12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Divanü Lugati’t-Türk hakkında bilgi veriniz.
Cevap: 11. yy’da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.– Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur.– “Türk Dili’nin Toplu Sözlüğü” anlamına gelir.– Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.
– 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir.
– Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla ve Arapça olarak yazılmıştır.
– Yazar Türkçe kelimelerin karşılıklarını göstermiş ve bunu halk dilinden derlediği örneklerle açıklamıştır. Eserin asıl önemi, bu derleme metinlerden ileri gelmektedir.
– Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler vardır.
– Devrinin Türk dünyasını gösteren bir harita da esere eklenmiştir.

2. Edebiyatın psikolojiye katkıları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Edebi eserler, insanı tüm yönleriyle incelemeyi ve tanıtmayı amaçlayan, bunun içinde geniş ruh çözümlemeleri yaparlar, insanın iç dünyasını, duygu ve hayallerini anlatırlar işte bu noktada edebiyat ile psikoloji bilimi arasındaki ilişki başlar. Bireyin iç dünyasını konu alan bu eserler, hem psikolojiden yararlanmış hem de psikoloji bilimine katkı sağlamış olur

3. Felsefe ve edebiyat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir paragraf yazınız.
Cevap: Edebiyat; duygu ve düşüncelerin estetik bir değerde ifade edilmesi sanatıdır. Söz konusu duygu ve düşünce olunca edebiyatı insandan ayrı düşünmemek gerekir. İnsan hayatının aynası niteliğinde olan edebiyat bağımsız bir şekilde sanat ürünleri yaratırken aynı zamanda birçok bilim dalından da faydalanmıştır. Soyut bir düşünce sistemi olan felsefe ile edebiyat ilişkisinden bahsetmek mümkündür. Çünkü her iki alanda da hammadde olarak insan işlenmektedir. Ayrıca felsefe ve edebiyatta öncelik insan olmakla beraber düşünme ve ortaya bir şey koyabilme gibi bir amaç bulunmaktadır. Ortaya konulan bu ürünlerin ifade edilmesinde kullanılan malzeme ise dil olduğundan iki alan arasında bir ortaklıktan bahsedebiliriz.

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Değerlerin işlevleri en etkili şekilde toplumların çözülme(I) ve bunalım dönemlerinde ortaya çıkar. Bu süreçte ailenin, dayanışmanın, dostluğun, arkadaşlığın önemini vurgulayan değerler daha çok önem kazanır. Bu tespitten(II) hareketle değerlerin toplumsal yapıdaki özellikleri ve işlevleri şöyle bir örnekle somutlaştırılabilir: Bir binanın yapımında kullanılan demir, kum, kireç gibi malzemeleri(III) bir arada tutan çimento ne kadar gerekli ve önemli ise toplumsal kurumların anlaşılmasında, işleyişinde ve varlığını sürdürmesinde de sosyal değerler o kadar gerekli ve önemlidir.(IV) Örneğin iyilik, doğruluk, şefkat, sadakat, vefa gibi manevi değerlere saygı toplumsal yapının ve sosyal ilişkilerin temel bağlarıdır.(V) Bu ve benzeri manevi değerler toplumsal hayatta yaşamayı anlamlı kılar.
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangi ikisi mecaz (değişmece) anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve II. 
B) I. ve V. 
C) II. ve IV. 
D) III. ve V. 
E) IV. ve V.
Cevap: B

2. Edebiyat sanatı ile edebiyat bilimini psikoloji üç yönden etkilemiş görünmektedir () edebî metinleri ortaya çıkaran yazarın psikolojisi () edebî metinlere hâkim olan genel psikoloji () edebiyat biliminin edebî eseri değerlendirirken başvurduğu yollardan biri olarak psikoloji ()
Bu cümlede ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilir?
Cevap: C) (:)(,)(,)(.)

3. Yazar, masanın başına oturup yazmağa(I) başladığı andan itibaren artık bilinç altı(II) okyanusundan bilinç kıyılarına malzeme taşıyan bir aracı olmakla kalmayıp aynı zamanda görünür Dünya’ya çoğu(III) insanın ulaşmaya cesaret edemeyeceği bilinç dışı alanlardan da ciddi veriler taşır. Bu yönüyle(IV) bakıldığında yazarın varlığı bizi doğrudan edebiyat psikolojisinin temellerini irdeleme ve oluşturmaya sevkeder.(V)
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V.
Cevap: D) IV


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 38Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR