ı işgalinde, yaşına bakmadan, annesinin yalvarmalarına aldırmadan cepheye koşmuş ve şehit olmuştur.
Sait Yalçın: Katıldığı birlik ile birlikte Antep’ten gelen düşman yardım birliklerinin Maraş’a ulaşmasını engellemiş, Antep savunmasında da büyük katkıları olmuştur.
Fındıklıoğlu İbrahim: Babasının emrinde mahalle aralarındaki çetecilerle savaşmıştır. Bir şarapnel parçasının başına isabet etmesi ile kan kaybı nedeniyle şehit olmuştur.
Edip (Somunoğlu): Yedi yaşında isyancılara karşı verilen mücadelede yer aldı.
Şehit Kamil: Antep işgalinde Fransızlar askerleri tarafından annesinin başörtüsünü almaya kalkan Fransız askerini bıçaklamış, sonrasında şehit edilmiştir.
Bu kahramanlar dışında isimleri bilinen diğer çocuk kahramanlarımız:
Çukurovalı Osman, Kebapçı Said Ağa’nın oğlu küçük Mehmet, Şahin Bey’in oğlu Hayri, Şehit Yolağası’nın oğlu Mehmet Ali, Arzuhalci Ali Efendi’nin oğlu İsmail, Urfa’lı Bozan, Sarıca köylü Ali, Osmaniyeli Pulcu Mehmet oğlu Niyazi, Süvari Subayı Süleyman Bey’in oğlu İnegöllü Kâmil

2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?
Cevap: Türk milleti vatanı uğruna çocuklarını bile feda edecek kadar fedakar bir millettir.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Kurtuluş Savaşı’nda cepheye kağnı ile cephane taşıyan bir anne ve oğlu olabilir.


1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.
ürkmek: Bir şeyden korkup sıçramak
kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası
bıcılgan: Hayvanların ayaklarında ortaya çıkan yara, çatlak


2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?
Cevap: Çünkü Tekin kuşlarla çok iyi anlaşmaktadır. Bütün gününü kuşlarla geçirmektedir. Sanki kuşların dilinden anlamaktadır da ondan.

2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?
Cevap: Cephedeki askerler için mermi taşımaktalar.

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?
Cevap: Vatanın içinde bulunduğu işgalden dolayı yüreğindeki vatan sevgisinden vatanın içinde bulunduğu durumun yarattığı acıdan bahsedilmiştir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?
Cevap: Var gücüyle içlerindeki bütün enerjiyle tüm kuvvetleriyle anlamındadır.

5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?
Cevap: Yüzbinlerce kuş iplere asılmış ve kağnıyı kurtarmıştır. Elbette böyle bir şey olmamıştır. Ama şiir etkili olsun o zor günler daha duygu dolu olarak daha iyi anlaşılsın diye şair böyle anlatmak istemiştir.

6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?
Cevap: Kurtuluş Savaşı Yılları anlatılmaktadır.

7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Çünkü hepsi vatan aşkı ile yanıp tutuşan gençlerdir. Onlar ellerinden gelenin daha da fazlasını bu vatan için vermekten geri durmayacak genç yüreklerdir.

8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?
Cevap: Vatan Sevgisi


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.
Cevap: BÜYÜK YÜREKLER

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Yaptıkları fedakarlığın ne kadar büyük yürekli insanlar tarafından yapılabileceğine örnek oldukları için.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.
tema : İkisinde de Milli Mücadele döneminde Anadolu kadınının insanının kahramanlığıdır
konu : İkisinde de konu cephaneye kurşun taşıyan annelerimiz ve onların yaşamıdır
kişiler: Elif’in Kağnısı’nda Elif, Kocabaş, Kuşların Çektiği Kağnı’da ise Tekin ve anası, kuşlardır.
olay örgüsü: İkisinde de Milli Mücadele döneminde cephaneye kağnı ile silah taşıyan kahramanlarımızın hikayesi aktarılır.

b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.
Cevap: İkisinde de yaşanan duyguların aynı olmasıdır. O zor zamanları Milli Mücadele dönemini anlattıkları içindir.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.
Cevap: İkisinde de şair, kahraman olan Türk Kadınının varını yoğunu bu millet için, bağımsızlık için nasıl ortaya fedakarca koyduğunu milli duygular ile anlatmaktadır.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.

leylek – her – sene – güney – doğru – göç et-
Cevap: Leylekler her sene güneye doğru göç ederler.

ev –  çıkmak – için –  anne – izin – iste-
Cevap: Evden çıkmak için annenden izin istemelisin.

çocuk – balon – sen – mi – al-
Cevap: Çocuğa balonu sen mi aldın?

kapı – ön – duran –  araba – gör-  – mü
Cevap: Kapının önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.
fare -yi, leylek -ler, güney -e, ev -den, anne -n -den, çocuk -a, balon -u, sen -mi, kapı -nın, ön -ün -de, araba -yı

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.
Cevap:


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 47 Cevapları

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır? MAVİ

2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir? KIRMIZI

3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir? MOR

4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur? TURUNCU

5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir? YEŞİL

Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.
Cevap:
c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 48 Cevapları

Çoğul Eki : 5, 13
İyelik (Aitlik) Ekleri : 2, 3, 16
Soru Eki : 1, 18
Yalın Hâl :  9, 12, 15
Belirtme (Yükleme) Hâli : 4, 6, 10, 11, 14, 17
Yönelme (Yaklaşma) Hâli . 7 ,17
Bulunma (Kalma) Hâli: 8, 11
Ayrılma (Çıkma) Hâli : 5
İlgi Hâli :  2, 10 ,16


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.
Cevap: Milli mücadele Döneminde yaşamayı isterdim. Atalarımızla beraber düşmana karşı gelmeyi, o uğurda fedakarlıklar yapmayı kim istemez ki?
Bugün bizler bu topraklarda hala özgürce ve insanca yaşıyorsak, herhangi bir sömürücü devletin işgali altında değilsek Atatürk’ün sayesindedir. Onun bizlere gösterdiği yolda, ışıklarla beraber aydınlığa bu ülkeyi götüreceğimize ant içiyoruz. Çünkü başka ülkemiz yok. Başka Atatürk gelmeyeceği gibi. Milli Mücadele demek Atatürk demektir. O zor günlerde Ata önderliğinde çoluk çocuk tüm halkın kadınların kağnılarıyla çektiği mermi yüklü cephanelerin zaferidir. Milli Mücadele düşmanla her şeyini ortaya koyarak savaşmak ve bu aziz milletin yaşayacağı toprakları savunmak yeniden kurmak demektir.


7. ETKİNLİK

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz.
Yazdığınız metni yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk bakımından kontrol edip düzenleyiniz. Bunları yaparken yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili önceki yıllarda öğrendiğiniz bilgileri hatırlamaya çalışınız. Gerekirse bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız.

Yazdığınız kısımla beraber metnin tamamını önce sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle, sonra sosyal medyada paylaşınız.
Cevap:
KUŞLARIN ÇEKTİĞİ KAĞNI DEVAMI
Kuşlar minik gagalarıyla çekedursun kağnıyı. Yolda karanlık, çamur, düşman askerlerin tehdidi derken gün biter mi? Gün bitse de cepheye ulaşır mı bu koca yüreklerin yardımı? Elbet yanlarında vatan sevgisi, yanlarında ilahi güç olduğu sürece varır elbet. Karamsarlığa yer yok demişti Ata, karanlık bizden uzak demişti. Davrandı yiğitler, çekti kuş sürüsü kağnıyı ve sonunda vardı cepheye. Mehmetçiğe umut vatana bayrak oldu mücadele. Ve böyle kuruldu yurt. Binlerce yıl o bayrak inmemecesine…

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarındaki rolü hakkında araştırma yapınız ve notlar tutunuz.
Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.
Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşları sırasında 34 yaşında bir kurmay yarbayıydı Özellikle 25 Nisan 1915’ te (19. Tümen Komutanı) ve 10 ağustos 1915’te (Anafartalar Grup Komutanı) aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalar hem savaşın hemde milletin kaderini belirledi. Başarısını ardın da iki temel etmen vardır: Askeri ve araziyi çok iyi tanıması. Mustafa Kemal, savaşan askerin psikolojisini ve emrindeki bütün subayların, önemli anlardaki davranışlarını tek tek biliyor ve tahmin edebiliyordu. Orduda bulunan hiçbir subayla kıyaslanmayacak arazi bilgisine sahiptir. Harita okuma ve alan araştırma konularında inanılmaz derece detaylı düşünüyordu. Karşı taraf komutanlarının zekâsını küçümsemiyor, kendini onların yerine koyarak ne yapabileceklerini önceden kestirebiliyordu. Vatanını ve milletini çok seven Mustafa Kemal bildikleri doğrultusunda kararlı ve disiplinli bir şekilde görevini yapıyordu.
Çanakkale, Mustafa Kemal’in (Atatürk) olduğu yerdir.Çanakkale’de Türk Askeri, destan yazar. Adı bilinmeyen binlerce askerimizin yanında Çanakkale’de kahramanlıkları dillerde dolaşan unutulmaz isimler vardır: Hüseyin Avni Bey, Yahya Çavuş Seyit Onbaşı… Askerlerimizin 9 Mayıs 1915’teki Bomba sırtı hücumunu durduran Avusturyalı askerler, büyük kayıp vermişlerdir. Savaştan tam 10 yıl sonra 10 Mayıs sabahını tuvaline aktaran Ellis Silas ‘ ‘ Ertesi sabah, yoklamada ‘burada’ diyenlerin sayısı çok azdı’’ diyor. ;

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.

Bir Yolcuya
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil Onan

Genel Ağ adresinden “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyiniz ve belgeselde ilginizi çeken bilgileri not ediniz.

Cevap: Bunu kendiniz yazmalısınız.

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR