9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları 1. Ünite Değerlendirme
9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları


9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28

D, Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.

1. Geçmişin aydınlatılmasında yararlanılan yazılı belgeler diğer kaynaklara göre daha kesin ve güvenilir bilgiler içerir.
Buna yöre aşağıdaki terden hangisinin tarih araştırmacılarına daha bilimsel veriler sunduğu söylenebilir? A) Kitabeler
B) fosiller
C) Tarım aletleri
D) Silahlar
E) Minyatürle
Cevap: A

2. Aşağıda tarih biliminin kullandığı kaynaklardan bazıları verilmiştir. Su kaynaklardan hangisi ait olduğu dönem hakkında diğerlerine göre daha kesin ve ayrıntın bilgilere ulaşılmasını sağlar? A) Duvar resimleri
S) Çivi yazılı kil tabletler
C) Mimari eserler
D) Madeni süs eşyaları
E) Çeşitli giysiler
Cevap: B

3. Tarih, geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Ayrına bireysel ve toplumsal deneyimleri yorumlayarak geleceğe yöno’ik yon fikirler üretir.
Buna göre tarih iie ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Geleceğe yön verir.
8) Geçmişteki olayları inceler.
C) İnsanlar n deneyimlerinden yararlanır.
D} Olayları anlatırken yer ve zaman belirtin
E) Geçmişten ders alınmasını sağlar.
Cevap: D

4. Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadım tanıdıkça daha büyük İşler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözü aşağı bakilerden hangisini doğrulamaktadır? A) Tarihin belgelere dayanması gerektiği
B) Tarihin millî benliği güçlendirdiği
C} Tarihin inceleme alanının çok geniş olduğu
D) Tarihin başka bilim dallarından yardım aldığı
E) Tarihin tekerrür ettiği
Cevap: B

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen Diayım tarihi diğerlerine göre daha kesindir? A) Cumhuriyet 1923’te han adiler
B) Evliya Çelebi XVII. yüzyılda yaşadı.
C) Mustafa Kemal 1S’Mayıs’ta Samsun’a çıktı.
D) İstanbul XV, yüzyılın ikinci yarısında fethedildi.
E) Moie Han MÖ 209’da tahta geçti.
Cevap: A

DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

6. Aşağıdakilerden hangisi tarihin yazılı kaynaklarından biri değildir?A) Otobiyografiler 
B) Seyahatnameler
C) Fermanlar 
D) Mitoslar
E) Mahkeme kayıtlar:
Cevap: D

7. Eski yazı sistemlerini ve alfabeleri çözerek yazık belgelerin okunmasını sağlayan ve bu yolla tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakiterden hangisidir? A) Heraldik 
B) Arkeoloji
C) Filoloji 
D) Paleografya
E) Kronoloji
Cevap: D

8. Aşağıda verilen tarihlerden günümüze en yakın olanı hangisidir? A) MS 87 
B) MS “i 32
C) MS 1040 
D) MÖ 1280
E) MÖ 91
Cevap: C

9. Tarihî olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre önce yaşanan bir olay daha sonraki bir başka olayın nedenidir.
Buna göre tarihî olaylarda neden-sonuç ilişkisinin doğru bir şekilde tespit »dilebilmesi tarihe yardımcı bilimlerden öncelikle hangisini gerekli hale getirmektedir? A) Filoloji 
B) Eînograiya
C) Nûmizmatik 
D) Epigrafi
E) Kronoloji
Cevap: E


9. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Tarih Ders Kitabı 28. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR