10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ve daha fazla Sayfa Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ve daha fazla Sayfa  Cevapları.10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54


6. Okuduğunuz metindeki şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini de dikkate alarak tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.
Cevap: Kerem ile Aslı ama roldedirler ve kahramandırlar. Keşiş ile padişah tiptirler Keşiş kötüyü Padişah ile Sofu ise iyi tipi temsil ederler. Kerem’in saz aşığı olarak bağlamasıyla sözüyle her türlü zorluktan karşısındakini hayran bırakarak sıyrılması olayların akışını değiştirebilmektedir.
Kerem ile Aslı hikayesindeki Kahramanlar (Kişiler)
Ahmet Mirza (Kerem), Kara Sultan (Aslı), Kerem’İn Ba bası (Padişah), Kerem’İn Annesi (Hanım Sultan), Ash’nın Ba bası (Keşiş), Ash’nın Annesi (Keşişin Karısı), Nur Yüzlü İhti yar, Sofi (Kerem’İn yanından Ayrılmayan Arkadaşı), Külhan beyi (Halepli bir kabadayı), Hancı, Kahvehaneci, vb.


7. Okuduğunuz metinde kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi tespit ederek olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.
Cevap: Zaman geçmiş zamandır mekan olarak ise bir çok farklı mekan söz konusudur. Keşiş’in Aslı’yı bir çok farklı yere götürmesi Kerem’in hep yabancısı olduğu yerlerde sorunları çözmekle uğraşması hikayedeki mekanın olayların gelişimindeki işlevini gösterir bize.


8. Hikâyede, olay veya durumları aktaran, anlatan kurmaca kişilik anlatıcıdır. Anlatıcı, yalnızca o hikâyeye özgü olarak kurgulanan bir kişiliktir. Anlatıcının, aktardığı olayla ilgili ayrıntılara hâkimiyeti ve ayrıntıları aktarma biçimine ise bakış açısı denir. Bu kısa hatırlatmadan yola çıkarak okuduğunuz metindeki anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.
Cevap: Anlatıcı yazardır. Üçüncü tekil şahıs anlatıcı vardır. Bakış açısı olarak ise Tanrısal ( Hakim) bakış açısı vardır. Yazar her şeyi bilmektedir.


9. Okuduğunuz metinde yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) ve anlatım tekniklerini (gösterme, tahkiye etme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.
Cevap: Tahkiye: Okurun hikayeye daha çok ilgi duymasını sağlamaktadır.
Özetleme: Özellikle kalın siyah şekilde verilen bölümler bizlere hikaye ile ilgili açıklamalar yapılması bakımından önemlidir.
Diyalog: Metinde Sofu ile Kerem’in konuştukları kısımlardır.


10. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.
Cevap: Açık ileti: Kerem’in yaşadığı zorluklara rağmen yılmaması, Aslı’dan vazgeçmemesi, Keşiş’in sevgilileri ayırmayı bir türlü bırakmaması. Örtük İleti: Aşkın kuvveti, aşk için insanın her şeyi yapabilmesi.


11. Sabır; hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç göstermedir. Bu açıklamaya göre sabır, insana ne kazandırır? Belirtiniz.
Cevap: İnsana dayanma gücü verir. İnsanın zor zamanlar ve durumlar karşısında güçlü kalmasını ve sorunlara çare bulmasını sağlar.

Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak, sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara değer denir. Bu açıklamadan yola çıkarak okuduğunuz metindeki millî, manevi ve evrensel değerleri aşağıda verilen tabloda gösteriniz.

Milli Değerler
Cevap: Saz aşıklığı, toy sırasında gelinin düğün kıyafeti(rüyada da olsa)

Manevi Değerler
Cevap: Saygı, Dini inançlar, dua

Evrensel Değerler
Cevap: Aşk, ayrılık, yardımseverlik, sözün gücü


10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 54. Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR