2019 LGS Uzman Yorumları: Sözel Kolay, Matematik Zordu. Bir milyonu aşkın öğrencinin katıldığı LGS’de çıkan soruları, uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Ancak çok kolay kabul edilen Türkçe’de çeldirici sorular vardı. Matematikte işlem yoğunluğu fazla olan PISA’dakine benzer sorular soruldu. Öğrenciler matematik sorularında zorlandı.

2019 LGS Uzman Yorumları: Sözel Kolay, Matematik Zordu. Bir milyonu aşkın öğrencinin katıldığı LGS’de çıkan soruları, uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Ancak çok kolay kabul edilen Türkçe’de çeldirici sorular vardı. Matematikte işlem yoğunluğu fazla olan PISA’dakine benzer sorular soruldu. Öğrenciler matematik sorularında zorlandı.

Ortaokul son sınıfta okuyanların isteğe bağlı girdiği merkezi sınavda öğrenciler, iki oturumda sözel ve sayısal toplam 90 soru yanıtladı. İlk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yer aldı. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri alanlarından 40 soru çözen öğrencilere her bir soru için iki dakika süre tanındı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Ancak çok kolay kabul edilen Türkçe’de çeldirici sorular da vardı. Matematikte işlem yoğunluğu fazla olan PISA’dakine benzer sorular yöneltildi. Öğrenciler matematik sorularında zorlandı.

İŞTE EĞİTİM KURUMLARINDAN UZMANLARIN 2019 LGS DEĞERLENDİRMELERİ:

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

SÖZEL BÖLÜM: ÇÖZÜMÜ KOLAY FAKAT ÇELDİRİCİYDİ
Türkçe: 
Bu yıl yapılan LGS sınavında soruların şeklini ve içeriğini örnek sorular belirledi diyebiliriz. MEB Ölçme Değerlendirme Başkanlığı tarafından yayınlanan sorular hem öğrencilere hem de öğretmenlere sınav hazırlık sürecinde büyük kolaylık sağladı. Sorular müfredata uygundu. Grafik yorumlama soruları, görsel okuma soruları içerik bakımından dikkat ölçmeye yönelik sorulardı. Soruların çözümü kolay fakat çeldiricileri güçlüydü. Özellikle, soru köklerini dikkatli okumadan soruyu çözmeye çalışan öğrencileri çeldiriciler çekmiştir diye düşünmekteyim. Bu sınav Türkçe adına yıllarca yapılan bir yanlıştan da dönülme sınavı olmuştur. Okullarda uygulanan öğretim modelini kapsamayan TEOG soruları gibi ezbere dayalı, hayatın içinde olmayan sorular, nihayet yerini daha çok okuma ve yorumlama sorularına bıraktı. Ayrıca öğrencilerin en çok zorlandığı paragraf sorular geçmiş yıllarda öğrencilerin gelişim dönemine uygun olmayan bir dil barındırıyordu. LGS ile birlikte hayatın içinden metinler, öğrencilerin ilgi ve isteklerini gözeten görseller kullanılması okumayı bir  ‘ öcü’ olmaktan çıkardı. Sınav soruları okumayı seven, okuduklarından yorum çıkarmaya istekli öğrenciler için kolay geçmiştir. Dil bilgisi soruları, ezber gerektirmeyen bilgiyi buldurmaya ve uygulamaya yönelikti. Bu yıl cümlenin ögeleri, noktalama işaretleri gibi her yıl sınavın değişmezlerinden soru da sorulmadı. Kısacası sınav sistemine uygun , gündelik hayatla ilintili, görsel yorumlamayı içeren ;Türkçe bilinci ve okuma sevgisini pekiştirme adına başarılı bir sınavdı.

DİLİ SADE, ANLAŞIR VE NETTİ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusunda sorular yer aldı. Her üniteden bilgiyi yorumlatan ve kavram öğretici sorular soruldu. Bu soru tarzları denemelerimizde de yer aldı. Soruların dili sade, anlaşılır ve nettir.

GÖRSELE DAYALI SORULAR İngilizce:  Sorular bu sene çoğunlukla alışkın olduğumuz formatta, okuduğunu anlama, diyalog tamamlama ve görsele dayalı sorular olarak öğrencilerin karşısına çıkmış olsa da geçen yıllardan farklı olarak grafik ve istatistik okuma konularından da soru gelmiş. Bu şekilde yeni soru tipleri olmasına rağmen zorlayıcı ve çeldirici sorular yok. Soruların hepsi düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi tam olan öğrenciler tarafından zorlanmadan çözülebilir.

YORUMA DAYALIYDI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Din soruları din müfredatı ile uyumlu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış. Soruların tamamı yoruma dayalıydı. Edinilen bilgiyi tam olarak anlama ve yorumlama kazanımı istendi. Soru metinleri açık ve anlaşılırdı.

SAYISAL BÖLÜM: PISA SORULARINA BENZER Matematik: PİSA sorularına benzerliği olan bir sınav olmuş. Sorular da işlem yoğunluğu fazla. Yayınlanan örnek sorulardan daha zordu. Yoruma dayalı,  mantık ve muhakeme düzeyi yüksekti. Prizmalarının alan kazanımı müfredatta olmamasına rağmen prizmaların ayrıt uzunluğu kazanımı ile ilişkilendirerek bir soru sorulmuş. Bu soru hariç diğer sorular kazanımlara uygun hazırlanmış.

ÖRNEK SORULARA PARALEL Fen Bilimleri: Sınav soruları, zorluk derecesi olarak, örnek sorulara paralel olarak hazırlanmış. Örnek soruları dikkatli çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olduğunu düşünüyorum. Mantık ve muhakeme yeteneğini ön plana alan sorular fazlaca yer almış. Sorular da deneylerden faydalanılmış ve öğrencilerden yapılan deneyleri yorumlamaları istenmiş. Sorularda kazanımlar günlük hayatta öğrencilerin karşılarına çıkabilecek şekilde ilişkilendirilmiş. Sorular genel anlamda bizlerin beklediği şekilde sorulmuş. Matematiği hızlı çözen ya da sayısal oturumu fen bilimleri dersinden çözmeye başlayan öğrencilerin fen bilimleri neti yüksek çıkacaktır.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARISÖZEL BÖLÜM: ZORLUK ORTA DÜZEYDE Türkçe: Sınavda görsel-grafik yorumlama ve sözel muhakemeyi ölçen sorular yer aldı. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından beklenildiği üzere birer soru çıktı. Testte yıl boyu yayınlanan MEB örnek sorularına benzer sorular bulunuyor. Ayrıca klasik tarzda olanlar da var. Sınavın orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

OKUYAN ÖĞRENCİ KOLAYLIKLA YAPAR
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Müfredata uygun. ‘Bir Kahraman Doğuyor’ ünitesinden 1; ‘Milli Uyanış’ 3; ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ ünitesinden 2; ‘Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye’ ünitesinden 3; ‘Dış Politika’ ünitesinden 1 soru yer aldı. ‘Demokratikleşme çabaları ve Atatürk’ten Sonra Türkiye’ ünitelerinden soru çıkmadı. Sorular; okuma, yorumlama ve kavram bilgisini ölçer nitelikte. Orta düzeyde zorlukta. Çelişkili soru bulunmuyor. Okuyan ve soru yorumlayan öğrenciler kolaylıkla yapabilir.

MÜFREDATA UYGUN SORULAR
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Müfredata uygun ve kazanımları dahilinde. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesi orta düzeyde.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE KOLAY
İngilizce: Geçmiş yıllara göre daha kolay. Müfredat ve kazanımlara uygun. Bu yıl farklı olarak tablo sorusu sayısı arttı. Tüm sorularda kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi ön planda. Ancak dilbilgisi sorusu hiç yer almıyor. Önceki senelere göre kolay bir test.

SAYISAL BÖLÜM: SADECE 5 SORU KOLAY
Matematik: Üç soru kolay, beşi zordu. Diğerlerinin zorluk derecesi is orta düzeyin üzerinde ve işlem gerektiriyor. MEB müfredat ve kazanımlarına uygun; bilgi ve düşünme becerisi gerektiren sorular yer aldı. Zorlayıcı sorular üslü ve köklü ifadeler, denklem problemleri ile pisagor konularından geldi. Sınavın belirleyicisi sayısal bölüm oldu.

SEÇİCİ BİR TEST
Fen bilimleri: Müfredat ve kazanımlara uygun. Sınav, bilgiyi yorumlama gücünü uygulayan sorular yanında deney ve gözlem sonuçlarını yorumlamayı gerektiriyor. Çeldiriciler güçlü. Sınavda, ‘DNA ve Genetik Kod’ ünitesinden 3; ‘Mevsimler ve İklim’ ünitesinden 1; Basınç ünitesinden 2; Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 4; Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 3; Madde ve Endüstri ünitesinden 5; Basit Makineler ünitesinden ise 2 soru geldi. LGS mantığına uygun seçici bir sınav oldu.

DOĞA KOLEJİ

SÖZEL BÖLÜM: YARATICI SORULAR YER ALDI Türkçe: Her ay düzenli olarak yayımlanan örnek sorularla büyük benzerlik gösteriyor. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorular ağırlıkta. Cümle bilgisi, anlatım bozukluğu, fiilimsi, metin türlerinden deneme, yazım ve noktalama konularından soru var. Anlam düzeyindekiler farklı kurguda ve oldukça yaratıcı. Örneğin mağara duvarlarına çizilen şekillerin şiir dizeleriyle eşleştirilmesinin istendiği kodlama sorusu dikkat çekici. Sözel mantık üzerine birden fazla soru da bulunuyor. Okuma alışkanlığı olan aynı zamanda doğru analiz ve sentez yapabilen öğrenciler bu testte başarılı olabilir.

KAVRAM BİLGİSİ ÖLÇÜLDÜ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Kavram bilgisinin odakta olduğu ve yorum gerektiren sorulara ağırlıkta. LGS soruları, okullardaki kavram öğretim tekniklerinin önemli rol oynadığının altını çiziyor. Verilen yargıları doğru kavramlarla eşleştirmeyi gerektiren sorular ön planda. Alıntı metinler ve sözler, önemli kararların yer aldığı maddelerden oluşan sorular, öğrencilerin yorumlama gücünü de ölçüyor. Kavramları iyi öğrenen ve soruları dikkatli okuyan öğrenciler, kavram yanılgılarına düşmeyeceklerdir. Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygun.

ÖRNEK SORULARA GÖRE DAHA ZORDU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Bilgi ve yorum düzeyi yüksek sorular yer aldı. Sınavda hemen her üniteden soru çıktı. Soruların zorluk derecesi, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış sorulara göre daha yüksek. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalı. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön planda. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiş. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzda.

TEK SORUDA BİRÇOK KAZANIM ÖLÇÜLDÜ
İngilizce: Soruların dağılım ve kazanımları MEB’e uygun. Bu yılki sınav; öğrencilerin okuma-anlama, grafik okuma ve sözel mantık becerilerini ölçüyor. İngilizce dil bilgisi kurallarına ilişkin bilgi düzeyi soruları yerine muhakeme gücünü ortaya çıkaran ve metin bütünlüğünü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular önplanda. Üniteler arası sarmal soru yapısıyla tek soruda birçok kazanım ölçüldü.

SAYISAL BÖLÜM: YORUM GÜCÜNÜ ÖLÇÜYOR
Matematik: Soruların anlatımı açık, uzun işlem gerektirmiyor. Dikkatli okunduğunda hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, yorum gücünü ölçen nitelikte.Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla; 2019 LGS soruları, içerik ve tarz olarak tamamen benzer. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşuyor. 8.’inci sınıf müfredatına sadık kalınmış. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalı. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav.

KONU DAĞILIMI DENGELİ
Fen bilimleri: MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun. Bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorular ağırlıkta. Görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo ve grafikler içeriyor. Konu dağılımı dengeli ve çelişkili soru yok.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

SÖZEL BÖLÜM: SÖZEL MANTIĞA DAYANAN SORULAR AYIRT EDİCİ Türkçe: Doğru anlama, mantık, dikkat ve zaman yönetimi ön plana çıktı. Tamamen günlük hayata ilişkin konular üzerinden kurgulanmış, görsel okuma becerisine ve sözel mantığa dayanan sorular ayırt edici. Dil bilgisi soruları ise konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler için rahatlıkla çözülebilecek nitelikte.

HARİTA YORUMALAMA YER ALMADI
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Sorular kazanımlarla uygun. MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıyor. Ancak örnek sorularda yer alan harita yorumlama tarzında sorunun sınavda yer almaması dikkat çekici. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma ve anlama başarısı yüksek olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav.

ULUSLARARASI DİL SINAVLARINA BENZİYOR
İngilizce: MEB tarafından yayımlanan örnek LGS sorularına tarz olarak benzeşiyor. Soruların geneli görsele dayalı olarak soruldu. Test; grafik okuma, görseli yorumlama, sonuç çıkararak cevaplara ulaşma ve yaşam becerileri ile ilgili sorunlara çözüm bulma becerilerini ölçmeye odaklı. Kelimelerin birebir anlamını sormaktan ziyade, öğrencilerin okuma parçası ve görselleri yorumlayarak anlamı bulmaları isteniyor. Bu yıl uygulanan sınavda, uluslararası dil sınavlarına benzer bir şekilde bilgi yorumlama-analiz yapma ve üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular bulunuyor.

8’İNCİ SINIF KAZANIMLARINA UYGUN
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Tüm sorular 8’inci sınıf kazanımlarından. Sorular açık, anlaşılır ve net. Sınav, öğrencinin bilgi ve çıkarım yapma becerilerini ölçüyor.

SAYISAL BÖLÜM: MATEMATİK OKURYAZARLIĞI GEREKİYOR
Matematik: Şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılarak öğrencilerin soruları somutlaştırmaları sağlanmış. Matematik okuryazarlığı ön planda. Test, çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçüyor Sınav soruları, örnek sorularla paralel. Geçen sene uygulanan sınavla karşılaştırma yapıldığında soruların zorluk dereceleriyse benzer.
Öğretim programı dikkate alındığında bütün konu başlıklarından soru geldi. Sınavın tamamında tek soruda birden fazla kazanım sorgulanıyor. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkün. Soruların büyük kısmında işlem adımlarının fazla olduğu göze çarpıyor.

KAZANIMLARA UYGUN
Fen bilimleri: Konu ve kazanımlara uygun. Örnek soruların mantığıyla paralel. Deneysel içeriğe sahip soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınav. Soru metinleri anlaşılır bir dile sahip. Konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçülüyor. Fen bilimleri sınavı, kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşuyor.

MEKTEBİM OKULLARI

SÖZEL BÖLÜM: ORTA DÜZEYDE ZORLUK Türkçe: MEB’in yayımladığı örnek sorulara ve yapılan açıklamalara göre bu yıl bir zor bir sınav bekleniyordu. Ancak bugün uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’ndaki Türkçe testi, zorluk derecesi bakımından orta düzeyde sorulardan oluşuyordu. İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler zorlanmadan sınavı tamamladı. A kitapçığında 3’üncü soru (anlatım bozukluğu) ve 20’nci soru (mantık-muhakeme) öğrencileri zorlamış olabilir. Türkçe testinin kapsamı, diğer yıllardaki gibi yüzde 80 okuma, yüzde 20 yazma ve dil bilgisi kazanımları şeklinde. Yazım, noktalama ve dil bilgisi soruları; konuyu bilen öğrenciler tarafından yapılacak düzeyde, akademik açıdan tartışmasız ve net cevaplara sahip. Okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen soruların da anlaşılır ve net cevapları var.

YORUM SORULARI YER ALIYOR Din Kültürü ve ahlak bilgisi: 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bazında soruların orta düzeyde hazırlanarak, hem bilgi hem de yorum yapabilme yeteneğinin sınandığı bir sınav oldu. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ve kader arasında ilişki kurması kazanımından yorum sorusuna yer verilmiş. Toplamda dört ayrı ünitede yer alan peygamber hayatlarını tek bir soruda toparlayarak bilgi sorusu formunda dört peygamberin de hayatıyla ilgili soruya yer verilmiş. Diğer ünitelerden de bilgi ve yorum istenen sorulara yer verilmiş.

YORUMLAMA GÜCÜ OLANLARIN YAPABİLECEĞİ DÜZEYDE T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük. Sınavdaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi, iyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, dersin temel kavramlarına hâkim, konu eksiği olmayan, okuma ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, akademik açıdan tartışmasız ve cevapları net olan sorulardan oluştu. MEB’in sene başında yayımladığı kazanımlara ve müfredata uygundu. Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmuyordu. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, MEB’in hazırladığı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşüyor. MEB’in sınav öncesinde yayımladığı örnek sorulara benzer tarzda yorum ağırlıklıydı.

KELİME BİLGİSİNİ ÖLÇÜYOR İngilizce: Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre İngilizce soruları müfredat ve kazanımlarla uyumlu, açıklanan örnek sorulara benzerdir. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz İngilizce sorularını zorlanmadan cevaplandırdıklarını belirttiler. Sorular öğrencilerin kelime bilgisini, dikkatini, analiz ve yorumlama kabiliyetini ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10. Ünite dışındaki ünitelerden soru sorulmuştur. 4. 6. ve 10. sorularda olumsuz soru kökü bulunmaktadır ve bundan dolayı öğrenciler zorlanmış olabilirler.

SAYISAL BÖLÜM: ÖRNEK SORULARA PARALEL Matematik; Açıklanan sorular MEB’in aylık olarak paylaştığı örnek soruların paralelinde ve geçen yıla oranla güçlük düzeyi düşük sorulardan oluştu. Matematik testinde geçmiş yılların kazanımlarını içeren sorular da yer aldı. Örneğin, ondalık sayılarda sıralama içeren soru eşitsizlik kapsamında soruldu. Ulusal sınavlarda ilk kez karşılaşılan bir durum olarak soruların çözümünde kullanılacak bilgi düzeyindeki bağıntılar ön bilgi olarak verildi. Cebirsel içerikli kazanımlara dayalı bazı soruların da geometrik işlemler yapmayı gerektiren kurgularla sorulduğu görüldü. Soruların tamamı, soru-cevap formatı üzerine değil, yaşam içinde bir kurgu dâhilinde yöneltild
Fen bilimleri: Sorular 8.sınıf kazanımlarından soruldu. Öğretim programının dışında olan soru yoktu ve MEB’in yayımladığı örnek sorularla uyumluydu. Zorluk seviyesi orta derecede olan soruların yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve özellikle üç ayırt edici soru bu yıl öğrencilerimizin karşısına çıktı. Geçen seneki sınava göre zorluk düzeyi daha düşük bir sınav. Paragrafların normal uzunlukta olması nedeniyle, öğrenciler zaman yönetiminde zorluk çekmedi. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşan sorular mevcuttu. Sınavda deney süreci üzerine de sorular bulunuyordu. Sınav, öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, grafik çözümlemesini ve özellikle yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu.

UĞUR OKULLARI

SÖZEL BÖLÜM: 2-3 SORU SEÇİCİYDİ Türkçe: 20 sorudan oluşan testte, MEB örnek sorularıyla benzerlik gösteriyor. Soru içeriklerinde; okuma becerisini ölçecek tarzda sorulara, görsel ve tablo yorumlama sorularına, Türkçe dil becerisini ölçecek sorulara, mantık yorumlama sorularına ve görselle bütünleştirilmiş sorulara yer verildi. Görsel soruları, hemen hemen sınavın yarısını oluşturacak şekilde kurgulandı. MEB kazanımlarına genel anlamda uyan bir sınavdı. Sınavın genelinde öğrencinin sadece bilgisini değil; okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulara yer verildi. Soruların iki ya da üçü seçici, geri kalanı kolaydı.

HARİTA BİLGİSİ SINAVDA YER ALMADI T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Genel olarak Milli Mücadele süreciyle ilgili sorular soruldu. Sınavda hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verildi. Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği de gerektiriyordu. Sınavda bazı ünitelerden sorulara yer verilmedi. Yayınlanan örnek sorular, harita sorularını da içeriyordu. Bu nedenle harita soruları sorulması da bekleniyordu. Ancak harita sorularına sınavda yer verilmedi. 

SINAVDA YORUM YETENEĞİNİ ÖLÇMEK AMAÇLANDI Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: Sorular yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. Sınav sorularındaki konular eşit dağılım yapılarak hazırlanmaya çalışılmış. Sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek kolay ve basit tarzda hazırlanmış. Bilgiyi sorgulamanın yanı sıra öğrencinin yorum yapma yeteneğini ölçmek amaçlanmış.

KISA OKUMA SORULARI SORULDU İngilizce: Geçen yılki sınava kıyasla bir metne dayalı okuduğunu anlama sorularına değil, kısa okuma sorularına yer verildi. Sorular yoğunluk olarak ilk üniteleri içeriyor. Genel olarak İngilizce sınavı incelendiğinde kolay ve orta düzeyde çoğunluğu oluşturuyor. Genel olarak yoruma dayalı sorulardan oluşan bir sınav olduğu söylenebilir. 

SAYISAL BÖLÜM: MATEMATİK ELEYİCİYDİMatematik: Geneline bakıldığında, sorularda görsel tablo yorumlama bilgisinin ölçüldüğü görüldü. Matematikte çeldiricileri güçlü sorular vardı. . Bu nedenle matematik dersi eleyici olacak ve öğrencilerin sıralamasını belirleyecek. Matematik soruları analiz ve sentez gücü yüksek olan öğrencilerin çözebileceği yapıdaydı.

GEOMETRİNİN ÇÖZÜLEBİLMESİ MUHAKEME YETENEĞİNE BAĞLIYDI Geometri: Sorularda somut modeller kullanılmış. Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyordu. Denklem problemleri de gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlı ve sentez, analiz basamağına ulaşabilen öğrenciler çok rahatlıkla soruları çözebilir. Sınavda tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da soruldu.

ÇELDİRİCİ SORULAR VARDI Fen Bilimleri: Müfredat dışı soru sınavda sorulmadı. Sınavda geçen yılki LGS’de olduğu gibi fen okuryazarlığının ön planda olduğu görülüyor. Sınavdaki sorularda görseller yoğun, deney düzenekleri, grafik ve tablolar kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici olduğunu görüyoruz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilir. Bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki verilen bilgiyi ve ipuçlarını yorumlayarak doğru cevaba ulaşabilirdi. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler verilerek hazırlanmış. Öğrencilerin paragraf sorularını dikkatli okuması onları doğru cevaba yaklaştırdı. Sınav genel olarak orta derece zorluktaydı.

NESİBE AYDIN OKULLARI

SÖZEL BÖLÜM: ÖRNEK SORULARLA PARALEL Türkçe: MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralel. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda okuma-anlama kazanımlarına yönelik sorular yer alıyor. Muhakeme ve dikkat becerisi de ölçüldü. Testteki 20 sorunun 14’ü okuma dil becerileri, görsel yorumlama, grafik, tablo okuma ve sözel mantık sorularından oluşuyor.

YORUMA DAYALI
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Soruların çoğu yoruma dayalı. Kazanımlarla bire bir örtüşüyor. Çelişkiye düşürecek herhangi bir soru bulunmuyor. Örnek sorularla benzer.

ÖĞRENCİLERİ ZORLAMADI
İngilizce: MEB müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlara yönelik sorular yer alıyor. Sınavda çelişkili soru bulunmuyor. MEB’in örnek sınav soruları ile benzer. Öğrencileri zorlamayan testte gerekli kazanımları ölçüldü.

SÜPRİZ YOK
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Test, kolay yanıtlanabilecek sorulardan oluşuyor. Çok fazla bilgi gerektirmeyen, yoruma dayalı sorular ağırlıkta.

SAYISAL BÖLÜM
Matematik: Testte, bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, problem çözme, tablo okuma, akıl yürütme ve uygulama düzeyinde sorular çıktı. Sorular, günlük hayatla ilişkilendirilmiş, her soruda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığının ölçülmesi hedeflenmiş. Örnek sorularla benzer. Sadece bilgiyi ölçmeye yönelik değil. Öğrencinin bilgiyi gerçek hayat ile ilişkilendirebilme ve problem çözme becerisi değerlendiriliyor.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA ÇELDİRİCİ
Fen bilimleri: Müfredata uygun olduğu ve daha çok yoruma dayalı, deneysel sorulardan oluşuyor. Akademik bilgisi yeterli olan, fen okuryazarlığı bulunan, okuduğunu anlayabilen, yorum yapabilme gücüne sahip öğrencileri soruların tamamını kolaylıkla çözebilir. 2018 LGS ile karşılaştırıldığında cevap seçeneklerinin daha çeldirici.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR