6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları. Tartışarak Gerçeğe Doğru metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 17-18-19-20-21-22-23 (Doğa ve Evren)
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları. 
Tartışarak Gerçeğe Doğru metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 17-18-19-20-21-22-23 (Doğa ve Evren)
Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 17 Cevabı

HAZIRLIK
1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.
Cevap: Geçen gün meşe ormanı oluşturmak için ağaç fidanı dikme etkinliği haberi izlemiştim. Bu haberde dikkatimi çeken şey fidan diken gençlerin çevre bilinci dolu olması ve çevreye karşı içlerindeki sevginin yüzlerinden okunmasıydı. Yine radyodan geçen gün denizleri kirletmemiz içme sularının olduğu kaynaklara yağ vs şeylerin dökülmemesi gerektiği vurgulanıyordu.
2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bu kamu spotları insanların duyarlı olmasını, bilinç seviyelerini yükseltmeyi en önemlisi de dikkatlerini çekmeyi hedeflemektedir.
3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?
Cevap: Çünkü çevre bizim evimizdir. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak kirli bir yerde nasıl yaşayamıyorsak çevreyi de temiz tutmazsak yaşayamayız. Ormanları yakarak, keserek denizleri kirleterek yerlere çöp atarak ancak yaşam evlerimizi yok etmiş oluruz.
4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Cevap: Ben sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü çöpümü asla yere atmam, ağaçlara zarar vermem, etrafımda dağınık kirli görüntü varsa düzeltmeye çalışırım hiç bir hayvana zarar vermem. Çünkü insan olmak bunu gerektirir.
Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Metni okurken ses tonunuzu, metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlayınız. Sesli okumada hızlı okumaktan çok, uygun yerlerde duraklama yapmanın önemli olduğunu unutmayınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 20 Cevabı

1. ETKİNLİK
Metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu
kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.
Cevap:
talan etmek: Yok etmek, tahrip etmek
söz istemek: Konuşmak için talepte bulunmak.
gün geçmiyor ki: Hemen hemen her gün, her an anlamında kullanılan bir sözcük öbeği

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 21 Cevabı

2. ETKİNLİK 
Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.


Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.
Cevap: Hayır zorlanmadım, çünkü bu etkinliği nasıl yapacağımızı öğretmenimiz bize daha önce çok iyi bir şekilde öğretmişti.

3. ETKİNLİK 
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 22 Cevabı

4. ETKİNLİK 
Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?
Cevap: Doğanın tahrip edilmesi, ülkelerin sanayileşirken doğayı kirletmeden yok etmeden teknolojik olarak ilerlemesinin gerekliliği.
2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?
Cevap: İki türlü ele almışlardır. Kimisi hem sanayileşip hem de doğanın korunamayacağını kimisi ise her ikisinin de mümkün olduğunu söylemişlerdir. En sonunda da doğanın korunarak sanayileşmenin daha doğru olduğunu kabul etmişlerdir.
3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?
Cevap: Ben de sanayileşme ya da ev yapmak için doğanın tahrip edilmesine karşı çıkar çevre bilincinin herkese yayılmasının gerekli olduğunu savunurdum.
4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?
Cevap: Almanya ile Türkiye karşılaştırılmıştır. Almanya’nın tek bir ağaç dalını bile kırmadan sanayi devi olduğunu Türkiye’nin ise plansız programsız çölleşmeye doğru gittiğini söylemektedir.
5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?
Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şunu unutmamalıyız ki doğayı korumadan çevremizi yok ederek sanayileşsek bile yaşanamaz bir ülkeye sahip olacağız.
6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?
Cevap: Sonuçta vardığı nokta şu olmuştur: Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir. Ben de benzer bir sonuç çıkardım.

5. ETKİNLİK 
“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, konu, olay örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.
Cevap:
KONU                                       TEMA                                      OLAY ÖRGÜSÜ                         KARAKTERLER
meşe ağacının önemi           meşe ağacının yazar için       meşe ağacı nerede yetişir           yazar, dedesi, babası, İsmayıl
önemi                                         meşe nasıl bugüne geldi
çevre bilincinin önemi        sanayileşme mi çevre mi        öğretmenin sınıfa gelmesi        Öğretmen, serap, şebnem,yiğit
öğrencilerle derste konuşması     deniz…

6. ETKİNLİK 

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” konulu bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açısı getirmeniz gerektiğini dikkate alınız.
Konuşmanızda önceden hazırladığınız gazete ve dergi yazılarını, resim ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya özen gösteriniz.
Cevap:
ÇEVRE VE İNSAN
Çevre bizlerin evidir. İnsan evini hiç kirletir mi ey insanlar sizlere soruyorum. Nedir bu hırsınız? Nedir bu doymak bilmezliğiniz? Neden doğaya bu kadar düşmansınız kimse sevmeyi öğretmedi mi size? Hayvanlara zarar veriyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz, doğayı ev için para kazanmak için yok ediyorsunuz. Bilmez misiniz ki doğa sizin değil gelecek nesillerin sizlere emanetidir diye. Emanete böyle mi davranıyorsunuz? Doğa evimizdir ve unutmayın bu bencillikle davranmaya devam edersek evimiz kalmayacak…

7. ETKİNLİK 
Tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi amaç edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın kuruluş hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerinin yerleri değiştirilirse metin, duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.
Cevap:
Güneş, Boğaz’ın karşısındaki tepelere doğru inmeye başlamıştı. Sultan II. Selim otağı hümayunu önünde dinlenmekteydi. Kendisine sunulan meyve tabağındaki kayısılar, çavuş üzümleri, karadutlar öyle güzel duruyordu ki Sultan dayanamadı:
2-Padişah sol eliyle tuttuğu irice bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi
4 — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?
6- Hizmetli destur isteyip cevap verdi: — Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım
1- Ünlü Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Çok sevindi, dedi ki maiyetindekilere:
5 — Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizden sonra da harap olmamalıdır.
3 — Ne emir buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf kurmak lazım.” olmuştu

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 23 Cevabı

En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.
Cevap: Benim en sevdiğim hayvan kedidir. Çünkü tüyleri yumuşacık bana öyle bir miyavlaması var ki sanki dünyanın en güzel şarkısını dinliyor gibi oluyorum.

Ağustos böcekleri hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince çekirge sözcüğünden gelir. Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği bulunur.


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR