10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları 10. Sınıf Kimya SDR Dikey Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa Cevapları

10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları 

10. Sınıf Kimya SDR Dikey Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
Araştıralım-Öğrenelim
Bilişim teknolojilerinden de yararlanarak kimyasal tepkime türlerine örnekler belirleyiniz. Bu örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Belirlediğiniz örneklerde gerçekleşen tepkimelerin zararlı etkileri var mıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız. Yapılan araştırmalarda bilgiyi bulmak, kavramak, bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulamak çok önemlidir. Sizler de araştırmalarınızı yaparken bunları dikkate alınız.

1-Yanma Tepkimeleri;
Bir maddenin oksijenle gerçekleştirdiği tepkimeye yanma denir. Yanma sonucunda yanan maddedeki elementlerin oksijenli bileşikleri elde edilir. Tüm organik bileşikler yanabilir. Yapısında C, H ve C, H, O içeren bileşikler yakıldığında CO2 ve H2O oluşur.

2-Çözünme – Çökelme Tepkimeleri;
Suda çözünen iyonik yapılı bileşikler karıştırıldığında çözeltide bulunan iyonlar etkileşerek suda çözünmeyen ve çökerek ayrılan katı bir madde oluşturur. Bu olaya çökelti oluşumu, bu tür tepkimelere de çözünme – çökelme tepkimesi denir.

3-Asit – Baz Tepkimeleri;
Asit ve baz çözeltileri karıştırıldığında asit çözeltisindeki H+ iyonu ile baz çözeltisindeki OH iyonu etkileşerek H2O oluşurken, çözeltide geri kalan asidin ve bazın iyonları birleşerek tuz oluşturur. Yani bir asit ile bir bazın etkileşerek, tuz ve su oluşturduğu tepkimelerdir.

4-Yükseltgenme – İndirgenme Tepkimeleri (Redoks Tepkimeleri);
Elektron alış – verişi ile yürüyen tepkimelere, yükseltgenme – indirgenme tepkimeleri veya redoks tepkimeleri adı verilir. Yanma tepkimelerinin tamamı ile birleşme ve ayrışma tepkimelerinin büyük bir bölümü bu sınıfa girer.

5-sentez tepkimeleri;
İki ya da daha çok maddenin birleşerek yeni madde veya maddeler oluşturdukları tepkimelere sentez tepkimeleri denir.

6-Analiz (ayrışma) tepkimeleri;
Bir bileşiğin parçalanarak yeni maddelere dönüştüğü reaksiyonlara analiz (ayrışma) tepkimeleri denir


7-Yer değiştirme tepkimesi;


10. Sınıf SDR Dikey Yayınları Kimya Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR