4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53 Müstecip Onbaşı metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53 (Milli Mücadele ve Atatürk)
4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53
Müstecip Onbaşı metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53 (Milli Mücadele ve Atatürk)


Müstecip Onbaşı Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 46 Cevabı

HAZIRLIK
Çanakkale Savaşları sırasında büyük başarılar göstermiş kimleri biliyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgileri nerelerden öğrendiniz?
Cevap:
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
SEYİT ONBAŞI
Çanakkale ile ilgili yapılan törenlerde anmalarda ve daha önceden dinlediğim şiirlerde hep bu isimleri duymuştum.

Metnin başlığını okuyup görsellen inceleyiniz. Metnin konusunu tahmin edip sözleyiniz. 
Metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz.
Cevap: Metnin konusu kahraman Türk insanının vermiş olduğu destansı Çanakkale Savaşı ve Zaferi üzerinedir.

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 49 Cevabı

1. ETKİNLİK
Aşağıda, metinden alınan bazı kelimelerle bunların sözlük anlamları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin başında bulunan numaraları uygun yerlere yazarak kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıdaki bölüme yazınız. 


Kışla, okul, tutukevi, hastane vb. kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda. (4)
Bilgi toplama, haber alma. (3)
İki kara arasındaki dar deniz. (6)
Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin güven li bir biçimde çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç. (5)
On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe. (7)
En küçük topçu birliği. ()
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. (1)
1.itilaf
2.periskop
3.istihbarat
4.koğuş
5.batarya
6.boğaz
7.onbaşı
Cümlelerim:
Cevap:

2. ETKİNLİK 
Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz.
Rüya ve gerçek
Savaşın zararları
Denizaltının özellikleri
Müstecip’in gösterdiği çaba ♥
Cevap:  Müstecip’in gösterdiği çaba

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 50 Cevabı


3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
Müstecip neden gözlerini, boğazın sularından ayırmıyor?
Cevap: Çünkü komutanları ona Boğaz’dan bir denizaltının geçebileceği ve saldırıda bulunabilecekleri uyarısını yapmışlardır.

Müstecip denizaltılar hakkındaki bilgileri nasıl öğreniyor?
Cevap: O bilgileri hem derslerde hem de komutanlarının yaptırdığı atış talimlerinde öğreniyor.

Denizaltıyı batırmanın en kolay yolu nedir?
Cevap: En kolay yolu periskop denen denizaltının gözleri işlevini gören yere ateş ederek. Böylece denizaltı ne ileri ne geri hareket edebilir ve de teslim olur.

Müstecip denizaltının hangi özelliğini aklına kazıyor?
Cevap: Periskobuna nişan alması gerektiğini. Çünkü ancak böyle etkisiz hale getirebilecektir.

Müstecip rüyasında neler görüyor?
Cevap: Rüyasında bir denizaltının yüzeye çıktığını ve gövdesinde Müstecip Onbaşı yazdığını görüyor.

Müstecip uyandığında rüyası hakkında ne düşünüyor?
Cevap: Rüya da olsa güzel olduğunu düşünüyor. Keşke rüyaların gerçek olma durumu olsaydı diye düşünüyor.

Müstecip Onbaşı ve onun gibi davranan askerlerimiz olmasaydı sizce Çanakkale Zaferi’ni kazanabilir miydik? Neden?
Cevap: Hayır asla kazanamazdık. Çünkü Çanakkale Zaferi tepeden tırnağa Türk insanının kahramanlık ve özveri mücadelesi sayesinde kazanılmıştır. Nice Müstecip Onbaşılar Seyid Onabşılar’ın kahramanlıkları sayesinde bugünlere geldik.


4. ETKİNLİK 

Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar ya da durumlara gerçek; hayal gücüne dayanan, günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan durumlara ise hayalî öğeler denir. Metindeki anlatımı güçlendirmek, istenilen duyguyu vermek ya da farklı sebeplerden dolayı kimi zaman hayalî öğelere başvurulabilir.
Okuduğunuz metni, ana hatlarıyla anlatınız. Anlatımınızın ardından metinde geçen hayalî öğeleri aşağıdaki yazma alanına yazınız.
Cevap:4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 51 Cevabı


5. ETKİNLİK 
“Müstecip Onbaşı” metninden alman aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Konuşmalarda kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz.
Nerede kaldınız kardeşim?
– Dersler gece oluyordu.
– Dersten geliyoruz.
– Bu acil bir durummuş.
– Dersten mi?
– Nevmis acil olan sev?
– Evet.
Yukarıdaki konuşmalarda kullanılan noktalama işaretleri konuşma çizgisi (-), nokta (.) ve soru işaretidir (?). Noktanın nerelerde kullanıldığını söyleyiniz.
Cevap: Nokta cümlenin sonunda kullanılmıştır.
Diğer noktalama işaretlerinin görevleri hakkındaki aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.
Soru İşareti (?)
Dilimizde soru işareti, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:
Bugün de mi gelmeyeceksin?

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:
Müdür bey dikkatlice baktı:
— Adınız?
Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı
Bu ek, kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır ve o kelimeye bağlı olarak mı / mi / mu / mü olabilir: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?
Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?
Uzun Çizgi (—)
Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
— Üsküdar’ı da gezebildin mi?
Konuşmalar tırnak içinde verildi-
ğinde uzun çizgi kullanılmaz.
Annem sabah erkenden uyandı:
“Bugün işimiz çok çocuklar, haydi uya- 0 nın!” dedi.

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Başını kaldırıp masadaki saate baktı(.) Saat hâlâ ikiyi gösteriyordu( . ) Yanındaki adama dönüp:
( – ) Saatiniz var mı( ? ) diye sordu.
Adam masadaki saati göstererek:
( – ) Bunu beğenmedin mi( ? ) diye karşılık verdi(.)
Adamın neden sinirlendiğini anlayamamıştı:
( – ) Bozuk olduğunu düşünüyorum ( , ) dedi( . )
Cevap:


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 52 Cevabı

6. ETKİNLİK 
Okuduğunuz metinde Müstecip Onbaşı’nın rüyası anlatılmaktadır. Daha önce içinde buna benzer hayalî öğeler barındıran metinler okudunuz mu? Söyleyiniz. Siz de arkadaşlarınıza gördüğünüz ilginç bir rüyanızı anlatınız. Rüyanızı ilginç bulma nedenleriniz hakkında konuşunuz. Konuşmanızı yaparken işitilebilir bir ses tonu kullanmayı ve göz teması kurmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onları, sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz.
Cevap: Evet okumuştum. Geçen sene Kedi ile Fare adlı bir metin okumuştuk. O metinde kedi ile fare konuşuyordu. Oysa gerçek hayatta böyle bir şey mümkün değildir. Geçenlerde de ben bir rüya gördüm. Rüyamda Atatürk’ü görmüştüm. Bana devletin milletin için çalışmaktan hiç vazgeçme demişti. Ben de uyanır uyanmaz anneme anlatmıştım bu rüyamı.

7. ETKİNLİK 

a. Törenle ilgili aşağıda verilen gazete haberini okuyunuz.
Anzaklar, 1915’te Çanakkale’de ülkemize karşı savaştılar. Birçok kayıp verdikleri Çanakkale Savaşları sonrasında Türkleri düşman değil, dost olarak görmeyi tercih ettiler. Bu nedenle her sene 25 Nisan’da, Çanakkale’nin Anzak Koyu’nda ölen askerler için bir anma töreni yapılır.
ANZAK KOYU’NDA GELENEKSEL “ŞAFAK AYİNİ”
Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda geleneksel “Şafak Ayini” yapıldı.
AvustralyalI ve Yeni ZelandalIlardan oluşan yaklaşık bin 300 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası’na geçti.
Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları’na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek “Şafak Ayini”nin başlamasını bekledi.
Anzak Koyu’nda saat 05.30’da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü.

b. İhtiyaç duyduğumuz bir konu hakkında gazete, dergi, İnternet gibi birçok kaynaktan bilgi edinebiliriz. Fakat seçtiğimiz bilgi kaynaklarının zararlı içerikler barındırmamasına dikkat etmeliyiz. Yukarıda yer alan haber, devletimizin resmî televizyon kanalı olan TRT’nin haber sitesinden alınmıştır. Bir konuda bilgi toplamak için siz hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz? Bu bilgi kaynaklarının güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Ben genel olarak internete, ansiklopedilere, dergilere buralardan da bilgi edinemiyorsam çevremde okumuş kültürlü olan insanlara danışarak bilgi topluyorum. Çoğu zaman birden fazla kaynaktan çalışarak bilgilerin güvenirliliğini sağlıyorum.

8. ETKİNLİK 

Kurtuluş Savaşı sırasında milletimiz, yurdumuzu düşmanlardan korumak için canla başla mücadele etti. Yokluk ve yoksulluk içinde bağımsızlık mücadelesi veren Müstecip Onbaşı gibi birçok askerimiz, haklı oldukları bu savaşı kaybetmeyeceklerinden o kadar eminlerdi ki rüyalarında bile kazanacakları zaferleri görüyorlardı.
Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan askerlerimizi düşününüz. Savaşta neler yaptıklarını, neler hissettiklerini düşünerek aşağıdaki yazma alanına bir yazı yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ya da noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Ardından yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Sonraki Derse Hazırlık

Güvenilir bilgi kaynaklarından yararlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlama nedenlerimiz hakkında araştırma yapınız. Sınıfa 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine ait çeşitli görseller getiriniz.
Cevap: Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR