10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları 10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.

1. Bilinç ve düşünme arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız
Cevap: İnsanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de düşünme yetisine sahip olmalarıdır. Bilinçli olarak gerçekleştirilen fikir uğraşısı düşünme yetisi ile somutlaşır. Böylece insan yaşamına bir anlam kazandırır.

2. Filozof kimdir?
Cevap: Filozof adlandırmasını kullanan ilk kişi Pisagor (Pythagoras, Mö. 570-495)’dur. Pisagor filozof sözcüğünü “sorgulayıp bulmaya çalışan kişi” anlamında kullanıyordu.

3. Felsefi düşüncenin temel niteliklerini belirtiniz.
Cevap:

4. Refleksif düşünme ne demektir?
Cevap: Refleksif düşünce ya da refleksivite, kendini gözlem ve analiz konusu olarak alan öznenin tutumudur. Refleksivite, kendi hakkında, kendi üzerine düşünen, kendisini bir obje gibi ele alıp bakabilen bir öznenin durumunu ifade etmektedir.

5. Bir felsefe sorusunu farklı kılan özellikler nelerdir?
Cevap:Filozofun sorduğu sorular da, yanıtları aranan birer sorudurlar, ancak bu tür sorular bir başkasına sorulmayıp, kişinin kendi kendine sorduğu birer soru olmak özelliğini taşımaktadırlar. Böylece farklı bir bakış açısıyla ve onuya bütünsel yaklaşan sorular olma özelliğini taşırlar felsefe soruları.

6. Felsefede sorular mı yoksa cevaplar mı daha önemlidir? Niçin?
Cevap: Bence ikisi de önemlidir. Soruların kalitesi ve önemi olmadan cevapların bir anlamı yoktur. Hayatımıza etki eden cevaplar ancak kaliteli soruların sorulmasıyla elde edilebilir çünkü.

7. Felsefenin bireye katkıları nelerdir?
Cevap: Analiz yeteneğini ve sezgileri güçlendirir. Sorgulamayı ve özgür bir düşünce yapısını zorunlu kılar. Önsezi yeteneğini geliştirerek insanın başına gelebilecek bir çok belayı savuşturur. Şüphe ile beslenen bir varoluş gerektirir ve bu yüzden sürekli irdeleyen bireyler yaratır. Kendi kendine yetebilen ve kararlar alabilen “birey” olmuş insanları topluma kazandırır.

8. Felsefenin toplumsal hayata katkılarına tarihten örnekler veriniz.
Cevap: Sorgulamayı ve özgür bir düşünce yapısını zorunlu kılar.
Analiz yeteneğini ve sezgileri güçlendirir.
Önsezi yeteneğini geliştirerek insanın başına gelebilecek bir çok belayı savuşturur. Şüphe ile beslenen bir varoluş gerektirir ve bu yüzden sürekli irdeleyen bireyler yaratır. Kendi kendine yetebilen ve kararlar alabilen “birey” olmuş insanları topluma kazandırır.

B. Aşağıdaki cümleleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
1. Felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisidir. ( D )
2. Filozof, felsefi sistemini kurarken doğrulamaya başvurur. ( Y)
3. Felsefe akla, hikmet ise inanca dayalıdır. (D )
4. Bilinç kendinin farkında olma, öz bilinç ise farkındalığı fark etmektir. (D )
5. Felsefede cevaplar sorulardan daha önemlidir. (Y )
6. Flayatı sorgulamak farkındalık, farkındalık ise hayatın öznesi olmamızı sağlar. (D )
7. Felsefe evrensel bir etkinliktir. (D )
8. Felsefe insanın salt kendi kendisiyle ilgilenmesini konu edinir. ( Y)
9. Felsefe bilime kılavuzluk eder, yol gösterir. ( D)
10. Doğruluk sadece felsefenin konusudur. (Y )


C. Aşağıdaki kavramları bırakılan boşluklara doğru biçimde yerleştiriniz.
 Thales • rasyonel • Pythagoras • hikmet • eleştirel • yığılımlı • mitolojik • refleksif • tutarlı • evrensel • felsefe
1. Felsefe düşünme üzerine düşünmedir. Onun bu yönüne….. refleksif ...olması denir.
2. İlk defa felsefe kavramını kullanan filozof…Pythagoras
3. Felsefede verilen yanıtlar akla dayanır. Bu anlamda felsefe...rasyonel …bir etkinliktir.
4. Her filozof kendinden önceki düşüncelere yeni bilgiler katar. Çünkü felsefe… yığılımlı.. ilerler.
5. Felsefe öncesi düşünme evreni doğaüstü güçlerle açıklayan.mitolojik .evren görüşüne dayanır.
6. Felsefe insanı sabit fikirlerden koruyan…. .eleştirel..bir düşünme biçimidir.
7. Varlığın özünü kavramaya yönelik, eşyanın esrarını çözmeyi amaçlayan öz bilgiye….hikmet ….denir.
8. Felsefe tek bir ulus veya medeniyetin malı değildir. Bütün insanlığın katkıları ile oluşmuş ..evrensel...bir bilgidir.
9. İlk felsefeci kabul edilen…Thales. …göre ilk neden (arkhe) sudur.
10. Felsefe bilgisi çelişkiden uzak..tutarlı.…bir bilgidir


10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR