4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları 59. 60. Sayfa Cevapları 2. Ünite: Kültür ve Miras 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. ve daha fazla Sayfa Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları 59. 60. Sayfa Cevapları 2. Ünite: Kültür ve Miras  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.  121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları 59. 60. Sayfa Cevapları 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 2. Ünite Kültür ve Miras 59, 60 Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevaplar


4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı


A. Aşağıda ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

Cevap:
1. Halk oyunları………………millî….………………kültürümüzün bir parçasıdır.
2. TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize unvanını vermiştir.
3. Mustafa Kemal………...Başkomutanlık..………………..Meydan Muharebesi’nin ardından ordumuza
“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.
4. Mustafa Kemal’in millî güçleri tek çatı altında toplaması onun…...Kahraman ….bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
5. Şahin Bey………………….Antep..……………………savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.
6. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri …...etnografya..…………müzelerinde sergilenir.
7. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola....İstiklal Yolu….….adı verilmiştir.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
Cevap:
) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.
D) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunların- dandır.
Y ) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
D ) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
( D ) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.
D ) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.
Y ) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.
) 9. Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
D ) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.


4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı


C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.
Cevap:
Başkomutanlık Meydan Muharebesi (7)
Büyük Millet Meclisinin açılışı (4)
İzmir’in işgali (1)
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı (5)
Büyük Taarruz’un başlaması (3)
Mondros Ateşkes Anlaşması (2)
Mudanya Ateşkes Anlaşması (8)
İzmir’in kurtuluşu (6)
15 Mayıs 1919
30 Ekim 1918
30 Ağustos 1922
23 Nisan 1920
19 Mayıs 1919
9 Eylül 1922
26 Ağustos 1922
11 Ekim 1922


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?


A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı? B) Dedemin mesleği ne idi? C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz? D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?
CevapA


2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet gösteren millî kahramanlarımızdan biridir?
A) Ali Saip Bey B) Şahin Bey C) Şerife Bacı D) Yörük Ali Efe
CevapD


3. Mustafa Kemal’e kazandığı …………………………………Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çanakkale B) Dumlupınar C) Sakarya D) Trablusgarp
CevapC


4. “Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”
Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir?
A) Aşık B) Dalye C) Saklambaç D) Topaç
CevapA


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?
Cevap:Milli kültürümüzün değerini bilmeliyiz.
Dilimize ve dinimize sahip çıkmalıyız.
Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmeliyiz .
Milli kültürümüzü korumak için çaba göstermeliyiz.


2. Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?
Cevap Milli mücadele yıllarında yaşasaydım vatanım için her şeyi yapardım. Atalarımızın yaptığı cephede savaşırdım


4.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TUNA YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


4. Sınıf  Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR