9. Sınıf Coğrafya Fersa Yayınları 50. 51. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: Doğal Sistemler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Fersa Yayınları9. Sınıf Coğrafya Fersa Yayınları 50. 51. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. Ünite: Doğal Sistemler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya 50. 51. Sayfa Cevapları 


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite  Doğal Sistemler Sayfa 50, 51  3. Bölüm Coğrafi Konum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları


3. Bölüm Coğrafi Konum Ölçme ve Değerlendirme


9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bir yerin boylamı o yerin hangi özelliğini etkiler?
Cevap:  Boylam bir yerin sadece yerel saatini etkiler. Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerin yerel saatleri aynıdır.

2. Paralellerin özellikleri nelerdir?
Cevap: En büyük paraleller ekvatorda bulur.
Paralellerin başlangıç noktası ekvatordur.
Paralellerin arasındaki uzaklık 111km’dir.
Enlemlerin çizimleri paralellerle gerçekleşir.
90 kuzey, 90 güney toplam 180 paralel vardır.
Paraleller dik şekilde sıralanmıştır.
Paralellerin uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır nokta haline gelir.
Merkezden alınan 1 derecelik açı ile çizilmiştir.

3. Birden fazla ulusal saat ayarı kullanan ülkelerin özelliği nedir?
Cevap:Dünya her saat 15º lik bir dönüş gerçekleştirir. Zaten Dünyada birden fazla saat dilimi olmasının temelinde de bu yatmaktadır. Ülkeler bu duruma göre kendi ulusal saatlerini belirler. Eğer bir ülkenin batı – doğu genişliği fazla ise birden fazla 15º lik meridyen yayı geçmektedir. Bu durumda o ülkede birden fazla ortak ulusal saat kullanılabilir.


4. Göreceli konumu oluşturan coğrafi unsurlar iklimi nasıl etkiler?
Cevap:  Göreceli konum, bir ülkenin ya da bir yerin çevresine göre olan konumudur. Okyanuslar, denizler, dağlar, sıra dağlar, ovalar, platolar, vadiler ve çeşitli ekolojik denge oluşturan unsurlar göreceli konumun özelliklerinin oluşmasında etkili olmaktadır.Göreceli konumu oluşturan coğrafi unsurlar iklimi de etkiler. Yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, yüksek basınç ve alçak basınç farklılıkları, iklimi doğrudan etkilemektedir. İklim, yeryüzü şekillerinin özellikleri ve bitki örtüsüne göre doğrudan değişirken coğrafi konumdan da etkilenmektedir. Bir yerin konumunun şekillenmesi yer yuvarının çeşitli hareketleriyle de gerçekleşmektedir. Coğrafi konum göreceli konumun sistematik olarak tanımlanmış şekli olarak bilinmektedir.

5. Bir ülkede dört mevsimin belirgin olarak yaşanması o ülkenin hangi konumunun sonucudur?
Cevap:  Bir ülkede dört mevsimin yaşanması konum olarak değerlendirilmektedir. Coğrafi bilgiler konum olarak ortaya konmaktadır. Matematiksel ve coğrafik olarak konumlar mevsimler ile de ilgilidir. Dünya üzerinde ülkelerin matematiksel olarak belirlenen konumları da bulunmaktadır.Bir ülkede dört mevsimin yaşanması ve belirgin olması o ülkenin coğrafi konumunun bir sonucudur. Coğrafi olarak belli bir konumda bulunan ülke, dünyanın hareketleri gereği mevsimleri belirgin olarak yaşamaktadır.
Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması Türkiye’de de olmaktadır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak mevsimlerin hepsi bütün şehirlerde yaşanmaktadır. Dört mevsimin yaşanması çeşitli iklim ve bitki örtüsü özellikleri de sağlamaktadır.


B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap:
1. Paraleller,…….Ekvator’a..…………………paralel olarak birer derece aralıklarla geçtiği kabul edilen çemberlerdir.
2. Aynı……….meridyen…………………üzerinde bulunan yerlerin yerel saatleri aynıdır.
3. Dünya’nın kendi ekseni arasındaki dönüş hızı bugünkünden fazla olsaydı iki meridyen arasındaki
yerel saat farkı 4 dakikadan….…az….……………olurdu.
4. Dünya’nın şeklinden dolayı paralellerin çevre uzunluğu Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
5. Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre konumu, o yerin………mutlak…..…………..konumunu oluşturur.


C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye I numaralı yerde bulunsaydı bu durum ülkemizin iklimini ve ekonomisini nasıl etkilerdi?
Cevap: Buzullar olacağından dolayı iklim çok daha soğuk olacaktı. Ekonomi ise olumsuz yönde etkilenecekti. Deniz turizmi çok azalacaktı.

2. Türkiye’de ulusal saatle 18.00’de yayımlanacak olan bir spor karşılaşması, haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde Türkiye’dekine daha yakın bir saatte izlenir?
Cevap: 3 Numaralı yerde daha yakın bir saatte izlenir. Çünkü yakın saat dilimi kullanılır.

3. Kaç numaralı yerde 500 km doğuya gidilirse tarihi bir gün değiştirmek gerekir?
Cevap: 3 numaralı yerden gidilirse olur.


9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. I. Kışın Ankara’nın Sinop’tan soğuk olması
II. Antalya kıyılarında denize girilirken Bey Dağları’nda kar bulunması
III. Hakkâri’nin yerel saatinin İzmir’den ileri olması
IV. Hatay’daki gölge boylarınının Sinop’tan kısa olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin göreceli konumunun sonucudur? A) I ve II 
B) I ve III
C) II ve III 
D) II ve IV 
E) III ve IV
CevapA

2. Aşağıdakilerden hangisi mutlak konumun sonuçlarından değildir?
A) Kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırının deniz seviyesine yaklaşması
B) Iğdır’da Güneş’in Çanakkale’den önce doğması
C) Bulgaristan’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
D) İspanya’daki aynı tür ürünün Almanya’dan erken olgunlaşması
E) Fransa’da kısa mesafelerde iklim özelliklerinin değişmesi
CevapE

3. Ekvator’un 1887 km kuzeyinde olan bir yerin yerel saati başlangıç meridyenine göre 68 dakika ileridir.
Belirtilen yerin matematik konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 28° doğu, 18° kuzey
B) 17° doğu, 17° kuzey
C) 15° doğu,25° kuzey
D) 18° doğu, 18° kuzey
E) 28° doğu, 28° kuzey
CevapB

4.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi üzerinde 200 km doğuya gidilirse yerel saat farkı daha fazla olur?
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V
CevapB

5.Başlangıç meridyeninde Güneş ufuk düzlemi üzerinde şekildeki gibi olduğu zaman, 45° doğu meridyeninin yerel saatini ulusal saat olarak kullanan ülkemizde ulusal saat kaçtır?
A) 06.00 
B) 09.00 
C) 12.00
D) 13.00 
E) 15.00
CevapE

6. Aşağıdaki illerden hangisinin yerel saati ile ulusal saat ayarımız arasındaki fark en azdır?
A) Antalya 
B) Iğdır
C) Çanakkale 
D) Sinop
E) Hatay
CevapB


9.SINIF COĞRAFYA DERSİ FERSA YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR