11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 138. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 138. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 138. Sayfa Cevapları 

KLASİK VE MODERN TÜRK ŞİİRİNDE ANNE VE ÇOCUK İMGESİ


1-Okuduğunuz metinde geçen “zaruret”, “karikatürize”, “imaj”, “melankolik”gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:
zaruret: zorunlu olma durumu, zorunluk, zorunluluk.  
karikatürize: karikatür durumuna getirilmiş olan.
imaj:kişilerde başka türlü izlenim bırakacak biçimde davranmak.
melankolik: hüzün belirtisi olan ya da hüzün veren.

2-Bu metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap:  Türk edebiyatında özellikle şiirinde annenin önemi ve anne temalı şiirlerden örnekler…

3-Çocuk ve anne ile ilgili bilgi ve örneklerin verildiği metinde sizi düşünce yönünden etkileyen ifadeleri gösteriniz ve yorumlayınız.
Cevap: “Nine geçmişin, anne anın, çocuk ise geleceğin, diğer bir deyişle umudun imgesidir.” Bence çok güzel bir tespitolmuş en etkilendiğim kısımlardan biri bu oldu.

4-Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metin edebi bir makaledir. Örneklemelerle zenginleştirilmiş bunun yanında öznel değerlendirmelere de yer verilmiştir. Görüşler kendi içinde tutarlılık oluşturmaktadır.

5-Okuduğunuz metinde tezin ortaya konduğu, tezin ispatlandığı ve tezle ilgili genel yargıların belirtildiği bölümleri gösteriniz.
Cevap: “çocukları annelerinden ayrı düşünemeyiz.” tez ortaya konur.
Klasik dönem şiirinde anne, daha çok Farsça mâder ve Arapça vâlide sözcükleriyle anılır ve genellikle herhangi bir benzetmeye konu olmaz. (…) Anne, klasik divan şiirinde sönük ve soyut tiplerden iken, modern şiirde somut karakteristik varlıklardan birisidir. Annenin eski ve yeni şiirde klasikleşmiş belli bir misyonu yoktur. Anne, eski şiirde ne kadar karikatürize bir varlıksa, modern şiirde o kadar sahici, somut ve yaşayan etken bir öznedir. tez ispatlanır
Hiç şüphesiz eski ve yeni şiirdeki çocuk imgesi örneklerini daha da çoğaltabiliriz. Sınırlı sayıda vermiş olduğumuz örnekler herkese az çok bu konuda bir fikir verebilir. Sonuç olarak klasik ve modern Türk şiiri anne ve çocuk imgesi bakımından son derece zengindir. Hatta klasik ve modern Türk şiirinin bu konuda dünya şiiriyle boy ölçüşebileceğini söylemek hiç de abartılı bir iddia olmaz tez ile ilgili genel yargılar verilir

6-Metnin üzerinde alıntılama ve özetlemeye örnekler gösteriniz.
Cevap: 
Alıntılama: Mehd-i şâh üzre binüp etfâl-i gonca şâd-kâm
Anları tahrîkde der-kâr olur bâd-ı şimâl (Kavruk 2001:
250). Şeyhülislam Yahya
Özetleme:  Örneklerin çokluğundan da anlaşılacağı üzere divan şiiri veya modern şiirde çocuk veya anne imgeleri konusu üzerine bütüncül olarak ayrı ayrı doktora çalışmaları yapılmalıdır.

7-Metinde kullanılan anlatım biçimlerini bulunuz ve anlatım biçimlerinin niçin kullanıldığını açıklayınız.
Cevap:
Açıklayıcı anlatım: Kendine özgü epik ve lirik şiirleriyle dikkati çeken ve hemen her konuda şiirler yazan Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1940 yılında yayınladığı ikinci şiir kitabına Çocuk ve Allah adını vermiştir.
Tartışmacı anlatım: Modernite, insanlara çocukluk denilen masumiyeti yaşatmadan onları yaşlılığa götürmektedir. Dolayısıyla kaybedilen çocukluk / gençlik kayıp nostaljilerle anlatılabilir

8-Metinde geçen “Nine geçmişin, anne anın, çocuk ise geleceğin, diğer bir deyişle umudun sembolüdür.” sözüne katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Nineler geçmişin kültürel hazinelerini bizlere aktarır anne ise bugünü bilen hafızasından bize aktarandır. Çocuklar da yarının umudun sembolüdürler. 

9-Okuduğunuz metni, Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık adlı metinle karşılaştırarak metinlerin benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.
Cevap: Metinlerde bir düşünce kanıtlar ve açıklayıcı ifadelerle ortaya konulmuştur. Farklı oldukları yanlar ise işlenen konular olmuştur. 

10-Metinde anlatılanları kendi hayatınız veya çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.
Cevap: Ben de annemi çok severim ve benim bugüne gelmem de en büyük payın annemde olduğununa inanırım. Bana konuşmayı dinlemeyi her şeyi o öğretti ve ve ilk okulum o oldu diyebilirim. 

11-Okuduğunuz metinde yazarın okura yönelik anlatım tutumunu (öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, eleştirel, öznel, nesnel, yanlı, yansız vb.) değerlendiriniz.
Cevap:Yazarın tutumu öğreticidir. Çünkü amacı okurlara bilgi vermektir. Bundan dolayı açıklayıcı anlatım ve sade bir dille öğretme amaçlı yazmıştır metni.

12.Bu metni, günlük konuşma diline çeviriniz. Ortaya çıkan sonuçları değerlendiriniz.
Cevap: Çok anlaşılır olmamaktadır. Çünkü dili edebi bir dildir günlük konuşma dilinde anlam zenginliği az da olsa kaybolmaktadır.


DİL BİLGİSİ

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, defterinizde ögelerine ayırınız. Ögelerin, anlamın oluşumuna katkısı nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:
a. “Aile, / Türk kültür tarihinde ve sosyal hayatında / önemli bir rol oynar.”
özne / dolaylı tümleç/ yüklem
b. “Ailenin merkezinde / daima /  çocuk / vardır.”
Dolaylı Tümleç / Zarf Tümleci / özne / yüklem
c. “Şeyhülislâm Yahya, / goncayı bebeğe, gül dalını beşiğe, kuzey rüzgârını ise beşiği sallayan anneye
benzetir.”
Özne / yüklem
ç. “Burada /  Necip Fazıl’ın annesini / bir şair olarak ne kadar naif ve estetik bir tarzda resmettiğine
dikkat çekmek isteriz.”
Dolaylı Tümleç / Belirtili Nesne / Dolaylı Tümleç / yüklem
d. “Dağlarca / “Çocuk severliğim şiir severliğime eşittir” diyerek şiirden ve çocuklardan yana eşit tavır / ortaya koyar.”
Özne / Nesne / Yüklem
e. “Bu durum / elbette şiire de yansıdı ve çocuk imgelerinde çok boyutlu bir devinim ortaya çıktı.”
Nesne / Yüklem
2. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım veya noktalama yanlışlarını bulunuz, düzeltiniz.
a. “Tabi ki sağlar.”
Cevap: Tabii ki sağlar
b. “Y Kuşağı olarak, tanımlanan 1981 – 2000 yılları arasında dünyaya gelen kuşak tüketim toplumunun en aktif öğeleri olarak değerlendirilmektedir”

Cevap: Y Kuşağı olarak  tanımlanan,  1981 – 2000 yılları arasında dünyaya gelen kuşak, tüketim toplumunun en aktif öğeleri olarak değerlendirilmektedir.”

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR