0. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı m
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz


.10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.
Cevap:
Ancak. Türklerde milliyet bilincinin başladığı yeni bir dönem vardır ki, bu dönem içinde gelişen edebiyat, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarına ne dil, ne zevk, ne de anlayış bakımından bağlanabilir. Bunun içindir ki, Türk edebiyatı tarihçisi, bu uyanış dönemini yeni bir devrin başlangıcı olarak ele almak zorundadır.

2. Okuduğunuz metinle metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
CevapMetin edebiyat severlere Türk edebiyatının hangi dönemlere ayrıldığını, bu ayrımın hangi ölçütlere göre ve hangi başlıklar altında yapıldığı hakkında başta 10. sınıf öğrencileri olmak üzere okuyacak herkese bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap: Türk edebiyatının Türk tarihindeki dönüm noktalarına göre nasıl devirlere ayrıldığıdır.  Yardımcı düşünceler olarak edebiyat tarih ilişkisi, Türk tarihinin dönüm noktası sayılacak olayları ve bu olaylara göre Türk edebiyatının nasıl ve hangi dönemlere ayrıldığının okura sunulduğu kısımlardır.

4. Okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.
Cevap: Okuduğumuz metinde açıklama anlatım biçimi ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Düşünceyi geliştirme yollarından ise tanımlama ve örnek gösterme yolları daha fazla kullanılmaktadır.

5. Okuduğunuz metnin üslup özelliklerini; cümle yapıları, kelime kadrosu, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık ve coşkunluk gibi hususları da dikkate alarak belirleyiniz.
Cevap: Metin günümüz Türkçesiyle, herkesin rahatça okuyabileceği, anlayabileceği bir üslupla yazılmıştır. Cümle yapıları basit cümledir. Kelime kadrosu günlük halk dilinin kadrosu olup akıcı bir şekilde okurla buluşmaktadır. Nesnellik duygusu ön plandadır. Çünkü amaç bilgi vermektir.

6. Okuduğunuz metinde, içeriğin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî öğeleri belirleyiniz.
Cevap: Metinde milli değerler olarak Türk tarihindeki önemli olaylar ve bu olayların neticesinde dönemlere ayrılan Türk edebiyatı göze çarpar. İçerik toplumun da bir aynası olan edebiyatın dönemlere ayrılması olup sosyal ve tarihi bilgilerle zenginleştirilmiş bir metin olarak karşımıza çıkmasında önemli yere sahiptir.

7. Okuduğunuz metinde ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirerek metindeki bilgi ve yorumları ayırt ediniz.
Cevap:
Gerekçe: Türk edebiyatı neye göre devirlere ayrılmıştır? Çünkü tarihsel olarak toplum hayatında önemli yeri bulunan olaylara göre yapılmıştır.
Tutarlılık: Metin savunduğu düşünce doğrultusunda ilerlediği için kendi içinde tutarlı bir metindir.10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR