10. Sınıf Din Kültürü Nev Yayınları 71. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite: Hz. Muhammed ve Gençlik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa Cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Nev Yayınları 71. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 2. Ünite:
Hz. Muhammed ve Gençlik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü 71. Sayfa Cevapları 2.Ünite Bilgilerimizi Ölçelim 

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Hz. Peygamber (s.a.v.) gençlik yıllarını aşağıdakilerden hangisinin yanında geçirmiştir?
A) Annesi Âmine 
B) Dedesi Abdülmuttalip 
C) Amcası Ebu Talib
D) Amcası Abbas 
E) Amcası Hz. Hamza
CevapC

2. Aşağıdakilerden hangisi genç yaşta Müslüman olan sahibilerden değildir?
A) Hz. Ali 
B) Abdullah b. Ömer 
C) Zeyd b. Harise
D) Abdullah b. Mes’ud 
E) Amr b. Âs
CevapE

3. 18 yaşında iken ilk Müslüman olan genç sahabilerdendir. Ailesi Mekke’nin ileri gelen zengin ailele- rindendi. Ailesinin konum ve durumu sebebiyle bolluk ve zenginlik içinde yaşayan bir gençti. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davetini duyunca hemen kabul etti. Güzel konuşmak, insanlarla iyi iletişim kurmak gibi becerilere sahipti. Genç sahabiler içinde öğreticiliği ile öne çıkmıştı.
Hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd b. Harise 
B) Mus’ab b. Umeyr 
C) Muaz b. Cebel
D) Cafer b. Ebi Talib 
E) Üsame b. Zeyd
CevapB

4. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Yemen’e vali olarak gönderdiği genç sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Muaz b. Cebel
C) Abdurrahman b. Avf
D) Zübeyr b. el-Avvam
E) Sa’d b. Ebi Vakkas
CevapB

5. İlk Müslüman olan gençlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çoğunluğu fakir aile çocuklarıdır.
B) Çoğunluğu zamanlarına göre iyi eğitim almış gençlerdir.
C) Sadece erkekler değil, genç kız ve hanımlar da vardır.
D) Çoğunluğu Mekke’nin zengin, itibarlı ve nüfuzlu ailelerinin çocuklarıdır.
E) Çoğunluğu o dönemdeki diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarıdır.
CevapA

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen genç bayanlardan biridir?
A) Hz. Hatice 
B) Hz. Fatıma 
C) Hz. Meryem
D) Hz. Âmine 
E) Hz. Esma
CevapC
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR