6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Anadolu İmecesi Metni Cevapları. - OKULSORU
Son
Loading...

7 Eki 2019

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Anadolu İmecesi Metni Cevapları.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Anadolu İmecesi Metni Cevapları. 
Anadolu İmecesi metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 57-58-59-60-61-62-63 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)Anadolu İmecesi Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 57 Cevapları

HAZIRLIK

1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?
Cevap: Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesidir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?
Cevap: Bence Kurtuluş Savaşı imeceye benzetilebilir. Çünkü Kurtuluş Savaşı zamanı bütün halk varını yoğunu her şeyini ortak bir amaç uğruna seferber etmiştir. Kimisi canını kimisi malını kimisi de emeğini ortaya koymuştur. En büyük kurtuluş imecesi budur bence.

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Dönemin başında oluşturduğunuz sözlüğe bu kelime ve kelime gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarıyla aşağıya bir kelime avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız.
Cevap: Bulmacayı sizlerin hazırlaması gerekmektedir.
imece: Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet
mızrak: Uzun saplı, sivri demir uçlu silah
dipçik: Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü
kama: Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
saraç: Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse
koşum: Araba hayvanının kayış takımı, koşum takımı
buyruk: Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman
yaman: Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 60 Cevapları

2. ETKİNLİK
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Konu: Kurtuluş Savaşı ve Ulusal Salma Buyrukları
Ana Fikir: Anadolu’da verilen Kurtuluş Mücadelesinin tıpkı bir imece olması

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde farklı yazı karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce neden farklı yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.
Cevap: Mustafa Kemal’ aittir. Çünkü alıntı sözlerdir. Bu sözler parantez içinde, tırnak içinde, ya da kısa konuşma çizgileri içerisinde de verilebilir. Bu şekilde kullanılmalarının sebebi ise alıntı olmaları ve okurun daha çok dikkatini çekmedir.


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 61 Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği mücadele metinde neye benzetilmiştir? Niçin?
Cevap: İmeceye benzetilmiştir. İmecede köy halkı hep birlikte yardımlaşarak işlerini yaparlar. Verilen mücadelede de Türk halkı hep birlikte yardımlaşarak hareket etmiştir.

2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Mücadele’de hangi savaş için yapılmıştır?
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı için yapılmıştır.

3. Milletimiz Millî Mücadele’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler veriniz.
Cevap: Malını, mülkünü hiç düşünmeden savaşan ordumuz için harcamıştır. “Askerin unu bulguru halktan, askerin giyeceği yün ve tiftik halktan geliyordu. ”

4. Metne göre Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü nedir?
Cevap: Atatürk Türk halkına lider olmuş, milli mücadelede Türk halkının tek bir amaç etrafında toplanmasına vesile olmuştur.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı neden “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?
Cevap: Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda sadece askerler değil, tüm halk mücadeleye katılmıştır.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?
Cevap: Belirli bir asker sayısından oluşan ordu bizimdi fakat şimdi tüm halk bu mücadeleye katıldığı için halkın tümünü ordu olarak görebilirdik.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?
Cevap: Milli Mücadele zaferle sonuçlanmıştır.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.
Cevap: Vardır. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.”, “Ne var ki askerimizin eksiği çok, gediği çok; çarığı yok, çediği yok. “, “Böyle söylemesinden belli ki aslında pek güç, pek belalı bir iş alıyordu üzerine.”

9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.
Cevap: Vardır. “1921 yazında, Anadolu bozkırının ortasında, Ankara’nın sınırlarına düşman dayandığında, Mustafa Kemal Paşa, ulusal bir imece çağırdı ki millet…”, “Yıl 1921, yaz ortası, temmuzun yirmi beşi. Yunan ordusu, Eskişehir-Kütahya’dan yüklendi ordumuza.”

10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?
Cevap: Halkın Kurtuluş Savaşı’na verdiği destek yönünden ele almıştır.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.
Milletimizin nasıl savaşçı ve bağımsızlığına düşkün olduğunu,
Milletimizin her şeyini vatan uğruna feda edebileceğini,
Milletimizin nasıl Ata’sının izinden gittiğini çıkarabiliriz.


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 62 Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini bırakılan boşluklara yazınız.
bahçelerden ()
ler: çokluk eki
den: ayrılma durum eki
demirci ()
ci: İsimden isim yapma eki.
Ankara’nın sınırları ()
-nın: İyelik eki
-lar: Çokluk eki
-ı: Belirtme durum eki
kolay mı ()
-mı: Soru eki
cephede ()
-de: Bulunma durum eki.
ırmağın suyu ()
-ın: Tamlayan eki
-u: Tamlanan eki


7. ETKİNLİK

Millî Mücadele’ye katılan ya da destek veren insanlar hangi duygu ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının MillîMücadele’de yaptıkları” konusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanınız.
Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.
Cevap: Kurtuluş Savaşı bizlere neyi öğretti biliyor musunuz? Milletimizin nasıl savaşçı ve bağımsızlığına düşkün olduğunu. Milletimizin her şeyini vatan uğruna feda edebileceğini. Milletimizin nasıl Ata’sının izinden gittiğini. En önemlisi nasıl tek yumruk halinde düşman denen illete boyun eğmeden vatan müdafaasının yapılacağını öğretti. Çünkü bu ülke kolay kolay geleceğe bırakılamazdı. Çünkü çocuklarımız bugün kolay ve özgür bir şekilde bu topraklarda yaşayamayacaktı. Bugün bunlara sahip isek bilin ki kahraman Türk halkının Milli Mücadele döneminde verdiği asil savaş ve yaptığı fedakarlıklar sayesindedir.


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 63 Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle yeniden kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.
Cevap: Sakarya Savaşı deyip geçmeyin ey gençler! O öyle bir savaştır ki atlar aç, ordu yorgun, komutanlar bitkindi. Lakin yürekleri inanç ve azim dolu idi. Düşmanı işgalden kurtaracak olan inanç ve azim. İşte Mustafa Kemal yıllar sonra bir tabloya bakarken bile o inanç ve azim dolu günleri hatırlayacak ve ressamlara şairlere o günleri anlatacaklarsa olduğu gibi anlatmalarını söyleyecekti.

Yazdığınız metnin güzel bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?
Cevap: Evet düşünüyorum. Çünkü hem diğer metni tam anlatıyor hem bana ait hem de noktalama bakımından yanlışı yok.

Bu etkinliği daha iyi nasıl yapabilirdiniz? Açıklayınız.
Cevap: Belki daha çok üzerinde düşünerek ya da tekrar tekrar yazarak.


GELECEK DERSE HAZIRLIK
MillîMücadele’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanlar (Sütçü İmam, Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) hakkında araştırma yapınız.
Gördesli Makbule Hanım Türk Kurtuluş Savaşı’nda İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla savaşırken hayatını kaybeden Türk kadın.
Sütçü İmam, Maraş kurtuluş mücadelesini başlatan kahramanımızdır.
Tayyar Rahmiye (1890, Kayalı, Osmaniye – 5 Ağustos 1920), Türk gönüllü kadın asker. Tayyar lakabıyla bilinen Rahmiye Hanım 1920 yılındaki muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında Fransızlarca vurulurak şehit edilmiştir.
Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye buradaki yazımızdan ulaşabilrisiniz. Tıklayınız (69147)
Son Tanıklar “Millî Mücadele” belgeselini seyrediniz.
Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.
Mevzi: Bir askeri birliğin ordusunu savunmak için bulunduğu bölge mevzi olarak adlandırılır.
Takviye: Takviye, herhangi bir şeye yardımcı olan, destek olan güç anlamına gelmektedir.
Cenah: Savaş düzenindeki ordunun sağ ve sol bölümlerindeki birimidir. Kanat da denebilir.
Satıh: Bütün yüzey anlamına gelmektedir. Kelime anlamı aslında yüzeydir. Kullanılan cümleye göre anlamı bir parça olarak görülen tüm yüzey olacaktır.
Tahkim: Tahkim kelimesi bir şeyi sağlamlaştırmak anlamına gelmektedir. Hukuk terimi olarak kullanılan tahkim ise bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurmak demektir.
Müdafaa: Müdafaa kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Savunmak anlamına gelmektedir.
Tetkik: İncelemek anlamına gelmektedir.
Heyet: Alanında bilgili kişilerden oluşan bir kuruldur.
Hattı harekat: Belli bir alanda stratejik olarak davranma biçimi, planlama anlamına gelir.
Kafi: Yeterli anlamına gelir.
Müstahkem: Sağlamlaştırılmış yapılar için kullanılan Arapça kökenli bir sözcüktür.
Muhakkak: Muhakkak kelimesi günümüzde kullanılan "kesinlikle" kelimesinin eski dildeki karşılığıdır.
Taarruz: Savaş sırasında saldıran taraf taarruz eden taraflardır.Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Share with your friends

Bildirim
Sitemize tıkladığınız için teşekkürler
Done