6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları. Elveda Ağustos Böceği metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31 (Doğa ve Evren)
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları. 
Elveda Ağustos Böceği metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31 (Doğa ve Evren)
Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 24 Cevabı
HAZIRLIK
1. Böcekleri sever misiniz? Niçin?
Cevap: İlk gördüğüm zamanlarda çok korkmuştum ama artık eskisi gibi korkmuyorum. Çünkü alıştım onlara. Bazısının görüntüsü ürkütücü olsa da yine de ben seviyorum böcekleri.
2. Ağustos böcekleri hakkında yaptığınız araştırmalarda elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.
Cevap: Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince çekirge sözcüğünden gelir. Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği bulunur.
3. Böcekler olmasaydı dünya nasıl olurdu? Anlatınız.
Cevap: Böcekler bu dünyanın ayrıştırıcılarıdırlar. Onlar yaprakları, leşleri, kalıntıları ayrıştırır ve doğanın yeniden döngüsünü tamamlamasını sağlarlar. Böylece dünyamızın dengesini ve çevrenin doğal yapısının devam etmesini sağlarlar. Böcekler yok olurlarsa hem doğanın dengesi bozulur hem de insanların yaşamı olumsuz etkilenir.
“Yazın saz çalıp türkü söylüyordun ya! Şimdi de oyna biraz!” diyerek seni kapısından kovmuşmuş!
Bak şu Lafonten’in yediği naneye! Sana attığı iftira lar yetmezmiş gibi, o çalışkan ve o mert karıncayı da gaddar bir cimri ilan ediverdi.

Sevgili Ağustos Böceği, artık üzülme. Çünkü ben her şeyi öğrendim. Karınca bana olan biteni bir bir anlattı. Ve gerçeğin medyada çıkan haberlerden çok farklı olduğunu gördüm.
Senin hikâyen de hepimizin hikâyesi gibi annenin karnında başladı.
On yedi sene kadar önceydi. Annen seni —tabii sen o zamanlar minicik bir yumurtaydın— kocaman bir ağacın küçük ve taze bir dalının içine yerleştirdi.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 27 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Bu okuma sırasında metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bir kâğıda yazınız. Bağlamlarından hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını aşağıya yazarak bir kare bulmaca hazırlayınız. Bulmacanızda daha önce öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını da kullanabilirsiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.
Soldan Sağa
Cevap:
Cevap:
Cevap:
Cevap:
Cevap:
Yukarıdan Aşağıya
Cevap:
Cevap:
Cevap:
Cevap:
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 28 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ağustos böceğine mektup yazılmasının nedeni nedir?
Cevap: Mektubu yazan çocuk bir çok kişi gibi ağustos böceğine karşı ön yargılı olduğu için pişmandır. Onu tembel, uyuşuk, işe yaramaz, keyfine düşkün ve gürültücü bildiği için kendini kabahatli görmektedir.Bu yüzden bu mektubu yazmak istemiştir.
2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır?
Cevap: Annesi onu minnacık iken bir ağacın küçük ve taze dalına yerleştirmektedir. Sonra yumurta çatlıyor ve minnacık bir kurtçuk olarak yeniden doğuyor. Sonra sivri gagasıyla kökleri kazıyor, toprağı kazıp dışarı çıkıyor. Bu kazma işi 17 yıl sürmektedir. Ardından kanatlarını kullanıp maviliklerde uçar. Sonra bir eş bulmak için öter de öter. Dört haftası vardır toprağın üstünde. Bir eş bulur ve çocukları olur. Sonunda da ölür.
3. Metinde ağustos böceğinin toprak altında kaç yıl yaşadığı söylenmektedir?
Cevap: 17 yıl.
4. Ağustos böceği yeryüzüne hangi mevsimde, niçin çıkmaktadır?
Cevap: Mevsimlerden yazdır. O mevsimde ancak kozasından çıkabilmekte özgürce uçabilmekte ve kendisine şarkılar eşliğinde eş aramaktadır.
5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır?
Cevap: Ses çıkarmasına ve bir eş bulmasına. La fontain ise bu sesi şarkı söylemelerine benzetmektedir.
6. Ağustos böceği hangi amaçla şarkı söylemektedir?
Cevap: Eş bulmak için. Soyunu devam ettirebilmek için.
7. Biz insanlar ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin “şarkı” olarak tanımlarız?
Cevap: Çünkü o sesler sanki yaz aylarının muhteşem gecelerine yazılmış güzel türküler gibidirler.
8. Metinde “Siz çok önemliydiniz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Doğanın devam etmesi doğa içinde her canlının kendi rolünü oynayabilmesi için bu ses gereklidir.

3. ETKİNLİK 
Farklı biryazı karakteri ile yazılmış aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle ilgili soruların cevaplarını soruların karşısına yazınız.
Cevap:


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 29 Cevabı
• Metin hangi amaçla yazılmıştır?
Cevap: Dostunu merak eden bir kişinin dostunu yemeğe davet etmek için yazdığı bir yazıdır.
• Metin bir hitapla mı başlamıştır?
Cevap: EVET. Sevgili Makar Aleksiyeviç şeklinde başlamıştır.
• Metinde duygu ve düşüncelerini anlatan kimdir?
Cevap: Mektubu yazan Varvara Dobrovasela adına yazılmıştır.
• Metinde kime hitap edilmektedir?
Cevap: Sevgili Makar Aleksiyeviç’e.
• Metnin sonunda iyi dilek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Allahaısmarladık denilmektedir.

4. ETKİNLİK 
Aşağıdakilerden hangisi mektup türündedir? İşaretleyiniz.
Birden kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Üşüyordum. Titriyordum. Hava hiç de soğuk değildi. Ama ben zangır zangır titremeye başlamıştım. ()
Cevap:

İşte o günden beri Edi ile Büdü bu dua ile yatmış, bu dua ile kalkmışlar. Yerin, göğün açık olduğu bir zamana rastlamış olacak ki duaları yerini bulmuş. Gecenin bir vaktinde nur yüzlü iki peri peydah olmuş. ()
Teyzemi, ablalarımı çok özledim. İnşallah bu yaz onları kucaklamak nasip olacak. Mehmet’le hepinizi kucaklarız. Kırk veya elli teneke Trabzon peyniri için kaç yüz lira lazım? Bana bildir. Trabzon peynirinden başkasında ış yok. Hafız teyzemin ellerinden, ablalarımın gözlerinden, senin yanacıklarından öperiz canım anneciğim. (x)
Adamın biri iş için bir şirkete başvurur. Görevli sorar:- Neden iş arıyorsunuz?— İşsiz olduğum için.— Mesleğiniz nedir?— Timsah avlarım.- İyi ama kardeşim, Paris’te timsah bulunmaz ki!- Ben niye işsizim zannediyorsunuz? ()

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 30 Cevabı

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.
Cırcır böceği çaldı saz, Bütün yaz.
Derken kış da geldi çattı, Seninkinde şafak attı.
Baktı ki yok hiç yiyecek Ne bir sinek ne bir böcek, Kalktı karıncaya gitti; Yandı, yakıldı, ah etti.
Üç beş buğdaydan ne çıkar, Gelecek mevsime kadar, Birkaç tane borç istedi.
— İnayet buyurun, dedi, Yemin billah ederim, Eylüle kalmaz öderim.
İşin kötüsü, karınca Borca hiç alışmamıştı;
Bu ricacıya çıkıştı:

• “Cırcır Böceği ile Karınca” metnindeki ağustos böceği ile “Elveda Ağustos Böceği” metnindeki ağustos böceğinin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap:
Benzer Yönleri: Bütün yaz şarkı söylemeleri, Karıncaya gitmeleri, Karıncanın onu azarlaması
Farklı Yanları: Elveda Ağustos Böceği metnindeki böcek aslında 17 yıl çalışan, karıncaya mecbur kalmayan, şarkıyı keyif için değil eş bulmak için söyleyen bir böcektir.

• “Cırcır Böceği ile Karınca” metni ile “Elveda Ağustos Böceği” metninin tema, konu ve olay örgüsü yönünden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
Cevap: Benzerlikleri ikisinin de fabl olmasıdır. İkisinde de olay ormanda geçer. İkisinde de zaman belirsizdir. İkisinin farklı yanları ise olay örgüleridir. İkincisi daha hayat öyküsü ya da bilgilendirici bilgiler içerir. İlki daha masal havasında anlatılmaktadır.

• Bu iki metinden yola çıkarak yazarların ağustos böceklerine bakış açıları arasında ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyiniz? Bunları metinlere atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: İki metinde de ağustos böceklerine yaklaşım farklıdır. Mesela Cırcır Böceği ile Karınca metninde ağustos böceği tembel, yazın çalışmayan şarkı söyleyen bir böcek olarak anlatılırken, Elveda Ağustos Böceği metninde ise çalışkan, boş yere değil de eş bulmak için şarkı söyleyen ve dünyamız için çok gerekli bir böcek gibi anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK 

En sevdiğiniz hayvanı, hafızada tutma tekniğini kullanarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu tekniğin amacı akıcı bir biçimde ara vermeden konuşma becerinizi artırmaktır. Bu yüzden anlatacaklarınızı zihninizde sıralayınız. Sıraladığınız bölümleri hatırlatacak nitelikte kelimelerden oluşan bir liste oluşturunuz. Bu listeye ara sıra bakarak konuşmanızı yapınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri de anlamlarına uygun bir şekilde konuşmanızda kullanınız.
Cevap:
BİLİN BAKALIM EN SEVDİĞİM HAYVAN HANGİSİ?
Benim en sevdiğim hayvanın tüyleri var. Dört patisi var. Gözleri ve kulakları iridir. Çok keskindir. Çok tatlı bir hayvandır. Nankör olarak bilinirlerse de çok güzel bir miyavv sesi çıkarır. Evet bildiniz benim en sevdiğim hayvan bir kedidir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 31 Cevabı

7. ETKİNLİK 

En sevdiğiniz hayvana duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız. Mektubunuzu aşağıdaki yazı taslağına göre oluşturunuz. Yazı taslağınızı buraya, yazınızı ise bir A4 kâğıdına, mektup yazma kurallarına dikkat ederek yazınız.
Mektubu yazdıktan sonra okuyunuz. Mektuptaki anlam bütünlüğüne dikkat ediniz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bu bölümleri yeniden yazınız. Mektubunuzu yazım ve noktalama kurallarına uygunluk açısından da kontrol ediniz. Bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız.
Mektubunuzu kontrol edip yeniden düzenledikten sonra sınıfa getiriniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Mektubunuzu sınıf panosuna asınız.
Mektubumun konusu ve ana fikri: Kedim Pamuk’u ne kadar sevdiğim
Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım: Onu evimize getirişimiz
Mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım: Onunla neler yaşadığımız
Mektubumun sonuç bölümünde yazacaklarım: Onu ne kadar sevdiğim hep yanımızda kalmasını istemem

BENİM CAN YOLDAŞIM: PAMUK,
Pamuk daha çok küçük bir yavru iken seni evimize getirdiğimiz günü hatırlıyorum. Öyle küçük öyle zayıftın ki sana dokunmaktan bile çok korkuyordum. Seni ellerimle besledim. Sana her gece elimde battaniye ile geldim bazen yanında uyudum. İlk miyavlarını bile hatırlıyorum. Sen öyle güzeldin ki yanımdan hiç ayrılmazdın. Seni öyle seviyorum ki hiç yanımdan ayrılma olur mu? Çünkü sen benim için en iyi dostsun. Pamuk gibi yüreğinle hep yanımda kal olur mu?
Seni çok seven arkadaşın Elda…

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve dergi yazıları getiriniz.
Cevap: İnternetten bu konular ile ilgili gazete ve dergi yazıları bulup getirmeniz gerekmektedir.


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR