10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları 10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları

10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
1. Tabloda verilen felsefi soruları inceleyiniz.

2. Bu sorulara ilişkin ortaya konulmuş düşünceler hayatımızı nasıl etkiler? Değerlendiriniz. insan nedir?
Cevap: İnsan yaratılan en hayırlı canlı mıdır ya da evrimin en üst noktası mı? Ya da tam zıttı kendi menfaatleri uğruna tüm canlıları yok sayan, dünyadaki bütün canlılar arasında en zeki yaşam formu mudur insan? Zekiliği insanoğluna zeka verdiğinden aynı zamanda kötüdür. Yaşamak için öldüren, öldürmek için yenilikler yaratan vahşi bir yaratık mıdır insan? Sizce hangisidir?


İdeal toplum nasıl olmalıdır?
Cevap: İdealler kişilere göre değişiklik gösterir. bu nedenle ideal toplum kavramı yanlıştır, herkesi memnun edebilecek bir toplum oluşması da mümkün değildir.


Devlet düzeninin olmadığı bir yaşam biçimi olanaklı mıdır?
Cevap: Siyasi sınırları ifade eden ve orduları olan devletler yerine, kültürlerin ve yaşamın renklerini ifade eden farklılıkların yaşandığı iç içe geçmiş özgür coğrafyalar olsaydı neler olurdu? Devletler olmasaydı, devletler arasında yürütülen kirli pazarlıklar, kirli savaşlar, kirli rekabetler de olmazdı, dünya kaynaklarını fütursuzca kullanmazdık, yöneticiler güya kendi devletlerinin yaşaması için geriye kalan tüm insanlığı yok sayamazlardı. Ordular olmasaydı askerler de olmazdı, silahlar ve bu silahları satan tüccarlar da. O zaman ekonomik dar boğaza giren ya da ordusunu güçlendiren ülkeler, başka ülke insanlarının ölmesi pahasına savaşlar organize edemezlerdi. Sizler de olumlu ya da olumsuz ilaveler yapabilirsiniz.

Hayatın anlamı nedir?
Cevap: Felsefi bir soru olan “Hayatın anlamı nedir?”, farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve “anlam” sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: “Hayatın kökeni nedir?”, “Evrenin ve yaşamın doğası nedir?”, “Hayatı değerli kılan şey nedir?”, “İnsanın hayattaki amacı nedir?

Gerçek nedir?, Doğruluk nedir?
Cevap: Somut gerçeklik insan zihninden bağımsız olarak var olan, varlığı insana bağlı olmayan maddesel gerçekliklerdir. Soyut gerçeklik ise bizzat insanın akılsal ve ruhsal yönüne bağlı olan gerçekliklerdir. Bir çınar ağacı somut gerçekliğe, matematiksel temel önermeler soyut gerçekliğe örnek gösterilebilir

Bilimin değeri nedir?
Cevap: İnsanlar, bilimsel gelişmeler karşısında bilimin etkileri üzerine düşünmüş ve konuyla ilgili görüşlerde bulunmuştur. Bilimin değeri üzerine şekillenen bu görüşler, genel olarak iki bakış açısının oluşmasına neden olmuştur. Bunlar bilimin insanlık için faydalı olduğunu düşünen bakış açısıyla onun zararlı olduğunu düşünen bakış açısıdır.

İyi ve kötü nedir?
Cevap: İyi:  İnsanın yapması gereken davranışlardır. Ahlakça değerli olandır. Ahlak felsefesinin temel kavramıdır. İyi genel olarak insana, çevresine, topluma ve insanlığa yararlı olan şeydir. Fakat toplumdan topluma değişiklik gösterir. Örneğin: Eski Yunan toplumunda çocuğun hırsızlık yapmasına iyi gözle bakılması.
Kötü; iradeli olarak yapılan, ahlaki kurallara ve iyiye aykırı olan; mutluluğa, ideallere, amaçlara ulaşmaya engelleyen davranışın özelliğidir. Ahlak bakımından olumlu bir anlam taşıyan iyi ile olumsuz bir çağrışım uyandıran kötünün simgelediği nesne, istek ve davranışlar bütünü.


Dil ve gerçeklik arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Dil, insanların kendisini ifade ettiği ve birbirleriyle anlaşmasını sağlayan en kullanışlı, en gelişmiş ve en önemli araçtır. Yani dil, iletişim, anlatma ve anlama aracıdır. İletişim ve anlaşma olmazsa insanlar bir araya gelerek toplumu oluşturamazlar. Felsefe bir takım önermeler kümesidir. Bu önermeler kümesi dil ile ifade edildiğinden, felsefe ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsanlar dil aracılığıyla bir bağ kurar. İnsan olmanın en önemli özelliği “dil”i kullanmaktır. Dil ile herhangi bir zihinsel faaliyet açığa vurulur, yani zihin hayatımız dil üzerine kurulmuştur.
İnsan, diğer varlıklardan “akıllı-düşünen” olmasıyla da ayrılır. Düşünme ile dil arasında yoğun bir ilişki vardır. Dilin sağladığı soyut düşünme gücü insanın kendi dışındaki gerçekliği kavramlaştırmasında, çevreyle ilişki kurmasında en önemli etkendir. Gerçekliği algılayışımız da dil sayesinde mümkündür. Dil olmadan insan bilgi, teknik, sanat, felsefe gibi ürünleri ortaya koyamazdı. Dil ile felsefenin çok yoğun bir ilişki içinde olması sebebiyle dil felsefesi disiplini ortaya çıkmıştır.


1. Ötanazinin yasal olup olmaması gerektiğini sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız. 
Cevap: Bence her canlının kendi yaşamı hakkında söz sahibi olma hakkı olmalıdır. Eğer ki ötenazi istiyorsa bu hakkın sorgulanmaması ve o kişiye bu hakkın tanınması gerektiğini düşünüyorum.

2. Tartışma sonucunda elde ettiğiniz ortak görüşleri not ediniz.
Cevap: Kimi arkadaşlar bana katıldılar ama kimileri ise bu görüşüme karşı çıktılar.


3. Sizce ötanazinin yasal olup olmamasında sadece doktorların veya hastaların görüşü yeterli midir? Niçin?
Cevap: Bence yeterlidir. Çünkü insanların kendi yaşamları üzerinde kendi kararlarını alma hakları olmalıdır.


4. Ahlak felsefesinin insan eylemleri üzerindeki etkileri başka hangi alanlarda etkilidir? Örnekler veriniz
Cevap: Din Alanında, Sosyal yaşamda, Sosyolojide bence çok önemli etkileri olabileceğini düşünüyorum.


10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR