9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları 1. Ünite Değerlendirme
9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları


9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

1. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan.RUMİ..takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir.
2. Bir…AY...yılı 354 gündür.
3. Miladi takvim...GÜNEŞ..yılı esas alınarak düzenlenmiştir.
4. Tarihe yardımcı bilim dallarından..NÜMİZMATİK….madenî paraları inceler.
5. Kadeş Savaşı tarihin….ASKERİ...alandaki inceleme konularından biridir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır. (Y)
2. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken MS kısaltması kullanılmayabilir. (D)
3. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne MÖ kısaltması getirilmeyebilir. (Y)
4. Celâli takvim Osmanlı Devleti Dönemi’nde düzenlenmiştir. (Y)
5. Tarihî olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. (D)
6. Antropoloji, mimari yapılar üzerindeki kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. (Y)
7. Dört basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir. (D)

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Tarihî olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:
Tarihî olaylar geçmişte yaşanmıştır.
Yer ve zamanı bellidir.
Sebep-sonuç (determinizm) ilişkisi vardır.
Tarihî olayda rol oynayan kişiler bellidir.
Toplumları etkilerler.
Pozitif bilimlerde olduğu gibi birebir tekrarlanmaz. Bu sebeple deney ve gözlem yapılamaz.
Kaynakları vardır. Belgelere dayanır.
Bir tek sebebe dayalı olarak incelenmemelidir. Maddi-manevi ve sosyal birçok sebep birlikte değerlendirilmelidir.
Belli bir kanun ve kuralı yoktur.

2. Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Tarihin yöntemi, tarihî olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi edinmek ancak o dönemden kalan ve olaya tanıklık edebilecek belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür. Oysa Fen bilimleri; gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayalı bir yöntem kullanır.

DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 


3. Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız.
Cevap:
1- Hicri Takvim Ay yılını, Miladi Takvim Güneş yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
2- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.

4. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir?
Cevap: Gelişmiş bir millet olmanın belli başlı kuralları vardır. Bilimle uğraşmak, kitap okumak ve tarih kamuoyu oluşturmak. Tarih bilgisi olan bir insan her zaman diğer insanlardan daha saygın, sezgisi güçlü ve ileri görüşlüdür. Bu yönleriyle topluma yön verir toplumun geçmişten ders çıkararak geleceğe daha emin adımlar atmasını sağlar. Bu yüzden gelecek nesillerin yetişmesinde tarih biliminden yararlanmak gerekmektedir.

5. Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.
Cevap: Geçmiş zamanda meydana gelen olayları yer ve zaman göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak açıklayan bilim dalıdır. Savaşlar, anlaşmalar, göçler gibi olaylar incelenir. Mesela Kavimler Göçü, ya da Kadeş Antlaşması…

6. Tarih Öncesi Dönemle ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden?
Cevap: Arkeoloji, Nümizmatik, Etnoğrafya, Paleontoloji, Antropoloji gibi tarih ve tarih öncesi devirleri inceleyen bilimlerden faydalanabilmelidir.

7. İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?
Cevap: Çünkü zamanın farkındalığına ulaşmak zamanı bölerek kendi işlerini bu dilimlere ayırdıkları zaman birimlerine göre daha planlı ve organize hale getirmek için bu sistemleri oluşturmuşlardır.

8. MÖ 753 tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer?
Cevap: 8. yüzyılın üçüncü çeyreğine girer.

9. Tarihî bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden?
Cevap: Objektif bakış açısıyla o günün koşulları göz önünde bulundurularak incelenmelidir.

10. Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Çünkü kesin bir şekilde yargıda bulunacakları bir bilgi kaynağı yoktur. Ancak eldeki verilerden yapılabilecek bilimsel ve tarihsel çıkarımlar sonucu ulaşılan tarihler söz konusudur.


9. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Tarih Ders Kitabı 26. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR