12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27 Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27


12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 20 Cevabı

Aşağıdaki haritada Türkçenin yaygın olarak konuşulduğu yerleri işaretleyiniz. Türkçenin yayılma alanları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Cevap:  Türkçe Orta Asya’dan doğup önce Anadolu’ya oradan da Avrupa kıtasına yayılmıştır.


12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 24 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “lehçe”, “ağız” kelimelerinin anlamını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin sözlüklerinden kontrol ediniz.
Cevap:
Lehçe : Bir anadilin tarihsel, toplumsal, bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve sözdizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren kolu.
Ağız: Bir anadilin, konuşulduğu ülkenin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği

2. Bu metinde siyasi ve toplumsal etkileşimden dolayı dildeki değişimlere değinilen bölümleri gösteriniz. Bu bölümlerdeki iletilere kendi örneklerinizi veriniz.
Cevap: İlgili kısımları kendiniz gösterebilirsiniz.

3. Sizce aynı nesneyi farklı seslerle işaretleyip adlandıran toplumlar, niçin farklı toplumlardır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Çünkü dilleri farklıdır. Dil bir toplumu bir arada tutan en en karakteristik özelliğidir. Dil değişirse dünya da toplum da değişir de ondan farklı toplumlardır.

4. Metindeki “Diller, toplumların yaşadığı coğrafyaya, bitki örtüsüne, duygu ve düşünce dünyasına, dünyayı algılayış biçimine göre şekillenmektedir. Bu durum elbette bütün diller için geçerlidir.” görüşüne katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Tabi ki katılıyorum. Çünkü dili etkileyen bir çok etmen vardır. Sayılan faktörler de bunlardan bazılarıdır. Mesela Eskimolar buzullarda yaşadıkları için kar ile ilgili 500 kelime varken dillerinde, çölde yaşayan Araplarda ise çöl ile ilgili 500 kelime olması bu nedenledir.

5. Okuduğunuz metinde başvurulan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yöntemleri hangileridir?
Cevap: Açıklayıcı anlatım biçimi ve karşılaştırma ile örneklendirme düşünceyi geliştirme yöntemi kullanılmıştır.

6. Dil adlı metinde İngilizcenin güçlü bir konuma ulaşmasının gerekçeleri olarak neler ortaya konmuştur?
Cevap: Teknoloji dili olması, Amerika’nın ve İngiltere’nin sömürgecilik faaliyetleri içinde olmaları. Bu da İngilizce’nin güçlü bir konma gelmesini sağlamıştır.

7. Türkçenin de İngilizce gibi geniş bir alanda etkili biçimde kullanılması için sizce neler yapılmalıdır?
Cevap: Türkçe’nin evvela bir bilim ve sanat dili olması gerekmektedir. Bu da ancak güçlü bir devlet modeliyle olur. Bunun yanında Türkçe’ye sahip çıkılması, Türkçenin korunması ve en önemlisi Türkçe’yi ana dil olarak kabul eden herkesin dilini sevmesi gerekmektedir.
Aşağıda verilen konu başlıklarına örnek kelimeler bulunuz. Bu örnekleri değerlendiriniz.
Kültürel etkilenme sonucu dile giren kelimeler
Cevap: LİTERATÜR, BOX OFFİCE

Teknolojinin etkisiyle dile giren kelimeler
Cevap: TELEVİZYON, OTOMOBİL, Wİ-Fİ

Çevirinin etkisiyle dile giren kelimeler
Cevap: RADYO, SPOR

Siyasal yaşamın etkisiyle dile giren kelimeler
Cevap: POLİTİKA, SİYASET


12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 25 Cevabı

Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lügati’t-Türk hakkında Genel Ağ ortamından ve EBA’dan araştırma yapınız. Okulunuzun Kültür ve Edebiyat Kulübü ile de iletişime geçerek okulunuzdaki panolara araştırma sonucunda elde ettiğiniz yazı ve görselleri asınız.
Cevap:


12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 27 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “derleme”, “tarama”, “basımevi” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
Cevap:
DERLEME: Derleme merak edilen bir konuda gerçekleştirilmek istenen bir amaç doğrultusunda, var olan geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanarak sistemli olarak düzenlenmesiyle çok yönlü bilgi birikimi sağlamak için bir ya da daha fazla kişi tarafından hazırlanan yazılı metindir.
TARAMA: (Kaynak Arama ) Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır.
BASIMEVİ: bası işi yapılan yer.

2. Bundan bin yıl önce o dönemin olanaksızlıklarına rağmen Kaşgarlı Mahmut’un sözlük hazırlayacak kadar ileri görüşlü bir aydın olmasını değerlendiriniz.
Cevap: Kaşgarlı’nın yaşadığı dönemlerde o coğrafya bilim, sanat gibi konularda çok üst düzeyde idi. Gelişmiş bir kültür anlayışı vardı. Böyle bir coğrafyada bilim insanları ve sanatçılar korunmakta ve desteklenmekteydi. Kendini iyi yetiştiren ve iyi bir eğitim alan Kaşgarlı’da sözlük hazırlayacak kadar ileri görüşlü bir aydın olmuştur.

3. Tarihî süreç içinde Türkçe üzerine hazırlanmış sözlüklerde kelime sayısının fazla olmasının gerekçeleri sizce nelerdir?
Cevap: Çünkü Türkçe çok geniş bir coğrafyada konuşulan bir dönem de bir çok farklı ulus arasında hem ticaret hem siyaset dili olarak tercih edilen bir dil olduğu için sözlüklerde de çok fazla kelime olması normaldir.

4. Günümüzde TDK gibi kurumların, Türkçeye katkıları açısından değerlendiriniz.
Cevap: TDK gibi kurumlar dilimizin hafızası gibidir. Çünkü bu kurumlar dilimizi korumakta, onunla ilgili araştırmalar yapmakta, dilimizde yenilikler yapılacaksa ön hazırlığını yapmaktadır.

5. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki düşünceleri kendi düşüncelerinizle karşılaştırınız.
Cevap: Bence de kitabın yerini alamaz. Çünkü kitabın verdiği o his çok ayrı. Kitabı açtığımızda onunla aramızda özel bir bağ olur. Oysa dijital ortamdaki sözlükler de alamayız bu hissi.


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR