3. Sınıf Türkçe Etkin Sonuç Yayınları Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları 3. Sınıf Türkçe Etkin Sonuç Yayınları 74-78-79-80-81 Sayfa Cevapları Bir Sınıf Müzesi Kuralım metni cevapları ve soruları, Sonuç Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 74-78-79-80-81 (Çocuk Dünyası Teması)
3. Sınıf Türkçe Etkin Sonuç Yayınları Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları
3. Sınıf Türkçe Etkin Sonuç Yayınları 74-78-79-80-81 Sayfa Cevapları
Bir Sınıf Müzesi Kuralım metni cevapları ve soruları, Sonuç Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 74-78-79-80-81 (Çocuk Dünyası Teması)

Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları


Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları Sayfa 74


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Müzede neler bulunur? Bunların özellikleri nedir?
Müzede tarihi eserler, hayvanlara ait tarihi kemikler (fosiller), eski uygarlıklara ait eşyalar, bilim eserleri bulunur. Bunların özellikleri tarihi öneme sahip olmalarıdır.

2. Sınıfımızda bir müze oluşturmak için neler yapabiliriz?
Varsa evlerimizden eski ve manevi değeri olan eşyaları getirip sergileyebiliriz.

Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları Sayfa 78


1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Haydi, anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştirelim.
Cevap: 
1. Sanat ve bilim ile ilgili değerli eserlerin ya da bu konuda değeri olan nesnelerin korunup sergilendiği yer. MÜZE
2. Emek harcanarak ortaya çıkarılmış ürün. ESER
3. Bütün bilim ve sanat dallarını tek tek ya da bir arada inceleyen, içindeki konuların alfabetik sıraya göre dizildiği eser ya da eserler. ANSİKLOPEDİ
4. Bir yıldaki ayları, haftaları, günleri gösteren çizelge. TAKVİM
5. Bir kimsenin yapması gereken iş. GÖREV
6. Bir şeyin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirten tasarı. PLAN
7. Üzerine çeşitli ilan ve açıklamaların asıldığı duvara yapışık ya da ayaklı levha. PANO
3. Sınıf Türkçe Etkin Sonuç Yayınları Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları
Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları – 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları – Bulmaca

Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları Sayfa 79

Resimlerdeki müzelerin konusunu noktalı yerlere yazalım.
Cevap: 
3. Sınıf Türkçe Etkin Sonuç Yayınları Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları
Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları – 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları – Müze Konuları


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu yazalım.
Cevap: Sınıf müzesi kurma adımları.


4. ETKİNLİK

Aşağıda bir sınıf müzesi kurmak için yapılması gerekenler sırasıyla verilmiş. Haydi, eksik bırakılan yerleri metindeki sıraya göre tamamlayalım.
Cevap:
Bir
müzeye
gitmek →
Konu
belirlemek →
Konuyla ilgili bilgi toplamak İş bölümü
yapmak ↓
Açılış töreni
düzenlemek
← Müzenin ilanlarını okul panolarına asmak← Müzenin
yerini
belirlemek
← Müzenin planını hazırlamak

Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları Sayfa 80


5. ETKİNLİK

Metinle ilgili üç soru hazırlayalım. Bu soruları arkadaşlarımıza soralım.
Cevap:
1- Sınıf müzesi kurmak için önce ne yapmamız gerekir?
2- Müzede sergilemek istediğimiz eşyaları evden getirmek için niçin büyüklerimizden izin almalıyız?
3- Sergileyeceğimiz eserlerin önüne ne yazmalıyız?


6. ETKİNLİK

Bir Sınıf Müzesi Kuralım” adlı metnimiz bilgilendirici bir metindir. Bilgilendirici metinlerle yeni bilgiler öğreniriz. Bu bilgileri günlük hayatımızda kullanırız. Haydi, bu metinden bize bilgi veren üç cümleyi yazalım.
Cevap:
Müzede yeni şeyler öğrenirken aynı zamanda geçmişe yolculuk yaparsınız. Burada çeşitli eserler korumaya alınır ve sergilenir. Siz de sınıfınızda öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla bir müze oluşturabilirsiniz.


7. ETKİNLİK

Güzel bir metin okuduk. Aşağıda, metnin bölümlerine ne ad verildiğini inceleyelim.
BİR SINIF MÜZESİ KURALIM→ Metnin başlığı
Sınıf müzesi kurmak için önce öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla bir müzeye
gidin. Müzeyi dikkatle inceleyin. Müzedeki uzmanlardan da bilgi alabilirsiniz.
Aldığınız bilgileri ve gördüklerinizi not ediniz.
→ Paragraf: Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümlerdir.
Bir Sınıf Müzesi Kuralım Metni Cevapları Sayfa 81

Müzelerle ilgili yaptığınız araştırma sonunda neler öğrendiniz? Haydi öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.
Araştırma yaparken öğrendiğiniz yeni kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Cevap: 
Müze, sanat ve bilim eserlerinin saklandığı, insanlara gösterilmek için sergilendiği yer ya da yapılara denir. İnsanlar müzeleri ziyaret ederek bu eserleri görebilir, inceleyebilirler.
Müzeler değerli eserleri saklamak ve halka gösterme amacı taşır. Böylece geçmişimizi tanımamızı sağlayıp geleceğimizi aydınlatırlar. Eserler hakkında verdikleri bilgilerle ziyaretçilerin bilgilenmesini sağlarlar.
Müzelerin görevi bulunan eserleri toplamak, bunları belgelemek, insanların görmesi için sergilemek, bu eserleri korumak, bakımlarını yapmak, eserlerle ilgili araştırmalar yapmaktır.
Müzelerin sergiledikleri koleksiyona göre türleri vardır. Bunlar:
  • Arkeoloji müzeleri
  • Sanat müzeleri
  • Tarih müzeleri
  • Etnografya müzeleri
  • Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri
  • Bilim Müzeleri
  • Endüstri Müzeleri
Müzeler ortak mirasımızın daha iyi anlaşılmasını sağlarlar. Gelecek nesillerin geçmişlerini anlamalarına ve onlardan öncekilerin başarılarını fark etmelerine yardımcı olurlar.


8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki yanlışları belirleyelim. Bu cümleleri doğru şekliyle yazalım.

1. Babam bizi ankara’daki müzelere götürecek.
Cevap: Babam bizi Ankara’daki müzelere götürecek.

2. Yarın annem istanbula gidecek.
Cevap: Yarın annem İstanbula gidecek.

3. Dayım askerliğini Adanada yaptı.
Cevap: Dayım askerliğini Adanada yaptı.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişi kelimeler arasında uygun boşluklar bırakarak düzgün bir şekilde yazalım.
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
Yazma etkinliğini siz yapabilirsiniz.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden çocukluk çağlarında oynadıkları bir oyunu öğreniniz.

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR