12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki altı çizili kelimelerin anlamını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
• “Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi.”
• “Makamında olacağını zannetmem, malûm seçimler.”
Cevap:
hamiyetsiz: hamiyet sahibi olmayan, hamiyeti bulunmayan
malûm: belli, bilinen

2. İkindiyi Kılmak adlı metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.
Cevap:
Tema: Hayat pahalılığı içerisinde koşuşturmaca, insanın vefasızlığı
Konu: İnsan hayatının kısa olması, hayat pahalılığından dolayı bir koşuşturmaca içinde yiten ömürler.

3. Okuduğunuz hikâyedeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında yer alan diğer çatışmaları tespit ediniz.
Cevap: Ana çatışma kahramanın aklındaki kılmak istediği ikindi namazıdır. Diğer çatışmalar ise vefat eden İhsan Amcası’nın ardından üzülmesi, bir çocuğun ondan yardım istemesidir.

4. Değerlerine bağlı şekilde yaşamak isteyen insanların kentlerde yaşadıkları sorunlara metinden örnekler gösteriniz. Bunları değerlendiriniz.
Cevap: Barınma ve beslenme sorunu. Mesela köyde et fiyatları uygunken şehirdeki yüksek fiyatlardan dolayı kahramanımız alamıyor. Köyde dost ziyaretleri baş sağlığı dilemeleri daha fazla iken, şehrin koşuşturmacası yüzünden bunlar gerçekleştirilemiyor.

5. Sizce de kent yaşamı, insanın manevi değerlerini yitirmesine yol açıyor mu? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Bir nebze olsa evet ama tam da öyle diyemeyiz. Sonuçta şehrin kültürü ne kadar kuvvetli olursa olsun köyden gelenler kendi içlerine kapanıp bir şekilde geldikleri yerin insanlarının yanlarına yöresine taşındıkları için eski kültürlerini de devam ettiriyorlar denilebilir.

6. İkindiyi Kılmak metnindeki olay örgüsünü defterinize şema şeklinde çiziniz. Olayların birbirileriyle ilişkisini ve sıralanışını değerlendiriniz.
Cevap: Yazarın okuldan çıkması, yağmurun yağması, Yolda dostlarına uğraması, et kuyruğuna girmesi, çocuğu kurtarmak isterken karakolluk olması.

7. Okuduğunuz metindeki Recai Bey adlı şahsın özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Soruları cevaplayınız.
Cevap:
Recai Bey’in Olay Akışını Etkileyen Özellikleri
Fiziksel Özellikler : Orta yaşlarda, fiziksel olarak çok da güçlü olmayan biri
Psikolojik Özellikler : Kırılgan yapılı, etraftaki her şey onun ruhunda yankı buluyor
Ahlaki Özellikler : Namuslu, kadir kıymet bilen vicdan sahibi
Karakter Özellikleri : Yardımsever, inançlı, safça, herkesin derdine yetişmeye çalışan biri.
Toplumsal Statü : Öğretmendir. Sevilen biri.

a. Recai Bey tip midir yoksa karakter midir?
Cevap: Bence karakterdir. Çünkü andan ana başından geçenler ve düşünceleri hayatı değişimler göstermektedir.

b. Recai Bey tarihsel bir kişilik midir yoksa gerçek bir kişilik midir?
Cevap: Bence gerçek bir kişidir yani gerçek derken gerçek hayattan alınma bir karakterdir yazar bu karakteri gerçek hayattan esinlenerek yeniden kafasında kurgulayarak roman kahramanı haline getirmiştir.

c. Sahip olduğu değerler ile yaşam kaygıları arasında kalan hikâye kahramanının durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Cevap: Zor bir durum Bir tarafta geçmişten gelen alışkanlıkları onun peşini bırakmazken bir yandan ise şehirde yaşamanın zorluğuna koşullarına ayak uydurmaya çalışmaktadır.

8. Okuduğunuz metinde zaman hızlı gelişen, mekân da sürekli değişen bir özellikte verilmiştir. Bu durumun kahramanın ruh hâli üzerinde etkisi var mıdır? Yazarın böyle bir tekniği kullanmasını değerlendiriniz.
Cevap: Çünkü insanoğlunun değişen yaşamını değişen mekanlar ve olaylar üzerinden okura hissettirmek şehrin keşmekeşini hareketliliğini vurgulamak için bu tekniği kullanmış olabilir.

9. Bu hikâyede Mehmet Âkif Ersoy’un Seyfi Baba adlı manzum hikâyesindeki “Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi.” mısrasına niçin yer verildiğini değerlendiriniz. Bunun metne katkısı hakkında çıkarımda bulununuz.
Cevap: Çünkü insanlar bazen fakirlikten başkalarının yardımına gidememektedir. Bu durum da insana çok ağır gelebilmektedir. Bu yüzden yazar keşke bazen diyor param olsaydı da hamiyetsizliğe bile razı gelirdim demek istiyor.


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 46Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR