wb_sunny

Haber

3. Sınıf SDR Dikey Yayınları Türkçe 113. 114. 115. 116. 117. 118. Sayfa Cevapları

3. Sınıf SDR Dikey Yayınları Türkçe 113. 114. 115. 116. 117. 118. Sayfa Cevapları

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayınları3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayınları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.  100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
3. Sınıf SDR Dikey Yayınları Türkçe 113. 114. 115. 116. 117. 118. Sayfa  Cevapları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık 3. Milli Kültürümüz Sayfa 113, 114, 115, 116, 117, 118 Yağ Satarım Bal Satarım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

YAĞ SATARIM BAL SATARIM

TEMAYA HAZIRLIK
• Hangi oyunları oynuyorsunuz? Adlarını söyleyiniz.
Cevap:Saklambaç, körebe, mendil kapmaca, beştaş gibi oyunlar oynuyoruz.

1. Aşağıda verilen görseli inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Yağ satarım bal satarım oyunu

2. Metni nezaket kurallarına uygun olarak ve dikkatle dinleyiniz. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri kelime defterinize not ediniz.
Cevap:Usta: Bir sanaatı iyi öğrenmiş kişi
Kürk: Bir hayvanın postundan yapılmış giysi veya süs eşyası

3. Metni tekrar dinleyebilir ve metnin şarkı kısmına eşlik edebilirsiniz.
Cevap:Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş, ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır.
Satsam on beş liradır.
Zam bak zum bak.
Dön arkana iyi bak.


1. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki kelimeleri uygun görsellerle eşleştiriniz. Bu kelimelerle cümleler kurup cümleleri defterinize yazınız. Cümlelerinizi okuyunuz. 
Yaşlı kadının üstünde kürk vardı.
Çömelerek arkadaki arkadaşlarımızın görmesini sağladık.
Oyundaki ebeyi kura çekerek belirledik.


b. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulup kelimelerin anlamlarını okuyunuz. Bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz.
CevapÇömelmek: Dizleri bükerek kalçaların üzerine oturmak.
Usta: Bir sanaatı iyi öğrenmiş kişi
Kürk: Bir hayvanın postundan yapılmış giysi veya süs eşyası

2. ETKİNLİK 
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
“Yağ Satarım, Bal Satarım” oyunu nerede oynanır?
Cevap: Açık alanda oynanır.
Oy unun başında ebe nasıl seçilir?
CevapOyuncular arasından sayışmayla ya da gönüllü bir ebe seçilir.
Çember şeklinde sıralanan çocuklar oyunun şarkısını söylerken ebe ne yapar?
CevapBu sırada ebe de mendili elinde sallayarak diğer oyuncaların etrafında sekerek dolaşır
Ebeyi kovalamak kimin görevidir?
Cevap: Oyuncunun görevidir.


3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

3. ETKİNLİK 

a. Öğretmeninizin rehberliğinde “Yağ Satarım, Bal Satarım” oyununu oynayınız. Öğretmeninizin oyunun oynanışı ile ilgili sözlü yönergelerini dikkatle dinleyip uygulayınız.
Cevap:  Dikkatle dinleyip uyguladık

b. Oynadığınız oyunu sevdiniz mi? Niçin? Söyleyiniz.
Cevap Oynadığımız oyunu sevdik .eğlenceli bir oyun.

c. Oyun oynamanın adalet, paylaşma, dostluk ve kurallara uyma gibi değerlerle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Oyun oynama bir grup içinde çocukların bazı değerleri öğrenmesine yardımcı olur. Bunlar paylaşma, adaletli olma, dostluk ve uyum içinde olma gibi duyguları görmelerine sağlamaktadır.
• Konuşmanız esnasında işitilebilir bir ses tonu kullanma, göz teması kurma, konu dışına çıkmama, uygun hitap ifadeleri kullanma ve kelimeleri doğru telaffuz etme gibi nezaket kurallarına uyunuz.

4. ETKİNLİK 
Aile büyüklerinizin küçüklüklerinde oynadığı bir oyunu tanıtınız. Oyunun oynanma şeklini yönergeler hâlinde yazınız.
Oyunun adı: İstop
Oyuncu sayısı: En az 4 kişi
Malzeme: Top
Oyunun oynanma şekli: Bir kişi ebe olur. Ebe olan kişi havaya topu atarak birinin adını söyler. Adı söylenen kişi topu havada tutmaya çalışarak istop der. Kaçmaya çalışan kişiler istop denince oldukları yerde durur. Ebe duran kişileri vurmaya çalışır. Vurulan kişi üç kere vurulursa oyundan çıkar.


3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

5. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. İki nokta ( : ) işaretinin kullanıldığı yerleri açıklayınız.
• Oyuncu sayısı: Grup olarak oynanır (en az 5 kişi).
• Benim düşüncem şudur: Oyun oynarken kurallara uymalısın.
b. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
• Herkesin sevdiği oyunlar farklıdır(:) Benimkiler(,) körebe(,) tombik ve beştaştır(.)
• Oyuna katılanlar(:) Elif(,) Mert(,) İrem(,) Yağmur(,) Sena ve Osman(.)

6. ETKİNLİK 
Karışık olarak verilmiş harfleri düzenleyiniz. Oluşan oyun adlarını altlarında verilen satırlara yazınız.


3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları yanıtlayarak konuşma ve dinleme kurallarına uyup uymadığınızı kontrol ediniz.
Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuştunuz mu? (Evet)
Konuşmalarınızda kelimeleri doğru telaffuz ettiniz mi? (Evet)
Konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösterdiniz mi? (Evet)
Konuşmalarınızda uygun hitap ifadeleri kullandınız mı? (Evet)
Başkalarının sözünü kesmeden ve söz alarak konuştunuz mu? (Evet)
Dinleme için hazırlık yaptınız mı? (Evet)
Dikkatinizi dinlediğinize yoğunlaştırdınız mı? (Evet)
Nezaket kurallarına uygun dinlediniz mi? (Evet)
İyi bir konuşmacı ve dinleyici olduğumu düşünüyorum, Çünkü kurallara uygun bir şekilde konuşma yaptım ve dinledim.3.SINIF TÜRKÇE DERSİ SDR DİKEY YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
3. Sınıf SDR Dikey Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 1 17. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Sayfa  Cevapları

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Tags

E-Posta Abonelik

Yayınlarımızdan haberdar olmak için abone olunuz.

Yorum Gönder

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR