Liselerde Yıl İçerisinde Nakil İşlemler Nasıl Yapılır? Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilir?
Liselerde Yıl İçerisinde Nakil İşlemler Nasıl Yapılır? Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilir? Liselerde nakil uygulaması devam ediyor. Boş kontenjan olan okullara nakil için başvuru yapabilirsiniz. Okullarda boş kontenjanları ise e-okul üzerinden görebiliyorsunuz. Sınavla öğrenci alan lise ise taban puan, sınavsız ise sadece boş kontenjan görüyorsunuz.

LİSELER ARASINDA ‘NAKİL’ NASIL YAPILACAK?
Önce sınavla öğrenci alan liseler arasında nakil uygulamasının nasıl olacağına bakalım. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla yani sınavla öğrenci alan liselerde yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapıldı.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERDE NAKİL NASIL OLACAK
Nakil sürecinde de yerleştirme işlemlerinde başvuranlar puan üstünlüğüne göre alınıyor. Ama burada geçerli olan artık taban puan.
Yani okula nakil başvurusu yapabilmeniz için oluşan taban puana eşit ya da üzerinde olmanız gerekiyor. Diyelim bir okulun taban puanı 468.345 olarak oluştu. Bu okulda 3 boş kontenjan var. Başvuran sayısı da 5. İşte bu 5 öğrencinin öncelikle puanları taban puana eşit ya da yüksek olacak.  Bu öğrenciler kendi aralarında sıralanacaklar ve en yüksekten başlayarak, 3 öğrenci yerleşecek.

PUANI EŞİT OLANLARDAN HANGİSİ ÖNCELİKLİ OLACAK?
Sınavla öğrenci alan liselere nakillerde puan eşitliği durumunda yaşı küçük olana öncelik veriliyor. Bu okullarda sınıf mevcudu 30. Ama yargı kararıyla gelenler, sınıf tekrarına kalanlarla bu sayı 34’e kadar çıkabilir.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERDE NAKİL HANGİ SINIFLAR ARASINDA OLACAK?
LGS puanıyla öğrenci alan liseler fen, sosyal bilimler, proje uygulayan okullar yani bunların içinde Anadolu, imam hatip ile meslek liseleri de var. Bir de mesleki ve teknik liselerin Anadolu teknik programlarıydı.

Burada okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde nakil var.
Yani fen lisesinden fen lisesine, Anadolu’dan Anadolu’ya, sosyal bilimler lisesinden bir başka sosyal bilimler lisesine her sınıf seviyesinde nakil başvurusu yapabilirsiniz. Elbette boş kontenjan olursa.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okul Anadolu liselerinden: Anadolu liselerine:
Her sınıf seviyesinde.

Proje okul imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara:
Her sınıf seviyesinde,

Sınavsız öğrenci alanlardan sınavla öğrenci alanlara:
Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar nakil başvurusunda bulunabilir. Bunun için de öğrencinin LGS’ye girmiş olması gerekiyor.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELERDE NAKİLLER NASIL OLACAK?
Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında açık kontenjanlarına göre yapılıyor. Burada biliyorsunuz taban puan yok. Bu okullar arasında okul türlerinin her birinin kendi arasında yine her sınıf seviyesinde yapılabiliyor.
Sınavsız öğrenci alanlarda sınıflar 34 kişilik oluyor. Sınıfta kalanlar ile yargı kararıyla gelenler, nakille gelenler dahil en fazla 40.

BAŞVURU FAZLA OLURSA SEÇİM NASIL OLACAK?
Sınavsız öğrenci alan liselerde başvuru sayısı boş kontenjandan fazla olursa okula yerleşme hakkını kim kazanacak. Eşit iki öğrenci için hangi ölçütlere bakılacak?
9’unucu sınıf için sırasıyla önce Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP)
Sonra 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana
Eşitlik bozulmazsa yaşı küçük olan öncelik kazanacak.
10’uncu, 1’inci ve 12’nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz yaşı küçük olana öncelik verilecek.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?


NASIL BAŞVURU YAPACAKSINIZ?
Nakil başvurusunu veli yapacak. Çalışma saatleri içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapacak.
Bu kısıtlama özel liseye geçişte uygulanmıyor.  Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir.

ONAY YA DA RET
Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.
Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.


NAKİL ŞARTLARINI TAŞIYORSA: HAZIRLIK SINIFI BULUNANLAR
Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’uncu sınıflarına.
Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan geçiş yapılabiliyor.


HAZIRLIK SINIFI BULUNMAYANLARDAN
Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9’uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak geçiş var.

NE ZAMAN YAPILIR?
İçinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişlerde diğer nakil süreleri geçerli.

HAZIRLIK SINIFI OLMAYANLARDAN
Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir.
Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve  merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.

SINIF SEVİYELERİNİN HEPSİNDE
2018 yılından önce yani LGS’den önce liseye yerleşen öğrenciler için TEOG puanları geçerli. Gitmek istedikleri okullar LGS ile birlikte sınavsız öğrenci alan okullar olsa da bu TEOG öğrencilerini kapsamıyor. Onlar için taban puan kuralı geçerli. Zaten e-okulda da bu okulların karşısında puan olduğunu görebilirsiniz. Burada tek istisna var o da sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri.


ÖZEL LİSELERDEN GEÇİŞLER NASIL YAPILACAK? 
Özel liselerden devlet liselerine geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR