Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. Cevapları Dörtel Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz
6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Sayfa Cevapları 

Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. Cevapları Dörtel Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.


Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Soru: Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
CevapElçi: Allah tarafından gelen bilgileri biz insanlara aktarmak ile görevli kimselere denilir.
Nebi:  Allah tarafından kendisine kitap verilemeyen peygamberlere denilir.
Resul: Allah tarafından kutsal kitap gönderilen peygamberlere denilir.
Peygamber: Allah'tan gelen haberleri bize tebliğ yoluyla eksiksiz bir şekilde ileten kişilere bu sıfat verilir. 

Soru: Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız.

CevapKur'an'dan Peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayetler:
Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır. (Nisa Suresi,136.ayet
Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır. (Bakara Suresi,98.ayet)


Soru: İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cevapİlahi kitap anlamı:
Yüce Allah (c.c) tarafından vahiy meleği Cebrail (a.s) aracılığı ile bazı Peygamberlere göndermiş olduğu insanlara Allah'ın emirlerini, koymuş olduğu yasakları ve doğruları anlatan kutsal kitaplara denir. Toplam dört adet kutsal kitap vardır. Bunlar;
  1. Kur'an'ı Kerim
  2. Tevrat
  3. İncil
  4. Zebur
şeklindedir.

Suhuf kelimesinin anlamı:
Yüce Allah (c.c)'ın vahiy meleği Cebrail (a.s) aracılığıyla toplam dört Peygambere göndermiş olduğu kutsal kitaplardan birisidir. Kur'an'ı Kerim'de Hz.İbrahim ve Hz.Musa'ya gönderilen kutsal bir kitap olarak geçmiştir.

Mucize kelimesinin anlamı:
İnsanların yapamayacakları, peygamberlik iddiası ortaya süren zattan adetin hilafına ve tabiat kanunlarının aksine olarak ve meydan okuma stili ile zuhur eden mükemmel olay anlamına gelmektedir. Örneğin, Hz. Musa'nın (a.s) asası ile iki nehri ortadan ikiye ayırması gibi.


Soru: Vahiy nedir? Allah (c.c.) niçin vahiy göndermiştir? Araştırınız.
CevapVahiy; Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir. Allah, kutsal kitaplarını vahiy yolu ile bildirmiştir.

Allah niçin vahiy göndermiştir?
Allah vahiy göndermek suretiyle insanlara büyük bir lütuf, yardım ve destek sağlamıştır. Yüce Rabb'imiz, insanı bilme, düşünme gibi yetenekler vererek varlıkların en şereflisi, en mükemmeli olarak yaratmıştır. Bunun karşılığı olarak da insandan kendisinin halifesi, yani vekili olmasını istemiştir. İnsanı, Allah'ın koyduğu düzeni, yarattığı varlıkları kullanmak ve korumakla görevlendirmiştir. Evrendeki en büyük sorumluğu insana yüklemiştir. İnsanın bu sorumluluğu tam olarak yerine getirebilmesi için, Allah'ın yardım ve desteğine ihtiyacı vardır. Vahiy insana yol gösteren bir ışık, bir rehberdir. İnsanı vahiy yolu ile iyi, güzeli ve doğruyu bulabilir ve yanlışlıklardan kurtulabilir.


Soru: Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.

Cevapve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
ANLAMI
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.


6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 9. Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

1 comments:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR