11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 120. 126. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ve daha fazla Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 120. 126. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 120. 126. Sayfa Cevapları 


CEP TELEFONU TEKNOLOJİSİ VE SAĞLIK


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Günlük yaşamımızda radyo frekanslarıyla çalışan araçların fazlaca kullanılmasının ve bu araçların sayısının artmasının nedenleri üzerinde sınıfınızda kısa konuşmalar yapınız.
Cevap: Çünkü yeryüzünde teknoloji aletleri gittikçe gelişmekte ve bu alanda üretilen teknolojik aletlerin çalışma prensipleri içerisinde de radyo frekansları yer almaktadır. Otomotiv, akaryakıt, tarım, ilaç, tekstil, perakendecilik, lojistik, finans, kamu, enerji, bankacılık, üretim ve güvenlik gibi birçok sektörde radyo frekansı kullanılmaktadır. Bu teknoloji kullanıldığı sektörlerde verimlilik ve karı arttırır, aynı zamanda iş gücünde hafifleme sağlar. Son zamanlarda, sık sık karşılaştığımız bu teknoloji insan vücudunda da kullanılmaya başlanmıştır

Cep telefonlarını doğru biçimde kullanıp kullanmadığımızla ilgili bir araştırma yapınız. Görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınıza sunumla aktarınız.
Cevap: Cep telefonlarını kimi insanlar doğru şekilde kullanırken kimi insanlar ise gereksiz bir şekilde kullanmakta. Mesela kimileri iletişim dışında ya sadece oyun oynamak için ya da sadece video izlemek için kullanmakta.Oysa günümüzde telefonlar çok işlevlidir. Mesela telefondan internete bağlanıp ödev bile yapılabilmektedir.

“Nomofobi” hastalığı hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Nomofobi, cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu. Terim, İngilizce “no mobile phobia” sözlerinin kısaltılmasından oluşur. NOMOFOBİ BELİRTİLERİNomofobi olan kişide görülen tipik özellikler şunlardır:
Kişinin telefonu yokken kendini “eksik” gibi hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması,
Telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme,
Şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme,
Telefonunu bir yerlerde unutmak, telefonun arızalanması yani telefonunu kullanamamaktan korkma,
Telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları gibi bir takım anksiyete belirtileri yaşaması.

eba adresinden münazara örneği bulup münazarayı sınıfınızda etkileşimli tahtada izleyiniz.


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “analog”, “dijital”, “doz” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Kelimeleri sözlükten kontrol ediniz.
Cevap
analog: Analog sinyaller yoluyla çalışan ve dijital elektroniklere göre daha maliyetli cihaz
dijital: sayı ile ilgili, sayı temeline dayalı, sayısal.
doz:bir kezde ya da bir gün içinde alınması gereken ilaç miktarı

2. Metinde geçen terim anlamlı kelimeleri tespit edip defterinize yazınız. Kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz.
Cevap:
radyo frekansı:
herz 
semptom 
frekans 
termal
enerji
tedavi 

3. Metinde terim anlamlı kelimelerin fazlaca kullanılmasının nedenini açıklayınız.
Cevap Çünkü bu yazı bir makaledir. Makaleler öne sürülen görüşü kanıtlama amacı taşır. İnandırıcı ve bilimsel olması için de terimlerden fazlaca yararlanılması gerekmektedir. 

4. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap Günümüzde yaşamımızın ayrılmaz parçası olan cep telefonunun vücudumuza etkileri.  Yardımcı düşünceler: Radyo frekansları nedir? Nerelerde kullanılır? Cep telefonları ve radyo frekansı ilişkisi. Cep telefonu kullanımlarının açtığı sorunlar.

5. Bu makalede yazarlara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.
Cevap Makalelerin en önemli özelliği alanında uzman kişilerce yazılmış olmalarıdır. Bu tür metinler nesnel bir anlatım dili ile kaleme alınır. Dolayısıyla yazarın tavrı, kişiliği veya tarafı bu tür metinlerde hissedilmez. Ortaya konan veri, bilgi veya düşünceler sağlam kaynaklarla desteklenir ve bu kaynaklar yazının sonunda ayrıntılı olarak sıralanır. Makalelerde kullanılan bilgi veya düşüncelerin alındığı kaynakların gösterilmesinde ve aktarılmasında belli kurallar vardır.

6. Metinde alıntılama ve özetleme yapılan bölümlere örnekler bulunuz.
Cevap
alıntılama: “Deneysel çalışmalar RF alanların tümör başlatıcısı olmadığını, eğer karsinojenik bir etki varsa, bunun tümörü geliştirici ya da karsinojenlerin hücre düzeyinde içeri alınmasının artabileceğini öngörmektedir”
Özetleme:”Anne–babalar çocuklarını olası bir riskten korumak için taşınabilir telefon kullanımını sınırlandırmalıdır. Arama yerine mesajla haberleşme tercih edilmelidir. Eller serbest özelliği olan telefonlar tercih edilmelidir. Konuşma sırasında telefon olabildiğince baştan uzak tutulmalıdır. Taşınabilir telefonların taşıtlarda kapalı tutulmasına özen gösterilmelidir.”

7. Okuduğunuz metnin bilimsel metin olma özelliğini ortaya koyacak beş maddeyi defterinize yazınız.
Cevap
Nesnel bir dil vardır.
Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır
Amacı bilgi vermektir
Kanıtlamaya dayalı bir metindir
Alıntılarda kaynak belirtilmiştir.

8. Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık adlı metinde yazarların anlatım tutumunu (öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb.) değerlendiriniz.
Cevap Yazarların tutumu öğreticidir. Çünkü amaçları okurlara bilgi vermektir. Bundan dolayı açıklayıcı anlatım ve sade bir dille öğretme amaçlı yazmışlardır.

9. Metindeki bilgiler arasında bir tutarlılık var mıdır? Değerlendiriniz.
Cevap Tutarlıdır. Çünkü savunulan görüşler kanıtları ve sahip olanların düşüncelerine dokunulmadan okurla buluşturulmuştur. 


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR