8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları . Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan Üçlü İttifak ve Üçlü itilaf devletlerinin hangileri olduğunu araştırınız.
8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan Üçlü İttifak ve Üçlü itilaf devletlerinin hangileri olduğunu araştırınız.
CevapÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ(1883)
1- Almanya
2- Avusturya - Macaristan Devleti
3- İtalya


ÜÇLÜ İTİLAF DEVLETLERİ(1907)
1- İngiltere
2- Fransa
3- Rusya


2. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na sizce neden girmiş olabilir?
Cevap: Osmanlı devleti 20. yy başlarında Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak için savaşa girmiştir.

3. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde kazandığı başarıların ona askerlik hayatında ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?
Cevap: Mustafa Kemal'in savaş tecrübesi ve komutanlık özelliklerini kazanmasında Çanakkale savaşı etkili olmuştur. Ayrıca bu özellikleri dünya kamuoyu tarafından da bilinmeye başlamıştır. Komutanlık tecrübesi ve liderlik özelliği Kurtuluş Savaşının kazanılmasında belirleyici olmuştur.

4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.


Milletler Cemiyeti
● Milletler Cemiyetinin kurulması fikri ilk defa Wilson İlkelerinde gündeme geldi
● Paris Barış Konferansı’nın 25 Ocak 1919'da yapılan toplantısında; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verilmiş, İsviçre’de 1919'da "Cemiyet-i Akvam" (Milletler Cemiyeti) adıyla kurulmuştur.
● Amacı; ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek, uluslar arası anlaşmazlıkların savaşa dönüşmesini engellemekti.
Not: 6 Temmuz 1932'de Cemiyet-i Akvam, Türkiye'yi üyeliğe davet etmiş, 9 Temmuz'da TBMM Türkiye’nin Milletler Cemiyeti'ne giriş davetini onaylamış ve 18 Temmuz 1932'de Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a resmen üye olmuştur.
● 20 yıl süreyle dünya milletlerine hizmet veren bu cemiyet tüm çabalara rağmen İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyememiştir.
● Cemiyetin başarısız olmasında:
Cemiyetin bünyesinde savaşı önleyici tedbirlerde boşlukların mevcut olması ve yaptırımlar yetersiz olması, önemli konularda oy birliği prensibinin uygulanması,
● Savaş sonrası umduğunu bulamayan ABD'nin Milletler Cemiyetinden ayrılması,
● Bir yandan insan haklarını korumaya çalışıp diğer yandan kolonileşme ve manda sisteminin garantisi durumunda olmasının yarattığı çelişki cemiyetin başarısız olmasında etkili olmuştur.


Locarno Antlaşması
● I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa'nın, Milletler Cemiyeti'ne rağmen, Almanya'ya karşı güvensizliğinin sürmesi.
● Almanya'nın da, tamirat ve tazminat sorununda Fransa ile iyi ilişkiler kurarak, kolaylıklar sağlamak istemesi.
● Bunun üzerine Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya,Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında, 5 Ekim 1925'te, Locarno'da bir konferans toplandı. Görüşmeler sonunda, 16 Ekim 1925'te, Locarno Antlaşması hazırlandı ve bu, 1 Aralık 1925'te, Londra'da imzalandı.Kellog Paktı
● Locarno Antlaşması’yla kendini tam olarak güvende hissetmeyen Fransa 1927'de de, ABD’ye aralarında hiçbir zaman savaş etmeyeceklerine dair bir ebedi barış pakt yapılmasını önerdi.
● Monroe Doktrini’ne göre tekrar kendi kıtasına çekilen ABD, bu öneriye Amerika'nın sadece Fransa ile değil, bütün dünya devletleriyle böyle bir paktın yapılmasından ve savaşın kanun dışı ilan edilmesinden yana olduğunu bildirerek cevap verdi.
● Dış İşleri Bakanı Kellog’un bu öneriyi İngiltere, Almanya, İtalya ve Japonya'ya da bildirmesi üzerine 27 Ağustos 1928'de Paris'te, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında Kellog Paktı imzalandı.
Bundan sonra bütün devletler pakta katılmaya davet edildi. Nitekim aynı yıl içerisinde Pakta, Sovyetler Birliği ve Türkiye (resmi olarak 8 Temmuz 1929'da) de dâhil belli başlı bütün devletler katıldılar.

Not: Barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan Locarno Antlaşması, Kellog Paktı ve daha önce kurulmuş olan Milletler Cemiyeti, bundan sonra baş gösteren uluslararası anlaşmazlıklara pratik bir çözüm getirememiş, yeni bir dünya savaşının çıkmasını önleyememiştir.


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR