12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37


A. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
Cevap:
1. “Ali Şir A/evafnin 15. yüzyılda yazdığı Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eseri de Türkçe ve Farsçayı karşılaştıran bir eserdir. ” cümlesi herkes için geçerli olduğundan NESNEL bir yargıdır.
2. “Adalet” değeri için “Adalet, Güneş’tir; geri kalan ne varsa onun etrafında döner.” şeklinde yapılacak bir değerlendirme yorum içerdiği için bu cümlede ÖZNELLİK söz konusudur.
3. Türkçe Sözlük’te öz denetim “Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontrol” biçiminde tanımlanarak PSİKOLOJİ bilimine göre açıklama yapılmıştır.
4. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına JARGON denir.
5. “Dün gece yarısına kadar Peyami Safa okudum.” cümlesinde altı çizili sözde AD AKTARMASI(MECAZ-I MÜRSEL) vardır.

B. Aşağıda numara ve harfle verilen ilgili terim ve kavramları eşleştiriniz.
Cevap:
(ç) 1. mecaz
(g) 2. Kıpçak
(d) 3. Zemahşerî
(b) 4. Yakutça
(ğ) 5. Kamus-ı Türkî
(e) 6. düzeltme işareti
(c) 7. organizasyon
(a) 8. Lehçe-i Osmanî
C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Pek çok kavramı ifade eden kelimeler dillerde zamanla ortaya çıkmaktadır, hatta ihtiyaçların bir kısmı başka dillerden ödünçleme ile karşılanmaktadır; özellikle teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı ve bilginin hızlı yayıldığı dönemde teknolojinin ve ekonominin getirdiği zenginlik ve güç, toplumlara ve dile hâkimiyet getirmektedir.
2. (Y)  Türk dilinin zamanının koşullarına göre oluşturulmuş ilk sözlüğü olan Divanü Lügati’t-Türk’te 13. yüzyıldaki çeşitli Türk topluluklarının söz varlıkları, örnek metinlerle ele alınmıştır.
3. (D)  Tanzimat Dönemi’nde Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Muallim Naci gibi sanatçılar sözlük çalışmaları yaparak dile karşı duyarlılıklarını göstermişlerdir.
4. (Y)  Bir sunumda konuyu destekleyecek ve örnekleyecek grafik, karikatür, animasyon, video, müzik gibi görsel ve işitsel öğelere fazlaca yer verilmeli; yazıdan elden geldiğince uzak durulmalıdır.
5. (D) Felsefe ile ilgili kimi düşünce yöntemlerinin dinî metinlerde, trajedilerde, efsanelerde bulunması ve 20. yüzyılda felsefi roman türünün ortaya çıkması dikkate alınacak olursa felsefe ile edebiyat arasında bir ilişki vardır denebilir.
6. (D) Kendisiyle ilgili örnek ve açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta işareti konur.


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 37Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR