7. Sınıf Matematik Koza Yayınları 128. 129. 130. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 58. 59. 62. 67. 68. 80. 81. 85. 87. 91. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. ve daha fazla Sayfa Cevapları

7. Sınıf Matematik Koza Yayınları7. Sınıf Matematik Koza Yayınları 128. 129. 130. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 58. 59. 62. 67. 68. 80. 81. 85. 87. 91. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199.  200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


7. Sınıf Matematik Koza Yayınları 128. 129. 130. Sayfa Cevapları 3.Ünite Değerlendirme


ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. (–8t + 2) + (+5t – 7) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. –3t + 7 B. –3t – 5 C. –13t – 5 D. –3t + 5

2. (3a + 2b – 1) + (–9a + 5b + 11) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 12a + 7b + 10 B. 6a + 7b + 10
C. –6a + 7b + 10 D. –6a + 7b + 12

3. (–17x + 9) – (–2x – 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. –19x + 4 B. –19x – 4 C. –15x + 4 D. –15x + 14

4. → x, → +1, → –1 olmak üzere cebir karoları ile modellenmiş toplama işlemine ait ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. (4x – 2) + (5x + 4) = 9x + 2 B. (4x + 2) + (5x + 4) = 9x + 6
C. (4x + 2) + (5x – 4) = 9x – 2 D. (4x – 2) + (5x – 4) = 9x – 6

5. 16 . (3x + 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 48x + 32 B. 19x + 18 C. 48x + 18 D. 13x + 14

6. 2 . (x + 3) işleminin, → x ve → +1 olmak üzere modellenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : B

7. Kuralı 8n – 5 olan sayı örüntüsünün 9. adımındaki sayı kaçtır?
A. 67 B. 72 C. 75 D. 77
n = 9 için 
8.9 - 5 = 72 - 5 = 67

8. Aşağıdaki örüntünün kuralı hangisidir?
A. 2n + 2 B. 5n + 3 C. 5n + 1 D. 5n – 2

9. Özcan, okumaya başladığında 5 tane öykü kitabı alıp kitaplığına koydu. Özcan, sonraki her hafta 2 öykü kitabı daha aldı. Özcan’ın 8. hafta sonunda kaç kitabı olmuştur?
A. 17 B. 19 C. 21 D. 23

10. Yandaki karenin çevre uzunluğu 16 cm’dir. Bu uzunluğu veren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
A. a + a + a = 16 cm B. 4 . a = 16 cm
C. 3 . a = 16 cm D. a . a = 16 cm

11. Bir marketin reyonundaki limonların sayısı 12 limon daha eklenince 175’e ulaşmaktadır. Bu ifadeye uygun eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
A. x + 12 = 175 B. x . 12 = 175 C. x + 175 = 12 D. x – 12 = 175

12. Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir?
A. 3a + 2b = 15 B. x + y = 5
C. 8m + 4 = –13 D. 8m + 4n = –13

13. Yandaki terazi dengededir. x yerinde hangi seçenekteki kütleler vardır?
Cevap : D

14. Aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenlerin değerlerini bulunuz. Eşitliklerle kutularda verilen değerleri
eşleştiriniz.
(–33) + ▲ = +6 // 39
24 + ■ = –5 // -29
(–8) . y = –32 // 4
5 . x + 8 = 58 // 10
3 . m = –15 // - 5
x . (–9) = 87 + 3 // -10

15. Ceren aklında bir sayı tutuyor. Bu sayının 3 fazlasının 5 katı 50’ye eşittir. Ceren’in aklında tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 7 B. 8 C. 10 D. 12

16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.
(D) Bir denklemde, eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse eşitlik bozulmaz.
(Y) Bir denklemde, eşitliğin her iki tarafı 0’dan farklı bir sayıya bölünürse eşitlik bozulur.
(Y) Bir denklemde eşitliğin her iki tarafı 0’dan farklı bir sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulur.
(D) 2m + 3n = 28 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem değildir.

17. –4x + 6 = +2x + 12 denklemindeki x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A. +1 B. 0 C. –1 D. –2

18. x = –4 değeri aşağıdaki denklemlerden hangisini sağlamaktadır?
A. 2x – 5 = 8 B. 3x + 5 = 7 C. –3x – 5 = 7 D. 2x + 5 = 8

19. 3 . (a + 5) = 6 . (a + 5) denklemindeki a’nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A. –6 B. –5 C. +2 D. +5


20. Bir baba ile çocuğunun yaşları toplamı 57’dir. Babanın yaşı, çocuğunun yaşının 2 katından 12
fazladır. Çocuğun yaşı kaçtır?
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18


21. x + x + 2 + x + 4 = 84 denklemine uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ardışık üç tek sayının toplamı 84’e eşittir.
B. Ardışık üç sayının toplamı 84’e eşittir.
C. Ardışık üç çift sayının toplamı 84’e eşittir.
D. Üç sayının toplamının 4 fazlası 84’e eşittir.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR