10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 21. Sayfa Cevapları 10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ve daha fazla Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 21. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları



Bu kavramlar hakkında neler biliyorum?

Sorgulayıcı olma…  Duyduğu bir şeyden şüphe duyup sorgulayan, doğru olup olmadığını arayan insanlar
Refleksif… Refleksif düşünce ya da refleksivite, kendini gözlem ve analiz konusu olarak alan öznenin tutumudur.
Tutarlılık...tutarlı olma durumu.
Evrensellik...evrensel olma durumu.
Yığılımlı ilerleme... Felsefenin özelliklerinden biri, onun kümülatif (yığılımlı) olmasıdır. Felsefe öznel bir etkinlik olduğu ve her insan özgün bir varlık olduğu için felsefi sorgulama yapan herkes, aynı sorulara farklı yanıtlar verecektir. Bu da bir bilgi yığılımına neden olur.
Sistemli olma…Bilim sistemli, felsefe yığılımlı (=kümülatif) ilerler. Ancak her filozofun argümanının kendi içinde sitemli olması gerekir. Yoksa çok fazla boşluğu, hatalı noktası olduğu için rasyonel olma özelliğini kaybeder. Sistemlilik tutarlılıktan ayrı incelenemez. Sistemli olmak için konu tüm açılardan detaylarıyla birlikte ele alınmalı, önermeler kurulmalı, eldeki tüm verilerle uygun bir argüman inşa edilmelidir.
Logos…Logos, Yunanca’da duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğünün karşıt anlamı olan us ile kavrama anlamındadır. Herakleitos’un varlık anlayışının temelinde yer alan ve başka bir dile çevrilemeyen logos sözcüğü söz, düşünme, akıl, oran, ölçü gibi çok anlamlı bir sözcüktür

1. Sizce felsefeyi felsefe yapan temel nitelikler nelerdir?
Cevap:Felsefenin özellikleri için söyleyeceğimiz ikinci şey, felsefenin kendisinin değil, onu icra etmenin yöntemlerinin öğrenilebileceğidir. Felsefenin özellikleri içinde en önemli olanı, onun cevaplardan çok sorulara önem vermesidir. Felsefenin özelliklerinden bir diğeri de akıl ve mantığa dayanmasıdır. Felsefede akıl ve mantık süzgecinden geçmeyen hiçbir bilgi kabul edilmez.

2. “Filozofça bir tavır” neyi ifade etmektedir?
Cevap: Felsefe size ün, servet elde etmek ya da çalıştığınız yerde ilerlemek için yardım sağlamaz; Filozoflar yaşamlarını yoluna koymada hiç kimseden daha başarılı değillerdir. Felsefe ruhun evren üzerindeki serüveninin bir betimlemesidir. Bir kısım insanlar bu zihinsel ve spiritüel macerayı izlemede büyük zevk buluyorlar; bunlara filozof diyoruz. Onların açtıkları ışıklı yolda adım atmayı yalnız bu zevki paylaşanlara öğütleriz.

3. Bildiklerinden emin olmak ile bildiklerinin yanlış olabileceğini düşünerek davranmak arasında ne fark vardır?
Cevap: Kimi insanlar vardır, neyi bilip bilmediklerini bilirler, kendilerini öyle değerlendirirler. Kimisi de vardır ki cehaletin erdem sayıldığı şu günlerde, hayata at gözlüğü ile bakan, dünyada tek bir doğru olduğunu düşünen, kendi görüşü haricinde hiçbir görüşe, fikre saygı duymayan insanlardır. Bildiğinden emin olan insan yanılmaya mahkumdur.

4. Felsefe ne değildir? sorusuna bir yanıt veriniz.
Cevap: Felsefe kesin bilgiler değildir. Dogmatik bilgilerle kabul edilen din bilgisinden bu yönüyle ayrılmaktadır.



10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR