10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı 43-44 Sayfa Cevapları - OKULSORU
Son
Loading...

11 Eki 2019

10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı 43-44 Sayfa Cevapları

10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 43-44 Cevapları 

10. Sınıf Kimya SDR Dikey Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


NELER ÖĞRENDİK?

A- Aşağıdaki tabloda verilen tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştirerek tepkime türlerini yazınız.


Tepkime Denklemi
Tepkime Türü
C2H5OH(s) + O2(g) CO2(g) + H2O(s)
Yanma Tepkimesi
CaCO3(k) CaO(k) + CO2(g)
Analiz Tepkimesi
BaCl2(suda) + Na2SO4(suda) BaSO4(k) + NaCl(suda)
Çözülme-Çökeme Tepkimesi
Fe(k) + O2(g) Fe2O3(k)
Yanma ve Sentez Tepkimesi
Ba(OH)2(suda) + HNO3(suda) Ba(NO3)2(suda) + H2O(s)
Nötrleşe Tepkimesi

B- Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

1. AgNO3(suda) + NaCl(suda) AgCl(k) + NaNO3(suda) tepkimesi için
a. Tepkime türünü yazınız.
Cevap: Çözünme-çökelme tepkimesi
b. Net iyon denklemini yazınız.
Cevap: Ag+(suda) + CI (suda) → AgCl(k)
c. Çökelek oluşturan maddeyi yazınız,
Cevap: AgCl
ç. Seyirci iyonları yazınız.
Cevap: Na+ ve NO3

2. Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimelerinin ortak ve ayırt edici özelliklerini yazınız.
Ortak özellikler: Sulu ortamda ve anyonlarla katyonların yer değiştirmesiyle gerçekleşirler.
Ayırt edici özellikler: Asit-baz tepkimelerinde suda iyi çözünen bir tuz oluşur.
Çözünme-çökelme tepkimelerinde suda çözünmeyen ya da az çözünen bir tuz oluşur.

3. Nötrleşme tepkimesini tanımlayınız. Aşağıdaki tepkimelerden hangileri nötrleşme tepkimesidir?
a. Ca(OH)2(suda) + H2S04(suda) → CaS04(suda) + 2H20(s)
b. CH4(g) + 202(g) — C02(g) + 2H20(s)
c. NaOH(suda) + HN03(suda) → NaN03(suda) + H20(s)
ç. Pb(N03)2(suda) + 2NaCI(suda) → PbCI2(k) + 2NaN03(suda)
Cevap: Asitlerle, bazların sulu çözeltileri arasında gerçekleşen ürün olarak su ve tuz oluşan tepkimelerdir. a ve c.

4. Bir araştırma yaparak günlük yaşantınızda gerçekleşen tepkime türlerine örnekler veriniz.
Asit-baz tepkimesi örneği: Dişleri diş macunu ile fırçalama, banyoda lavaboyu kireç çözücü dökerek temizleme
Çözünme-çökelme tepkimesi örneği: Travertenlerin oluşumu, su kaynatılan çaydanlıkta kireç tabakası oluşumu


5. Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkime denklemlerindeki X, Y, Z ve T maddelerini belirleyiniz.
a. X + H20 → 2NaOH
Cevap: X: Na2O
b. 2NH3 + C02 → (NH2)2CO + Y
Cevap: Y: H2O
c. Z + H2S04 → MgS04 + 2H20
Cevap: Z: Mg(OH)2
ç. 3Cu + 8HN03 → 3T + 2NO + 4H20
Cevap: T: Cu(NO3)2

6. Aşağıda verilen tepkime denklemlerini denkleştirerek türlerini yazınız.
a. 2C3H7OH(s) + 9O2(g) —>  6C02(g) + 8H20(s)
b. Ca(OH)2(suda) +2HCI(suda) → CaCI2(suda) + 2H20


10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı 43-44 Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Share with your friends

Bildirim
Sitemize tıkladığınız için teşekkürler
Done