5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları. - OKULSORU
Son
Loading...

7 Eki 2019

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları. 

Bir Temmuz Gecesi Dinleme metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 59-60-61 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları


Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 59

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Demokrasi” kavramı sizde ne çağrıştırıyor?
(örnek) Demokrasi kavramı, halkın kendi kendini yönetmesini, özgürlüğü, birlik ve beraberliği çağırıştırıyor.

2. Bir ülkenin bağımsızlığı sizce neden önemlidir? Açıklayınız.
Ülkede yaşayan insanların özgür olabilmesi için bulundukları ülkenin bağımsız olması gerekir. Bağımsız olmayan ülkelerdeki insanlar özgürce yaşayamaz, başka ülkelerin emri altında yaşarlar. Bu da mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını engeller.

3. 15 Temmuz gecesi ile ilgili yapmış olduğunuz araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ETKİNLİK
Metni dinlerken önemli bulduğunuz yerleri not ediniz.
Önemli bulduğunuz yerlere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap: 
baygın: Bayılmış, kendinden geçmiş
sızı: Hafif ve ince ağrı
olağanüstü: Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade
gergin: Huzursuz, sinirli
birlik: Tek, bir olma durumu, vahdaniyet

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
Cevap: 
baygın: Kazada yaralanıp baygın yatan köpeği hemen veterinere götürdük.
sızı: Ameliyat yerimdeki ağrı gitmiş yerine hafif bir sızı kalmıştı.
olağanüstü: Gökyüzünde dans eden onlarca uçurtma olağanüstü bir görüntü sergiliyordu.
gergin: Öğretmenimizin gergin olduğunu anlayınca fazla gürültü yapmadan bahçeye çıktık.
birlik: Halk olarak birlik içinde yaşadığımız sürece bizi hiçbir güç bölemez.


Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 60

3. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinde geçen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap: 


b) Anlamını öğrendiğiniz deyimleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
Cevap: 
hop oturup hop kalkmak: Babam maç izlerken heyecandan hop oturup hop kalkar.
yola çıkmak: Akşam olmadan yola çıkmamız lazım.
yenik düşmek: Pehlivan yenik düşmek istemiyordu ama dayanacak gücü de kalmamıştı.
kulak misafiri olmak: Kardeşimle aranda geçen konuşmaya istemeden kulak misafiri oldum.

4. ETKİNLİK
Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.
Cevap: 

Doğru
Yanlış
O akşam olağanüstü bir durum vardı.

O akşamdan sonra her şey eskiye döndü.

O akşam olanlardan metnin kahramanları haberdar değildi.

O akşamdan sonra ailece ya Kızılay’da ya Külliye’deydiler.

Arada geçen aylarda vatanın birliği için dua ettiler.


5. ETKİNLİK
Dinlediğiniz metinle ilgili üç soru hazırlayarak bu soruları cevaplayınız.
Cevap: 
Sorularım
Cevaplarım
Aile, kalkışmayı nereden öğreniyorlar?
Televizyondan öğreniyorlar.
Babası, çocuğun onunla gelmesine izin veriyor mu?
Hayır, izin vermiyor.
O akşamdan sonraki akşamlarca ailece neredeymişler?
Ya Kızılay’da ya da külliyedeymişler.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri dinlediğiniz metinden hareketle doldurunuz.
Cevap: 
Olayın geçtiği yer: Ev
Zaman: 15 Temmuz gecesi
Olay: Darbe girişimi akşamında bir ailenin evinde yaşananlar
Kahramanlar: Çocuk, baba, anne, anneanne.
Ana fikir: 15 Temmuz gecesi yaşananlar çocuklar dahil herkesi etkilemiştir.
Anlatıcı: 1. kişi

Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 61

7. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz.
15 Temmuz’da, yabancı güçlerin desteği ile içimizdeki düşmanlar, güzel ülkemizi ele geçirmeye çalışmışlardır. Ancak milletimiz, bu işgale karşı gelmiş ve büyük bir direniş göstermiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki konuşmasını, 15 Temmuz’da Türk milletinin gösterdiği kahramanlık hareketiyle yorumlayınız.
Cevap: 
(örnek)
Türk milleti hiçbir şart altında özgürlüğünden vaz geçip başkalarının buyruğu altında yaşamaz. Esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. 15 Temmuz’da da bunu gördük. Her Türk evladı, ölümü göze alarak korkmadan, cesurca alçak darbecilerin önünde durmuş, onlarla canı pahasına mücadele etmiş, canını vererek şehit olmuştur. Darbeye karşı mücadele eden her bir Türk evladı kahramandır. Bunu bütün dünya görmüştür.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseller ve sloganlardan hareketle 15 Temmuz gecesi ile ilgili bir slogan hazırlayınız.
Cevap: 
(örnek)
Sloganım: Darbeye hayır demokrasiye evet.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Çevreyi korumaya yönelik dernek ve vakıfları araştırınız.
Dünyada ve Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik özel veya devlete ait bazı sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar mevcuttur. Hepsinin uzmanlaştığı alanlar, dikkat çekmek istediği alanlar farklıdır. Bazıları yeşil alanların korunması için uğraşırken bazıları da doğaya zarar veren kuruluşlarla mücadele ederler.
Çevreyi korumaya yönelik dernek ve vakıflar şunlardır:
Greenpeace (Grinpis): 1971 yılında Kanada’da kurulmuştur. Çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla mücadele ederler.
WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı): 1961’de Amerika’da kurulmuştur. Doğal yaşamı, nesli tükenmekte olan canlıları korumak için mücadele ederler.
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ağaçlandırma, orman kurma, fidan dikme projesiyle Türkiye’de kuraklık tehlikesine karşı mücadele ederler.
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı): 1990’da İstanbul’da kurulmuştur. Doğanın ve kültürümüzün korunmasına yönelik çalışmalar yaparlar.
DOĞA: 2002 yılında Ankara’da kurulan bir dernektir. Modern insanla doğal yaşam arasında bir denge kurmayı amaçlar.
ÇEVKOR Vakfı (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı): 1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması için çalışırlar.
ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği): 1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ağaçlandırmaya ve ormanları korumaya yönelik çalışmalar yaparlar. Diğer çevre kuruluşlarını bir araya getirecek şekilde organizasyonlar düzenlerler.
ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı): 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ambalaj atıklarının geri dönüşümünde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş en büyük kuruluştur.
TURMEPA (DenizTemiz Derneği): 1994’te İstanbul’da kurulmuştur. Denizlerimizn temizliği konusunda çalışmalar yürütmektedir.
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı): 1993 yılında Ankara’da devlet desteği ile kurulmuştur. Yeşil ve ekolojik yaşamdan denizlerin temizliğine, kültürel değerlerin korunmasından bu konularda halkın ve gençlerin bilinçlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapar.
Doğa ile Barış Derneği: 1993 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Teknoloji ile ilgilenirken doğayı unutan insanlar ile doğayı uygun bir şekilde barıştırmak doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.
TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu): 1972 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çevre bilinci, yeşillerin ve doğanın korunmasına dair çalışmalar yapar.

2. Çevre kirliliği ile ilgili gazete haberleri bulup sınıfa getiriniz.
Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak gazete haberlerine ulaşabilirsiniz.Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Share with your friends

Bildirim
Sitemize tıkladığınız için teşekkürler
Done