1. Sömürgecilik hakkında neler biliyorsunuz? Günümüzde sömürgecilik yapan devletler var mı? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Cevap: Bir ülkenin başka bir ülkeye ait yer üstü ve yer altı kaynaklarını alıp kullanmalarıdır. Günümüzde İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi devletler Asya, Afrika ve Güney Amerikada emperyalizm adı altında sömürgeciliğe devam etmektedir.
8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

1. Sömürgecilik hakkında neler biliyorsunuz? Günümüzde sömürgecilik yapan devletler var mı? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Bir ülkenin başka bir ülkeye ait yer üstü ve yer altı kaynaklarını alıp kullanmalarıdır. Günümüzde İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi devletler Asya, Afrika ve Güney Amerikada emperyalizm adı altında sömürgeciliğe devam etmektedir.

2. Sizce devletler hukuk alanında neden yenilikler yapmaya ihtiyaç duyarlar?
Cevap: Dünya'daki gelişmeler ve zamanın değişmesi hukuk kurallarının çağın gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden devletler çağın gereklerine uygun hukuk kurallarına ihtiyaç duyarlar.

3. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında etkili olan öğretmenleri var mıdır? Sizce öğretmenler bir kişinin düşünce hayatını değiştirme konusunda etkili midir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Atatürk’ün Öğrenim Hayatındaki Öğretmenleri
Herkes gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatı boyunca çok sayıda öğretmeni olmuştur. Bunlardan bazıları onu hayatında önemli izler bırakmıştır. Bu öğretmenlerden bazıları şunlardır:
İlkokul Öğretmeni
Mustafa Kemal’in ilkokul öğretmeni Şemsi Efendi, Osmanlı son döneminde eğitim alanında en önde gelen kişilerden birisidir. Kurduğu özel okullarda Avrupa tarzı modern yöntemleri uygulamıştır. Modern anlamda özel okulların öncülerindendir. Halen varlığını devam ettiren Terakki Vakfı Okulları ve Fevziye Vakfı Okullarının kuruluşunda emeği vardır.

Matematik Öğretmeni
Mustafa Kemal’e “Kemal” ismini veren matematik öğretmeninin ismi Yüzbaşı Mustafa Bey’dir. Selanik Askeri Rüştiyesinde Mustafa Kemal’in öğretmenliğini yapmıştır. Mustafa Bey, matematik dersinde çok başarılı olan öğrencisi ve adaşı Mustafa’ya olgunluk ve mükemmellik gibi anlamlara gelen Kemal ismini vermiştir.
Tarih Öğretmeni
Mustafa Kemal’i en çok etkileyen öğretmenlerinden bir diğeri tarih öğretmeni olan Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bey’dir. Manastır Askeri İdadisinde öğretmenliğini yapmıştır. Mustafa Kemal’e tarih sevgisini ve bilincini kazandıran kişilerin başında gelir. Mehmet Tevfik Bey özellikle Avrupa ve dünya tarihiyle ilgili olarak, Mustafa Kemal’in bilgi ve fikir dağarcığının zenginleşmesini ve ufkunun açılmasını sağlamıştır.
Fransızca Öğretmeni
Mustafa Kemal’in Harp Okulundaki Fransızca öğretmeni Necip Asım onun yetişmesinde emeği olan bir diğer öğretmendir. Fransızcanın yanı sıra tarih alanında uzman olan Necip Asım (Yazıksız), daha sonra İstanbul Üniversitesinde tarih profesörü olmuştur.

4. Harita 1.5 üzerinde yer alan Balkan Devletleri’nin hangileri olduğu inceleyiniz. Balkanlar’da OsmanlI egemenliğindeki toprakların elden çıkmasının nedenlerini araştırınız.

Cevap:


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR