6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. ve daha fazla Sayfa Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler   
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları 106. 107. 108. 109. 110. 111. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111 Ülkemin Zenginlikleri Haritada Etkinlik Soruları ve Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Yaşadığınız ildeki nüfus miktarı, ilçelere göre eşit bir dağılım göstermiş midir? Nüfusu fazla olan ilçeleri sınıfınızdaki il haritasında gösteriniz.
Cevap: Eşit dağıldığını söylemek mümkün değildir. .Bazı ilçelerin nüfusu oldukça fazla iken bazıları çok az nüfusa sahiptir.
Yaşadığınız ilin özelliklerini ait olduğu görsellerin altındaki boşluğa yazınız.
İlinizin İsmi: İSTANBUL 
Nüfusu ne kadardır: 20 MİLYON
Tarım ürünleri nelerdir: SALATALIK, ELMA…
Turistik yerleri nelerdir: AYASOFYA, SULTANAHMET, KIZ KULESİ, GALATA KULESİ
Çıkartılan madenler nelerdir: KROM
Sanayi kuruluşları nelerdir: ÇİMENTO FABRİKASI, TEKSTİL FABRİKALARI, 


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Türkiye’deki illerin nüfus dağılımını gösteren haritayı ve etkinliği inceleyiniz. Haritadan bir il seçerek nüfus miktarını örnekte olduğu gibi değerlendiriniz.
Cevap: İstanbul 18. MİLYON
Doğal etkenler: İklimi, Coğrafi konum.
Beşeri etkenler: Sanayi, turizm, ulaşım, nüfusu fazla olan bir ilimizdir.
Aşağıdaki soruları Türkiye Nüfus Haritasından faydalanarak cevaplarını yazınız.

Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerimize örnekler veriniz.
CevapADANA, ANKARA, KONYA

Nüfusu 300 binden az olan illerimize örnekler veriniz.
CevapHAKKARİ, BİNGÖL, KARS

Nüfusu en fazla olan ilimiz hangisidir? Sebepleri neler olabilir?
CevapİSTANBUL- TURİZMİ SANAYİ, TİCARET


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Aşağıdaki ekonomik tesisleri kurma ve işletme imkânı size verilmiş olsaydı yukarıdaki haritada verilen bilgileri dikkate alarak tesisinizi hangi ilimizde kurardınız? Tartşınız. Aşağıdaki harita üzerine yazarak gösteriniz.
CevapUn fabrikasını Konya iline, demir çelik tesisini Hatay’a, meyve suyu tesisini Mersin iline, süt entegre tesisini Kars iline kurardım.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Haritayı inceleyiniz. Metin kutularında özellikleri verilen madenlerin isimlerini yazınız.

Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıtı gibi çok geniş kullanım alanları vardır. Türkiye’de çıkarılan yer altı kaynaklarından biridir. Alüminyum yapımında kullanılır. Antalya ve Konya çevresinde yoğun olarak çıkartılmaktadır.
CevapBOR

Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartilır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.
CevapTAŞ KÖMÜRÜ

Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.
CevapBAKIR

Türkiye’de en çok bulunan ma- denlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tir. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.
Cevap: LİNYİT

Anadolu’nun güneydoğusunda çı- kartilan bu enerji kaynağı, ihtiyacımızı karşılayamamaktadır. Motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır.
Cevap: PETROL


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Aşağıdaki Türkiye fiziki haritasını inceleyiniz. Boş bırakılan kutuları bu yerlerin fiziki, coğrafi ve beşerî özelliklerine göre örneklere uygun olarak doldurunuz.
Cevap:
Çatalca ve Kocaeli Platosu: Sanayi oldukça gelişmiştir.Ulaşımın kolay olması hava deniz ve karayolu taşımacılığına elverişli olması bunda etkendir.Platoların olması hayvancılığın yapılmasına elverişlidir.Nüfusu yoğun olan yerlerdendir.
Erzurum ve Çevresi: Yüksek dağların olması karasal iklimin olması bölgede hayvancılık yapılmasına neden olmaktadır.Nüfusu azdır.Ulaşım zor, iş imkanları sınırlıdır.Sanayi ve ticaret az gelişmiştir.
Çukurova: Geniş ovaların olması yükseltinin az olması tarımsal faaliyetlerin çok yapılmasına neden olmaktadır.Ilıman iklimi sayesinde her çeşit tarımsal ürün yetişmektedir.Sanayi gelişmiştir.Nüfusu yoğundur.
6. Sınıf  MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Sayfa  Cevapları

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR