4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Beni De Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 61-62-63-64-65-66
4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Beni De Tanık Olarak Göster Metni Cevapları Sayfa 61-62-63-64-65-66
Beni De Tanık Olarak Göster metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 61-62-63-64-65-66 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Beni De Tanık Olarak Göster Metni Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 61 Cevabı

HAZIRLIK

Size göre bir ülkeyi yöneten kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Cevap:
İleri Görüşlü
Sabırlı ve Disiplinli
Açık Sözlü
Vatan ve Millet Sevgisi olmalı
İdealist olmalı
Çok Yönlü olmalı.
Gerçeği Arama Gücü olmalı
İyi Kalpli olmalı

Tartışmalı bir konuda haklılığınızı kanıtlamak için hangi yollara başvurur, kimlerden yardım istersiniz?
Cevap: Öncelikle hangi konu ile ilgili tartışıyor isek o konuya hakim olmalı o konu ile ilgili bilgiler toplamalıyız. Kaynaklara bakmalıyız. Mesela ödevler için ise evvel cevaba gelmelisiniz.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz, sonra sesli okuyunuz.
Cevap:

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 63 Cevabı

1. ETKİNLİK

Aşağıda karışık olarak verilen harflerden okuduğunuz metinde geçen anlamlı kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri ilgili anlamın altına örnekte olduğu gibi yazınız.
selkişi, tişfetmü, dirmeken, letada, liadye, salya, gıyar, nıtak
Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.
Cevap: Yargı
Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması.
Cevap: adalet
Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek.
Cevap: direnmek
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil.
Cevap: kanıt
Denetmen.
Cevap: müfettiş
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun.
Cevap: yasal
Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları.
Cevap: adliye
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi
Cevap: kişisel

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 64 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Atatürk arkadaşıyla nerede karşılaşıyor?
Cevap: Bir Balıkesir ziyaretinde karşılaşıyor.

Arkadaşı, Atatürk’e hangi sorunundan bahsediyor?
Cevap: Yüzde yüz haklı olduğu bir davada mahkemenin kendisini suçlu bulduğundan bahsetmiştir.

Atatürk, kimden arkadaşının sorununun çözümü için yardımcı olmasını istiyor? 
Cevap: Mahkemece verilen kararın düzeltilmesi gerektiğini bunun için gereğinin yapılmasını söylüyor.

Genç adliye müfettişi Atatürk’e nasıl bir cevap veriyor?
Cevap: Genç müfettiş alınan kararın yasal yöntem ve kurallara uygun olduğunu söylüyor.

Atatürk arkadaşının davasına nasıl katkıda bulunuyor?
Cevap: Mahkemeye başvurmasını yeni kanıtlar bulduğunu söylemesini ve kendisini şahit göstermesini istiyor.

Metinden hareketle Atatürk’ün “adalet”e bakışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Mustafa Kemal adaletin her zaman herkese eşit olmasını, ancak yapılan bir haksızlık varsa da yine adaletle çözülmesini istemektedir.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazıp bunları cevaplayınız.
Cevap:
Mustafa Kemal arkadaşının yanında durmuş mudur?
Genç adliye müfettişinin davranışı doğru mudur?
Siz olsanız nasıl yardımcı olurdunuz arkadaşınız?

4. ETKİNLİK 

Sizce Atatürk arkadaşına yardım ederken neler hissetmiş olabilir? Siz arkadaşlarınıza yardım ederken neler hissediyorsunuz? Aşağıdaki yazma alanına yazınız.
Cevap: Bence ona minnet duygusu hissetmiş olabilir ama asıl önemli olan Mustafa Kemal’in adalet isteyen vicdanının sesini dinlemesidir. Ben de arkadaşlarımın bir sorunu olduğunda onlara yardımcı olmak için elimden geleni yaparım.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 65 Cevabı

5. ETKİNLİK 

“Beni de Tanık Olarak Göster!” metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz.
Atatürk, eski arkadaşını dinledikten sonra “Haklısın, konuyu ben iyi biliyorum.” dedi. Geziye birlikte çıktığı görevliler arasında genç bir adliye müfettişi de vardı. Onu yanına çağırdı, konuyu kısaca anlattıktan sonra, mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.
Paragrafta kullanılan noktalama işaretlerinden nokta ve virgülün kullanım yerlerini biliyorsunuz. Tırnak işareti (“”) ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır:
1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:
Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”sözü bilime verdiği önemi gösterir.
2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:
Bugünlerde okullarda “değerler eğitimi” üzerinde çalışmalar yapılıyor.
3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:
Sınıfta “Çalıkuşu” romanı üzerine iyi bir konuşma yaptım.
Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: “Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.” der bir atasözümüz.
Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz:
Nebih Nafile’nin “Bombili’nin Kedileri”ni okudunuz mu?

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Cevap:


6. ETKİNLİK 
Okuduğunuz metnin başlığını aşağıdaki noktalı alana yazınız. Sizce, başlık metin için uygun mu? Siz yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Seçtiğiniz başlığı ve bu başlığı seçme nedeninizi yazınız.
Metnin başlığı:
Seçtiğim başlık ve seçme nedenim:
Cevap:


7. ETKİNLİK 

a. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırmada aldığınız notlara bakarak Atatürk’ün kişilik özelliklerini uygun yerlere yazınız. Ardından kendi kişilik özelliklerinizi de yazınız.
Atatürk’ün kişilik özellikleri: Açık Sözlülüğü …, Vatan ve Millet Sevgisi. …, İdealistliği. … ,Çok Yönlülüğü …
Gerçeği Arama Gücü … ,İyi Kalpliliği.
Benim kişilik özelliklerim: İyi kalpli olmam, iyi bir çocuk olmam, arkadaşlarımı sevmem, vatanımı sevmek, lider olmak
Benzerliklerimiz ve farklılıklarımı: Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, lider olmak farklılık ise benim iyi çocuk olmamdır.

b. Size göre iyi bir liderin taşıması gereken kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap:İleri GörüşlüSabırlı ve Disiplinli
Açık Sözlü
Vatan ve Millet Sevgisi olmalı
İdealist olmalı
Çok Yönlü olmalı.
Gerçeği Arama Gücü olmalı
İyi Kalpli olmalı

c. Atatürk’le benzeşen yönlerinizi, örnekler vererek arkadaşlarınıza açıklayınız.
Cevap: Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, lider olmak. Mesela ben sınıf başkanı oldum o da vatanın ülkenin başkanı. 

Sonraki Derse Hazırlık

Güvenilir kaynaklardan yararlanarak Atatürk’ün öğrencilik hayatı hakkında araştırma yapınız. Bunun için www.ata.tsk.tr sitesinde yer alan bilgilerden de yararlanabilirsiniz.
Cevap:Atatürk’ün Okuduğu Okullar toplamda yedi tanedir. Kısaca Atatürk’ün Gittiği Okullar şöyledir :
Atatürk ilk olarak annesi Zübeyde Hanımın istediği üzerine Mahalle Mektebi‘ne gitmiştir.
Bu okulu sevemeyen Mustafa Kemal daha ilerici bir eğitim veren Şemsi Efendi Okulu‘na gitmiştir ve ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır.
İlkokulun ardından ilk olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘ne (ortaokulu) gitmiştir.
Ortaokul eğitimine daha sonra asker olmak istediği için Selanik Askeri Rüştiyesi‘nde devam etmiştir ve ortaokulu burada bitirmiştir.
Ortaokulu başarı bir şekilde tamamlayan Mustafa Kemal lise eğitimini de Manastır Askeri İdadisi‘nde (lisesi) tamamlamıştır.
Manastır Askeri İdadisi’nden sonra Harp Okulu‘na geçen Mustafa Kemal burada da başarılarını devam ettirmiştir.
En sonra Harp Akademisi‘ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olarak askerlik mesleğine adım atmıştır.


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR