7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. ve daha fazla Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.  100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.  Sayfa Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 3. Tema Doğa ve Evren Sayfa 86 Dünyayı Güldüren Adam Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Metne Hazırlanalım
Nasrettin Hoca denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?Niçin? 
Cevap: Nasrettin hoca denilince, zeki, komik, güldüren, eşek, eşeğe ters binen, esprili adam ve ders verici fıkralar aklıma geliyor.

Fıkra anlatmayı ya da dinlemeyi sever misiniz?
CevapBir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş bir üslupla yazdığı, kısa fikir yazılarına “fıkra” denir. Fıkra anlatmayı değil de dinlemeyi severim. Çünkü, fıkra anlatırken dinleyenleri güldürüp düşündüremiyorum. Ancak, fıkra dinlediğim zaman gülüyor, eğleniyor ve öğüt alabiliyorum.


Konuşalım 
Aşağıdaki fıkraları okuyunuz. Fıkraların içerikleri ve verilmek istenen mesajları hakkında sınıf arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Birinci fıkra da eşeğine kızan Hoca ikinci fıkrada yaşını gizlemek için yalan söylememe bahanesine sığınmıştır.

Okuyalım
“Dünyayı Güldüren Adam” metnini, aşağıda verilen tarih, yer, isim ve ifadelerin ne anlama geldiğini örnekteki gibi not alarak sessiz okuyunuz.
1208: Nasrettin Hoca’nın doğum yılı.
Hortu köyü: Sivrihisar’ın bir köyü.
Akşehir: Konya’nın bir ilçesi.
7 Nisan 1906: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin” adlı derginin ilk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmış
5-10 Temmuz: Her sene kutlanan Nasrettin Hoca Festivali tarihi.
Lütfi Ökeşli: Temsili Hoca olanlardan biridir.
Sivrihisar Medresesi: Hoca’nın bitirdiği okulun adı.


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Söz Varlığım
Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını “Dünyayı Güldüren Adam” metninin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Türk mizahının en önemli temsilcilerinden olan Nasrettin Hoca, miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.
Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Mizah: Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay
Bilgi: insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad.
Millet olarak kültürümüze sahip çıkmalıyız.
Nükteleriyle herkesi eğlendirir.
Nasrettin Hoca fıkralarıyla meşhur biridir.
Babamın her konuda bilgisi var.

Atalarımızın Sözleri
Aşağıda, okuduğumuz metinden verilen ifadedeki altı çizili atasözünün anlamını atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız. Bu atasözünün metne katkısını belirleyiniz.
Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.” üslubuyla yöneticilere de birtakım mesajlar iletmeye çalışır.
Anlamı: Söylenme istenen sözün aslında başkaları üzerinden asıl muhatabına yöneltilmesi
Metne Katkısı: Metnin daha etkili olmasını sağlamıştır.


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Aşağıda “fıkra” kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Bu kelimenin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz, fıkra kelimesini bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik.
Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları en ufak bölümlerden her biri.
Cümlem: Geçen gün komik bir fıkra öğrendim.
Gazeteye bir fıkra yazısı gönderdim.

Anlayalım – Cevaplayalım
Aşağıdaki soruları “Dünyayı Güldüren Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğmuştur?
Cevap: Miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.

2. Nasrettin Hoca’nın Timur’la konuşması ve aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün müdür? Neden?
Cevap: Hayır mümkün değildir. Bu kurgusal bir metin. Kurgusal bir metinde hayali öğeler fazla olabilir. Timur’la konuşması ise olabilecek bir durumdur. Aynı dönemde yaşamışlardır çünkü.

3. Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu halkıyla ilgili neleri anlatmaktadır?
Cevap: Anadolu halkının yaşamını, yaşadığı zorlukları, sivri zekasının önemli kazanımlarını ve de her türlü olay karşısındaki pratik zekasını mizahi bir yolla anlatmaktadır.

4. Jelil Memmedkuluzade tarafından çıkarılan derginin adı nedir? İlk sayısı ne zaman çıkmıştır?
Cevap: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin İlk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmış
Nasrettin Hoca’nın Özellikleri

Okuduğunuz metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap: Esprili
Cevap: Zeki
Cevap: Hoşgörülü
Cevap: Pratik zekalı
Cevap: Alim
Cevap: Güvenilir
Cevap: İyilik yapmayı seven biri

“Nasrettin Hoca da Türk anlatı geleneğinde fıkra tipi olmuş ve ün kazanmış kişilerden biridir hatta birincisidir.” cümlesinde geçen “fıkra tipi olmak” ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?
Cevap: Fıkra tipi olmak deyimiyle kast edilen şey halkın çok sevdiği kendi içinden yetişmiş insanları bazen çok fazla içselleştirerek onun hakkında yapsın ya da yapmasın her türlü hikayeyi kulaktan kulağa anlatmaları sonucu oluşmuş tiptir.


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Düşünelim – Yorumlayalım

Nasrettin Hoca’nın fıkralarında vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok nelere yer verirdi?
Metnin Özelliklerini Belirleyelim
Aşağıda verilen özelliklerden metne uygun olanları işaretleyiniz.
Metnin bölümleri alt başlıklarla belirtilmiştir. (X)
Metinde konuşma cümlelerine yer verilmiştir. (X)
Nasrettin Hoca fiziksel özellikleriyle gözümüzde canlandırılmıştır. (X)
Metnin anlatıcısı Nasrettin Hoca’dır. ()
Yazar kişisel görüşlerine yer vermiştir. (X)
Örnekleme yapılmıştır. (X)
Metne çarpıcı bir giriş yapılmıştır. (X)

Öznel mi, Nesnel mi?
Metinden alınan aşağıdaki cümleler nesnel ise cümlelerin başındaki kutucuklara “N”, öznel ise “Ö” yazınız. Kutucuklardaki harfe göre okuduğunuz metinden örnek cümleler bularak yazınız.
Kocaman kavuğunun altındaki pamuk şekeri gibi kaba sakallarıyla gülümserken hayal ederiz onu. (Ö)
Nasrettin Hoca miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. (N)
O, bunları söylerken bazen bilge, açıkgöz, atak, kurnaz; bazen de bilgisiz, vurdumduymaz, utangaç, şaşkın, korkak gibi çelişik niteliklere bürünür. (Ö)
Nasrettin Hoca’nın hayatta olduğu zamanlar birtakım nükteleri yaygınlık kazanmıştır. (N)

Türünü Belirleyelim
“Dünyayı Güldüren Adam” bir biyografi metnidir. Bu metnin biyografi olduğunu hangi gerekçelerle söyleyebilirsiniz? Aşağıya yazınız.
Metin biyografidir çünkü
Cevap: Çünkü tarihe mal olmuş birinin yaşamı hakkında bilgi vermektedir.
Cevap: Çünkü Nasrettin Hoca’yı tanıtan bir yazıdır.
Cevap: Çünkü tarihi belge ve kaynaklardan yararlanılmıştır


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Biyografi Yazalım
“Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri”nde temsilî Hoca olan sanatçılardan birisiyle ilgili kısa bir biyografi yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.
CevapSanatçı Metin Şentürk bu yıl temsili Nasreddin Hoca’lık görevini üstlenecek. Kendisi görme engelli bir sanatçımız. İnşallah kendisini Temmuz ayındaki şenliğimizde Akşehir’imizde misafir edeceğiz. Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. Daha detaylı görüşmeler devam edecek. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk 
Bey Nasreddin Hoca’mızı temsil etmiş olacak.

Yazdıktan Sonra
Yazdığınız biyografi çalışmasını anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçiriniz ve düzeltiniz. Daha sonra yazılarınızı sınıf veya okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bu etkinliği siz yapmalısınız.

Nasrettin Hoca farklı toplumlarda, şehirlerde, ülkelerde tanınmakta ve sevilmektedir. UNESCO 1996 yılını “Nasrettin Hoca Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu gelişmenin Türk kültürü açısından önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Cevap: Türk kültürünün en önemli isimlerinden birisi Nasrettin Hoca’dır. Nasrettin Hoca hem saygı duyulan kişiliği hem de fıkralarıyla herkesin kalbinde taht kurmuştur. Türk kültürünü dünyaya tanıtma anlamında Unecso’nun almış olduğu bu karar hem kültürümüzü tanıtmış hem de Nasrettin Hoca’ya duyulan saygıyı artırmıştır.


7.SINIF TÜRKÇE DERSİ DERSDESTEK YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR