7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. ve daha fazla Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.  100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.  Sayfa Cevapları 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 3. Tema Doğa ve Evren Sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bilmece Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

BİLMECE

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Metne Hazırlanalım
İnsanlar televizyon, bilgisayar, telefon vb. araçlar yokken hoş vakit geçirmek için neler yaparlardı?
CevapGeçmişte, günümüzdeki gibi teknoloji gelişmiş değildi. Bu nedenle televizyon, bilgisayar ve telefon gibi araçlar yoktu. İnsanlar da bunla olmadan hoş vakit geçirmeyi biliyorlardı.
İnsanlar, birbirlerinin evlerine gidip gelerek, sohbet ederek, geleneksel oyunları oynayarak, çeşitli kitaplar, gazeteler ve dergiler okuyarak güzel zamanlar geçiriyorlardı.

Modern tiyatroya benzeyen geleneksel oyunlardan hangilerini biliyorsunuz?
Cevap: Orta Oyunu
Karagöz
Meddah
Geleneksel Köy Seyirlik Oyunları

Konuşalım
^ “Gölge Oyunları Dünyası” metninde gölge oyunu Karagöz’ün nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştır. Siz de Karagöz oyunuyla ilgili çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, ansiklopedi, dergi vb.) araştırma yapınız. Araştırdığınız konuyla ilgili soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sorunuz. Karagöz’ün başında söylenen geleneksel tekerlemeyi ezberleyiniz.
CevapHoş geldin sevgili Karagöz’üm!
Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm!
Karagöz izlemeye hoş geldiniz.Bizleri dinlemeye hoş geldiniz
Dinleyelim
“Bilmece” adlı metni katılımsız dinleme yöntemiyle dinleyiniz. Metni dinlerken zihninizde “kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışınız.
Cevap: Bu etkinliği siz yapmalısınız.


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Söz Varlığım
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
a. Efendim, Karagöz’üm yine penceresinde uyuklamaktadır.
b. İlahi Karagöz’üm, kusuyorum olur mu, susuyorum, dedim.
c. Tüh Allah müstahakını versin!
ç. Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım.
d. Talaş değil Karagöz’üm, telaşla dedim.
e. Ben bilmeceyi sormadan gidersen pataklarım.
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar. (Talaş)
Sevgiyle karışık bir azarlama sözü. (köftehor)
Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza. (müstahak)
Rastgele vurarak dövmek. (patak)
“Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz. ( İlahi)
Oturduğu yerde hafif uykuya dalmak. (uyuklamak)

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altlarını çizip anlamlarını yazınız. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.
Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.
Cevapağzım açık kaldı : Çok şaşırmak.  çok şaşırdım!/ağzım açık kaldı!
Soracağım ama laf sokuşturup aklımı karıştırıyorsun.
Cevap: laf sokuşturmak: İğneleyici söz söylemek.Bana habire laf sokuşturuyordu.
Yine sinirlerim bozulmaya başladı.
CevapSinirleri bozulmak: Çok kızmak. Sinirlerim çok bozulmuştu. 
Köftehor, unuttum. Hangi bilmeceyi soracağımı aklıma getirmiyorsun ki sorayım.
Cevapakla getirmek: Hayırlamak: Onu aklıma bile getirmedim.
Cümlelerim:
Cevap:


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Dinleyelim – Cevaplayalım
Aşağıdaki soruları “Bilmece” metnine göre cevaplayınız.
1. Hacivat Karagözü niçin görmek istiyor?
Cevap:
2. Hacivatın sözlerini Karagöz niçin sürekli yanlış anlıyor?
Cevap:
3. Hacivatın yerinde siz olsaydınız Karagöze nasıl davranırdınız?
Cevap:
4. Karagöz sormak istediği bilmeceyi Hacivata niçin soramıyor?
Cevap:
5. İnsanın kendine bilmece sorması mümkün müdür? Karagöz’ün kendine sorduğu bilmecenin cevabı sizce nedir?
Cevap:

Konuyu Belirleyelim
Dinlediğiniz metnin konusunu söyleyiniz.
Cevap:
Karakterleri Tanıyalım
Karagöz ile Hacivat’ın kişilik özelliklerini, dinlediğiniz metne göre karşılaştırarak yazınız.
Hacivat:
Karagöz:
Siz kendi kişilik özelliklerinizi Karagöz’e mi, Hacivat’a mı daha çok benzetiyorsunuz? Neden?
Cevap:

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Canlandırma Yapalım
“Bilmece” metnini ya da herhangi bir Karagöz oyununu gölge oyunu düzeneği ile ilgili araç gereçleri (Karagöz, Hacivat figürleri; perde yerine geçecek ince beyaz kâğıt, mum ya da ışık kaynağı, tef, figürlere takılacak çubuk, zil, düdük) getirip sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız.
Cevap:
Düşünelim – Yorumlayalım
Millî kültürümüz ile Karagöz oyunu arasındaki ilişki nedir? Yorumlayınız.
Cevap:

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin cümleye nasıl bir anlam kattığını fiillerin altındaki noktalı yere yazınız.
Dün akşam kitap okudu.
Cevap:
Dayımlar dün bize gelmiş.
Cevap:
Odasında ödev yapıyor.
Cevap:
Akşam sinemaya gidecek.
Cevap:
Hafta sonu tenis kursuna gider.
Cevap:
Çevreyi temiz tutmalı.
Cevap:
Keşke o da bizimle gelse.
Cevap:
Annem bana kek yapa.
Cevap:
Sessizce yerine otur.
Cevap:
Verilen cümlelerde cümleye zaman anlamı katan filleri A kutusuna, zaman anlamı katmayan fiilleri B kutusuna yazınız.
A kutusu:
B kutusu:


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli yazılan eklerin cümlede hangi kişiyi karşıladığını örnekteki gibi işaretleyiniz.
Bugünkü ödevlerimi yaptım.
Cevap:
Kardeşimle oyun oynadık.
Cevap:
Bizimle spora gelecek misin?
Cevap:
Konuyu anladınız mı?
Cevap:
Yatağını toplamış mı?
Cevap:
Bizimle İstanbul’a gelecekler.
Cevap:


Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümde kip ve kişi eki alan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin hangi kip ve kişi ekini aldığını noktalı alana yazınız.
HACİVAT — Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.
Cevap:
KARAGÖZ — Hangi Kâzım saçakta kaldı?
Cevap:
HACİVAT — Değil efendim yani tam sana seslenecektim ki seni yanımda buldum.
Cevap:
KARAGÖZ — Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım!
Cevap:
HACİVAT — Neyse efendim… Söyle bakalım acele bir yere mi gidiyorsun?
Cevap:
KARAGÖZ — Bir yere gitmiyorum.
Cevap:
HACİVAT — Aman Karagöz’üm, desene beni karşılamaya geldin!
Cevap:
KARAGÖZ — Hay hay, seni aşılamaya geldim.
Cevap:
HACİVAT — Aşılamak değil efendim yani beni karşılamaya mı geldin, demek istiyorum.
Cevap:
KARAGÖZ — Pataklarım ha!
Cevap:
HACİVAT — Canım durup dururken niye kızıyorsun?
Cevap:
KARAGÖZ — Köftehor, durup dururken olur mu? Ben kasap mıyım?
Cevap:
HACİVAT — Allah Allah, kasaplık da nereden çıktı Karagöz’üm?
Cevap:


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Gölge Oyunu Yazalım
Aşağıdaki Karagöz, Hacivat diyaloğunu konusu “dinî bayramlarımız” olacak şekilde tamamlayınız. Yazınızı atasözleri ve deyimler kullanarak zenginleştiriniz. Yazınızda “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. 
HACİVAT — Yâr bana bir eğlence… Aman bana bir eğlence…
KARAGÖZ — (Sahnenin köşesinden) Hacivat ne bağırıyorsun?
HACİVAT — Vay benim iki gözüm, candan dostum, şekerden tatlım! Gel aşağıya biraz konuşalım. KARAGÖZ — Sabah sabah beni uykudan uyandırdın. Ne konuşacaksın?
HACİVAT — Karagöz’üm insan önce bir selam verir, sende hiç incelik yok.
Cevap:


7.SINIF TÜRKÇE DERSİ DERSDESTEK YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR