9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları 9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ve daha fazla Sayfa Cevapları
9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları
9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.   ve daha fazla Sayfa  Cevapları


9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Doğal çevre ile insan arasında sürekli bir ilişki ve etkileşim vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde, insan ve doğa arasındaki etkileşim diğerlerinden farklıdır? A) Verimli tarım alanlarının yerleşim alanına dönüştürülmesi
B) Dağlık alanlarda nüfus ve yerleşim alanlarının seyrek olması
C) Yer şekillerinin engebeli olduğu arazilere tünel ve köprüler yapılarak ulaşımın sağlanması
D) Akarsular üzerinde barajlar kurularak elektrik üretimi yapılması
E) Denizin doldurulmasıyla elde edilen arazinin, yerleşim alanına dönüştürülmesi
Cevap: B

2. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların uygarlık seviyesi geliştikçe ilerleme kaydeden bilim ve teknolojik imkânlarla birlikte doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi azalmıştır. Günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde doğal çevre üzerindeki etki, gelişmişlik düzeyi düşük olanlara göre çok daha belirgindir.
Buna göre yukarıdaki harita üzerinde taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde doğal çevre üzerindeki etki çok daha belirgindir? A) I ve II 
B) I ve III
C) II ve III 
D) II ve IV
E) III ve IV
Cevap: A
3. Aşağıdaki soruların hangisinde, bir coğrafi olayın yeryüzüne dağılışı sorgulanmaktadır?
A) Muson Asya’sının yoğun nüfus barındırmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
B) Gelişmiş ülkeler neden yoğun göç alır?
C) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüleri neden kuşaklar oluşturur?
D) Mersin’in yıllık sıcaklık ortalaması neden Sinop’tan daha fazladır?
E) Bozkır bitki örtüsü yeryüzünün hangi alanlarında yaygındır?
Cevap: E

4. I. Biyosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Canlılar küresini oluşturan insan, bitki ve hayvanların yeryüzüne dağılışını; bu dağılışta rol oynayan faktörleri inceler.
II. Atmosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. İklim tiplerini ve etki alanlarını inceler.
III. Hidrosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Su küreyi meydana getiren yer altı sularının, akarsuların, göllerin, denizlerin, okyanusların dolaşımını ve dağılışını inceler.
IV. Litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Taş küreyi meydana getiren yer kabuğunun ve yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili iç ve dış kuvvetleri inceler.
Yukarıda verilenler içerisinde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur? A) Klimatoloji 
B) Hidrografya
C) Jeomorfoloji 
D) Biyocoğrafya 
E) Kartoğrafya
Cevap: E

5. Jeomorfoloji, litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi jeomorfolojinin yararlandığı bilim dallarından biri değildir? A) Limnoloji 
B) Litoloji 
C) Pedoloji
D) Jeoloji 
E) Jeofizik
Cevap: A


9. Sınıf Tutku Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 25Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR