12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55

7. Giz adlı metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ediniz. Ana kahraman ile anlatıcı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Anlatıcı: Yazarın kendisidir. Yaza birinci tekil kişi ağzından ben dili anlatmaktadır öyküsünü. bakış açısı: Hikayede Hakim bakış açısı vardır. Çünkü anlatıcı bütün olaylara ve durumlara hakimdir. Psikolojik çıkarımlarda bulunur yazar.

8. Sizce yazar, begonvil kelimesini niçin sıkça kullanmaktadır? Bu çiçeğin simgesel nitelikleri hakkında neler söylersiniz?
Cevap: Çünkü begonvil güzelliği ve geçmişin şu anın en güzel kokusunu sembolize etmektedir.

9. Metnin ilk cümlelerinde güneşin doğuşu “Gün, evin arkasındaki zeytinlerin üzerinde, giderek koyulaşacağını belli eden imlerle, yanından yöresinden ışıklar alarak, yaprakların arasından dumanımsı koyu pembeler salarak, soluk pembe bir renk veriyordu daha.” şeklinde anlatılmıştır. Yazarın bu anlatım özelliğinin metne katkılarını açıklayınız.
Cevap: Bu anlatım şekline betimleme demekteyiz. Doğa betimlemesi yapılarak okurun yazarın anlatmak istediği dolayı çok iyi bir şekilde gözünde canlandırması kolaylaşmaktadır.

10. Giz adlı metinden “Güneş, sıcak, duyguları tek renkte, kendi beyaz ışığında topluyor. Tasa soluyor.” gibi şiirsel söylemlere örnekler gösteriniz. Bu durumu, yazarın üslup özellikleri açısından değerlendiriniz.
Cevap: “Sıcak Gene sıcak Çok sıcak…” “tasasız bir gezi tutturma” “Ateş saçan nazarlar”

11. Metinde kronolojik bir zamandan söz edilebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet söz edilebilir, çünkü yazar anı anlatmaya başladıktan “sonra ….” oldu gibi bir anlatımı kullanmaktadır. Bu da olayların kronoloji bir sırayla kullanıldığını göstermektedir.

12. Kişilerin sosyal statülerini ve iç dünyalarını yansıtmaları açısından hikâyedeki mekânı değerlendiriniz.
Cevap: Mekan bence insanın hayat kargaşasından kurtulup hem anılarıyla hem de o anla baş başa kalarak huzuru bulabileceği bir mekan özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir.

13. Okuduğunuz metinde sıklıkla başvurulan anlatım biçimini tespit ediniz.
Cevap: En çok betimlemeye başvurulmuştur. Özellikle doğa ve insan psikolojisinin betimlemelerinin fazlaca yapıldığını söyleyebiliriz.

14. Metinde geriye dönüş tekniğinden yararlanılan bölümleri gösteriniz.
Cevap: Geriye dönüş tekniğinin kullandığı yerlere en güzel örnek: “Yaz olanca hızıyla nasıl sürer? Her zamanki gibi ” derken önceki yazlara bir dönüş vardır.

15. Metinde konu edilen çiçek TDK’de “begonvil” şeklinde yazılırken metinde “bugenvil” olarak yazılmıştır. Sizce bunun nedeni nedir?
Cevap: Yazar bence yöresel bir kullanışı hikayesinde kullanmayı tercih etmiştir. Belki de o yöreye özgülüğü hikayesinde doğanın kendi özgülüğünü anlatmak istediği için kullanmayı seçmiştir.

16. Okuduğunuz metni Karanfilsiz adlı metinle tema, konu, ileti, anlatım teknikleri, hikâye türü açısından karşılaştırarak farklılıkları ve ortaklıkları aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap: Tema: Karanfilsiz’de kaybolmaya yüz tutmuş bir konu işlenmişken Giz metni doğanın insan psikolojisini nasıl etkilediğine örnektir. İleti:Karanfilsiz’de emeğin yüceliği, Giz’de ise doğanın insanın yuvası olması işlenmiştir. Anlatım teknikleri: İkisinde de betimlemeler ve psikolojik tahliller vardır.


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 55Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR