7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Karanfiller ve Domates Metni Cevapları. Karanfiller ve Domates metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (Erdemler)
7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Karanfiller ve Domates Metni Cevapları. 
Karanfiller ve Domates metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (Erdemler)


Karanfiller ve Domates Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 10 Cevabı

HAZIRLIK
1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.
Cevap:
2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.
Cevap:
Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz… İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 14 Cevabı

1. ETKİNLİK
a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin diniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap:
b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.
Cevap:
c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 15 Cevabı

2. ETKİNLİK
Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.
Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. ()
Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor. ()
Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. ()
İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş. ()
Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı, ()
Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor. ()
Cevap:

3. ETKİNLİK 
Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.
Cevap:

4. ETKİNLİK 
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
Cevap:
1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?
Cevap:
2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?
Cevap:
3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?
Cevap:
4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?
Cevap:
5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?
Cevap:
6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?
Cevap:
7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?
Cevap:
8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 16 Cevabı

5. ETKİNLİK 
Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.
Cevap:

6. ETKİNLİK 
Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 17 Cevabı

7. ETKİNLİK 
Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

8. ETKİNLİK 
Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.
• Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.
► İkileme oluşturan sözcükler birbirinden yazılır.
• Su buldun mu, su?
► “Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten…………yazılır.
• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?
► “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten………….yazılır.
• Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…
► “Biraz” sözcüğü her zaman……………yazılır.
• Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.

► “Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa……………yazılır.
Cevap:


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 18 Cevabı

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.
• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
• Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.

• Günlerce çalışarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
• Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 19 Cevabı

10. ETKİNLİK 

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.
Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.
Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.
Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.
Cevap:

11. ETKİNLİK
Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.
Cevap:
SONRAKİ METNE HAZIRLIK
Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.

Cevap:


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR