10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz


.10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34

4. Türkçenin ilk dönemi hakkında açık ve kesin bir bilgi yoktur. İlk döneme “Ana Türkçe” ve daha sonraki döneme “İlk Türkçe” adı verilmektedir. Bu dönemlerden bugüne örnek kalmamıştır. Ana Türkçe varsayımsal bir dönemdir. İlk Türkçe Dönemi, tarih sahnesinde görüldüğümüz zamana aittir. Buna göre Türkçe daha çok hangi dönemden sonra kendi varlığından söz ettirmeye başlamıştır? Aşağıya yazınız.
Cevap: İlk Türkçe Döneminden sonra tarih sahnesine çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü bilinen en eski kaynaklar bu dönemlere aittir.

5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) a. Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel sanatlarına ve edebiyatına etki etmez.
(D) b. Türk edebiyatında tarihsel süreç içerisinde üç farklı medeniyetin etkisi görülür. Böylece Türk edebiyatı bu medeniyetlerin etkisiyle birbirinden farklı üç ana döneme ayrılır.
(D) c. Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını resmeden bir özellik taşır.
(D) ç. Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir.
(Y) d. Kültür; bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki farklılıktır. Bunlarda başlayan değişme, kültürel farklılaşmayı ortaya çıkarır.

DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 


6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
Cevap:
a) Türk edebiyatı, başlangıçtan günümüze kadar üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir. Bunlar:GÖÇEBELİK, İSLAMİYET, BATI’DIR.
b) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farkın ortadan kalktığı, dildeki sadeleşme çalışmalarının sürdüğü döneme,.CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI…. ….denir.
c) En eski Türkçe çağında, Türkçenin ………..ANA-ALTAYCADAN……………. ayrıldığı düşünülmektedir. Böylece ……..TÜRK…….., …MOĞOL, MANÇU-TUNGUZ ..hatta……KORE……….ve………JAPON…….dilleri ortaya çıkmıştır.
ç) Türkçenin yazıldığı ilk alfabe, bugünkü bilgilere göre Batı’da…..RUNİK……….diye tanınan..KÖKTÜRK.. ..alfabesidir.
d) Osmanlıca ve Türkiye dışındaki Türk dil ve lehçelerinin yazımında Arap alfabesinden sonra en geniş ölçüde kullanılan alfabeye……..KİRİL(SLAV ALFABESİ.)..denir.


10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 34. Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR