7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 48-49-50-51-52-53-54 Atatürk ve Anıları metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 48-49-50-51-52-53-54 (Milli Mücadele ve Atatürk)
7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 48-49-50-51-52-53-54
Atatürk ve Anıları metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 48-49-50-51-52-53-54 (Milli Mücadele ve Atatürk)Atatürk ve Anıları Metni Cevapları


 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 48 Cevabı

HAZIRLIK

1. Yaptığınız araştırmaya göre Atatürk’ün anılarından edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
ASKERLE GÜREŞ
Bir gezisinde, Kolordu binasının kapısında aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. Çağırdı ve güler yüzle sordu:
— Sen güreş bilir misin?
Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçiği güreştirdi. Genç asker her zaman üstün geliyordu. Çok neşelendi, ayağa fırladı.
Ceketini çıkarıp Mehmet’e ense tuttu:
— Haydi, bir de benimle güreş!
Katıksız ve temiz Anadolu çocuğu Ata’sının yüzüne hayranlıkla baktı:
—“Atam,” dedi. “Senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir Mehmet mi bu işi başarır?”
Gözleri doldu ve ağlamamak için gülmeye çalıştı.

SOKAK ÇOCUĞU Atatürk’e, düşmanlarından bir bayan, bir yabancı gazetede (sokak çocuğu ve zalim) diye yazılar yazmak küçüklüğünü göstermişti.
Bir gün Yat Kulüp’te Atatürk, arkadaşlarına bu yazıdan söz ederek demiştir ki:
— Bana sokak çocuğu diye yazmış… Ben pek küçük yaşta yatılı bir öğrenci olarak okullara girmedim. İdadi’den Harp Okulu’na, oradan da orduya hizmete gittim. Sorarım sizlere, benim sokakta oynamaya vaktim mi vardı? Bana (zalim) diyormuş… Ben eğer bu vatana ihanet eden birkaç adamı mahkemeye vererek, kanun çerçevesinde bu adamlar cezalarını buldularsa, benim onlara karşı sevgimden ziyade, Türk milletine sevgim daha büyüktür… Bu nedenle Türk milletine onların zararlı vücutlarını feda ettim…” demişlerdir.

2. Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.
Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
Ne mutlu Türküm diyene !
Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.
Ben,Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum.
Atatürk’ün, Etimesgut köyünde ihtiyar bir ahbabı vardı. Adam eski Rumeli göçmenlerindendi. Pek teklifsiz, senli benli konuşurlardı.
Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı, Atatürk’ü her gün çiftliğe çekiyordu. Bir kısım arazide türlü denemelere rağmen ağaç yetiştirmek mümkün olamamıştı.
Atatürk ısrar ediyor, toprağı inceletiyor, çeşitli ağaçları tecrübeden geçirtiyordu. Hiçbiri istenen ve beklenen sonucu vermiyordu.
Ata’nın bu işle çok uğraşıp didindiğini ve bu yüzden çok da üzüldüğünü gören Etimesgutlu köylü, bir gün,
— Abe Paşa’m, dedi. Zor işlerden hoşlanırsın, olmayacağı oldurmak istersin ama bu toprak kıraçtır. Fidan tutmaz, niye bu kadar zorlanırsın?
Atatürk:
— Mademki topraktır, mutlaka tutacak!
İhtiyar köylü:
— Benim toprak dediğime bakma, diye ilave etti.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 50 Cevabı

1. ETKİNLİK
a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.
1. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. (arazi)
2. Öğrenim görmemiş, okumamış. (cahil)
3. Saymak, saygı göstermek. (hürmet etmek)
4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi. (göçmen)
5. Verimsiz veya susuz toprak. (kıraç)
6. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. (ahbap)
7. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. (fidan)
8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması. (ziraat)
9. Yardımcı, emir subayı. (yaver)
10. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi. (kordon)
11. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. (döviz)

b. Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.
Cevap: ATATÜRK


 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 51 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş?
Cevap: Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı  Atatürk’ü her gün çiftliğe çekmektedir.

2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün inceleme yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?
Cevap: Çünkü arazi kıraçtır, toprak dediklerine aldanmamak gerektiğini aslında toprak bile olmadığını söylemiş. Kaya olduğunu ilave etmiş. İnce yüzün altı boydan boya kayalıkmış.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş?
Cevap: Çünkü Ata’nın okumuşların sözünü daha çok dinleyeceğini sanıyormuş o yüzden söylememiş.

4. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?
Cevap: Çünkü Atatürk halk adamıdır ve gücünü halktan almaktadır. Bu yüzden onların arasın karışmak için yaverlerini yanından uzaklaştırmıştır.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?
Cevap: Atatürk yaverlerine sevdiklerini ama acaba daha önce hiç sevilip sevilmediklerini sormuş. Sevilmenin ayrı bir mutluluk olduğunu ve onu bu mutluluktan ayırmamalarını istemiş.


3. ETKİNLİK 

Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Onun nasıl halk adamı olduğu, sadece asker veya siyasetçi değil, aynı zamanda doğa insanı ve halktan biri olduğu da anlatılmaktadır.

b. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Atatürk bizden biridir yazarak aslında Ata’nın da halktan sıradan biri olduğunu, bu halk olmasa kendisinin de hiç bir kıymeti olmayacağını her zaman halk için halk yararına vazifeleri olduğunu onları ne kadar sevdiğini söylemek istemiştir.

4. ETKİNLİK 

a. Atatürk’ün millet sevgisiyle ilgili sözlerinden biri hakkında hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz
Cevap:
HERKES GÖREV BİLİNCİNDE OLMALIDIR
Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Bir toplum ancak bütün fertleri sorumluluk ve vatan aşkı bilinci il davranırsa ilerleyebilir. Çünkü herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Bildiğiniz üzere vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diye bir söz de vardır. Bu bakımdan Ata’nın söylediği söz çok değerlidir.
b. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra formu doldurarak belirtilen ölçütlere göre konuşmanızı değerlendiriniz.
Konuşurken sözcükleri doğru telaffuz ettim. (x)
Düşüncelerimi görsel, işitsel materyallerle destekleyerek ifade ettim. (x)
Konuşurken beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. (x)
İşitilebilir bir ses tonuyla ve dinleyicilerle göz teması kurarak konuştum. (x)

Konuşurken sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullandım. (x)
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 52 Cevabı

5. ETKİNLİK 
Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz.
Cevap:


6. ETKİNLİK 
a. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.
Cevap:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

b. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz.
Tuna Kıyıları, 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, Falih Rıfkı Atay
Cevap:

Mehmet Nuri Conker, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, Zabit ve Kumandan
Cevap:

Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1998, İstanbul, Falih Rıfkı Atay
Cevap:

c. Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak gösterimi yapınız.
Cevap:


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 53 Cevabı

7. ETKİNLİK 
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri, örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.
• Toprak dedimse sözün gelişi söyledim.
• Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım.
• Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış.
• Mademki topraktır mutlaka tutacak.
Cevap:


8. ETKİNLİK 
Aşağıdaki fiillere kip eklerini getirerek cümleler yazınız.
Cevap:


 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 54 Cevabı

9. ETKİNLİK 

Okulda başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız.
Cevap:  MİNİK KUŞ

Geçen sene dersteyken dışarıdan açık pencereden bir kuşun sınıfımıza girdiğini görmüştüm. Arkadaşlarım çok korkmuştu. Oysa ben gidip kuşu elime aldım. Zavallıcık o kadar korkmuştu ki tir tir titriyordu. Onu hemen dışarıya yavrularının olduğu ağacın altına götürdüm. Bana minnetle bakar gibi öttü. Çok mutlu olmuştum.
Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yok.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında internetten araştırma yapınız. Araştırmalarınızı “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden yapmaya dikkat ediniz.
Cevap:Seyit Onbaşı (1889 – 1939)  Seyit Onbaşı, 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Abdurrahman, annesinin ki Emine idi. Seyit, 1909 yılının Nisan ayı başlarında askere alındı. 1912’de Balkan Savaşları’na katıldı. Sonra da Çanakkale’de büyük kahramanlıklar gösterdi. bugün bile adı kahramanlıkla eş değerdir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Atatürk ve Anıları Metni Etkinlik Soruları ve CevaplarıDers ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR